intTypePromotion=1
ADSENSE

7 Đề thi Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Hoàng Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

639
lượt xem
192
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 1 Câu 1 Sương muối làm mất mùa khoai tây, điều gì sẽ xảy ra trên thị trường. Dùng đồ thị hàm cung cầu để giải thích. Câu 2 Một người tiêu dung ý thức được rằng dụng ích mà họ có được phụ thuộc vào số lượng tiêu dung của 2 hàng hóa có khả năng thay thế cho nhau là K và L. Mối quan hệ giữa dụng ích và số lượng 2 hàng hóa như sau U=( K -20 ) L. Giá của các loại hàng hóa lần lượt là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7 Đề thi Kinh tế vi mô

  1. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 1 Câu 1 Sương muối làm mất mùa khoai tây, điều gì sẽ xảy ra trên thị trường. Dùng đồ thị hàm cung cầu để giải thích. Câu 2 Một người tiêu dung ý thức được rằng dụng ích mà họ có được phụ thuộc vào số lượng tiêu dung của 2 hàng hóa có khả năng thay thế cho nhau là K và L. Mối quan hệ giữa dụng ích và số lượng 2 hàng hóa như sau U=( K -20 ) L. Giá của các loại hàng hóa lần lượt là Pk và PL a) Giả định người tiêu dung có khoản tiền 200.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên với Pk=5.000 và PL=5.000. Người tiêu dung sẽ phân phối ngân sách hiện có như thế nào để cho tổng lợi ích là lớn nhất b) Nếu khoản tiền tăng lên gấp đôi thì việc phối hợp giữa K và L sẽ được thực hiện như thế nào ? c) Giả định khoản tiền của người tiêu dung là 200.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên, với Pk=5.000 và PL=10.000. Người tiêu dung sẽ phân bố tổng ngân sách hiện có như thế nào để tổng dụng ích là lớn nhất. d) Minh họa kết quả vừa tính được ở các câu a,b và c trên cùng 1 đồ thị Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê và đồng ý trả 1.000.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở hiệu bán quà lưu niệm và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 1.500.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 70 triệu đồng, lãi suất tiền gửi 0.7% tháng. Nếu doanh thu tháng 15 triệu đồng, chi phí kế toán tháng là 12 triệu đồng. Bạn nên mở hiệu bán quà lưu niệm hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 100.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ sản lượng là 1 tỷ đồng, chi phí cố định bình quân theo sản lượng kế hoạch là 5.000 đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 18.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa chi phí, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 12.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 20% thì lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu? Câu 5 Biểu cầu sản phẩm của một nhà độc quyền như sau: P 240 210 180 150 120 90 60 30 Q 20 40 60 80 100 120 140 160 Tổng chi phí cố định là 3.000, chi phí biến đổi bình quân cho một sản phẩm không đổi và bằng 90 a)Hãy viết hàm tổng doanh thu và hàm tổng chi phí của hang b) Với sản lượng nào để tối đa hóa lợi nhuận ? Sản lượng nào để tối đa hóa doanh thu? Tính lợi nhuận và doanh thu tối đa đó ? c) Minh họa bằng đồ thị chỉ mức giá, sản lượng, tổng doạnh thu, tổng chi phí và lợi nhuận khi hang theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu
  2. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 2 Câu 1 Giá thép trên thị trường tăng lên, điều gì sẽ xảy ra. Dùng đồ thị hàm cung cầu để giải thích. Câu 2 Hàm cầu của một dịch vụ có dạng là: P=20 – Q/1000 a) Vẽ đồ thị hàm cầu của sản phẩm b) Tính độ co giãn của cầu đối với giá ở mức giá 12; giải thích ý nghĩa kết quả vừa tìm được c) Trong trường hợp này người bán muốn tăng doanh thu thì phải có chính sách giá như thế nào ?. d) Với mức giá nào thì doanh thu của người bán là lớn nhất Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê và đồng ý trả 1.000.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở hiệu mỹ phẩm và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 500.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 30 triệu đồng, lãi suất tiền vốn 1% tháng. Nếu doanh thu tháng 5 triệu đồng, chi phí kế toán tháng là 3.2 triệu đồng. Bạn nên mở hiệu mỹ phẩm hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 20.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ sản lượng là 200 triệu đồng, chi phí cố định bình quân theo sản lượng kế hoạch là 5.000 đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 18.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa vốn, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 15.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 40% thì lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu? Câu 5 Một công ty độc quyền thuần túy với biểu cầu và tổng chi phí cho bảng sau: Q 0 2 4 6 8 10 12 14 P - 13 12 11 10 9 8 7 TC 20 26 34 45 59 78 104 140 a) Hãy xác định tổng doanh thu, tổng lợi nhuận ứng với từng mức giá b) Xác định doanh thu cận biên, chi phí cận biên, chi phí trung bình ứng với từng mức sản lượng c) Biểu diễn bằng đồ thị chỉ ra mức giá, sản lượng, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận khi công ty theo đuổi mục tiêu và lợi nhuận cực đại d) Vì sao phải điều tiết độc quyền ? Giả sử Nhà nước quy định mức giá tối đa là 9, điều gì sẽ xảy ra đối với Công ty. Hướng giải quyết
  3. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 3 Câu 1 Thời tiết thuận lợi làm được mùa khoai tây, điều gì sẽ xảy ra trên thị trường. Dùng đồ thị hàm cung cầu để giải thích. Câu 2 Một người tiêu dung ý thức được rằng dụng ích mà họ có được phụ thuộc vào số lượng tiêu dung của 2 hàng hóa có khả năng thay thế cho nhau là X và Y. Mối quan hệ giữa dụng ích và số lượng 2 hàng hóa như sau U=( X - 4 ) Y. Giá của các loại hàng hóa lần lượt là Px và Py a) Giả định người tiêu dung có khoản tiền 100.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên với Px=5.000 và Py=5.000. Người tiêu dung sẽ phân phối ngân sách hiện có như thế nào để cho tổng lợi ích là lớn nhất. Tính tổng dụng ích đó b) Nếu tổng thu nhập tăng lên gấp đôi thì việc phối hợp giữa X và Y sẽ được thực hiện như thế nào ? Tổng dụng ích là bao nhiêu ? c) Giả định khoản tiền của người tiêu dung là 100.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên, với Px=5.000 và Py=8.000. Người tiêu dung sẽ phân bố tổng ngân sách hiện có như thế nào để tổng dụng ích là lớn nhất. Tính tổng dụng ích đó Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê và đồng ý trả 1.000.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở hiệu mỹ phẩm và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 500.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 30 triệu đồng, lãi suất tiền vốn 1% tháng. Nếu doanh thu tháng 5 triệu đồng, chi phí kế toán tháng là 3.2 triệu đồng. Bạn nên mở hiệu bán quà lưu niệm hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 100.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ sản lượng là 1 tỷ đồng, chi phí cố định bình quân theo sản lượng sản xuất là 2.000 đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 15.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân cho một sản phẩm theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa vốn, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 11.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 15% thì lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu? Câu 5 Biểu cầu sản phẩm của một nhà độc quyền như sau: P 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 Q 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Tổng chi phí cố định là 3.000, chi phí biến đổi bình quân cho một sản phẩm không đổi và bằng 90 a) Hãy viết hàm tổng doanh thu và hàm tổng chi phí của hang b) Với sản lượng nào để tối đa hóa lợi nhuận ? Sản lượng nào để tối đa hóa doanh thu? Tính lợi nhuận và doanh thu tối đa đó ? c) Minh họa bằng đồ thị chỉ mức giá, sản lượng, tổng doạnh thu, tổng chi phí và lợi nhuận khi hang theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu
  4. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 4 Câu 1 Mùa mưa bão, người xây dựng ít xây dựng nhà cửa đồng thời người lấy cát cũng ít lấy cát. Dùng đồ thị hàm cung cầu để dự đoán giá cát và số lượng cát trên thị trường mùa mưa bão so với mùa khô Câu 2 Giả sử hàm cầu của một mặt hàng như sau: Q=1.000 – 10P + 4I. Trong đó Q là số số lượng bán mỗi ngày. P là giá 1 đơn vị hàng hóa ( đơn vị tính 1.000 đồng). I là thu nhập của khách hàng ( đơn vị tính 1.000 đồng) a) Vẽ trên một đồ thị hàm cầu, khi thu nhập của khách hàng là 1 và 1.2 triệu đồng b) Hãy tính độ co giãn của cầu đối với thu nhập, ở mức giá 200.000 đồng và thu nhập của khách hàng 1 triệu đồng, hãy cho biết hàng hóa này thuộc loại hàng hóa gì? c) Giả sử ở một nơi có thu nhập bình quân là 1.2 triệu đồng với hàm cầu không đổi. Nếu mức giá 200.000 đồng, muốn tăng doanh thu bạn phải có chính sách giá như thế nào? Với mức giá nào thì doanh thu của người bán cực đại? Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê để kinh doanh bán hàng và đồng ý trả 1.000.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở hiệu điện tử và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 1.000.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 200 triệu đồng, lãi suất tiền vốn 1% tháng. Doanh thu bình quân tháng 90 triệu đồng, chi phí kế toán tháng là 85 triệu đồng. Bạn nên mở cửa hàng điện tử hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 10.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ lượng sản phầm là 160 triệu đồng, chi phí cố định bình quân theo sản lượng kế hoạch là 6.000 đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 26.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân cho một sản phẩm theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa vốn, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 20.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 50% thì lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu? Câu 5 Cầu của thị trường về sách kinh tế học là Q=2000-100P Trong đó P là giá sách tính bằng đô la Trước khi in sách NXB phải chi một khoản chi phí cố định 1.000 đô cho việc trả bản quyền và đánh máy bản thảo a) Viết phương trình biểu diễn hàm tổng doanh thu và tổng chi phí cho việc xuất bản cuốn sách Kinh tế học, biết rằng chi phí biến đổi bình quân để in một cuốn sách là không đổi và bằng 2 đô. b) Xác định số lượng sách in và giá bán khi NXB theo đuổi các mục tiêu: tối đa hóa doanh thu và tính doanh thu đó, tối đa hóa lợi nhuận và tính lợi nhuận đó c) Nếu cơ quan quản lý nhà nước quy định mức giá bán cao nhất cho một cuốn sách là 9 đô thì lợi nhuận của NXB sẽ thay đổi như thế nào? d) Minh họa bằng đồ thị và chỉ ra kết quả của câu b và c
  5. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 5 Câu 1 Thời tiết thuận lợi được mùa cà phê, điều gì sẽ xảy ra trên thị trường. Dùng đồ thị hàm cung cầu để phân tích Câu 2 Một người tiêu dung ý thức được rằng dụng ích mà họ có được phụ thuộc vào số lượng tiêu dung của 2 hàng hóa có khả năng thay thế cho nhau là H và G. Mối quan hệ giữa dụng ích và số lượng 2 hàng hóa như sau B=( H + 10 ) G. Giá của các loại hàng hóa lần lượt là PH và PG a) Giả định người tiêu dung có khoản tiền 100.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên với Ph=2.000 và PG=2.000. Người tiêu dung sẽ phân phối ngân sách hiện có như thế nào để cho tổng lợi ích là lớn nhất. Tính tổng dụng ích đó b) Nếu tổng thu nhập tăng thêm 40% thì việc phối hợp giữa H và G sẽ được thực hiện như thế nào ? Tính tổng dụng ích đó c) Giả định khoản tiền của người tiêu dung là 100.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên, với PH=5.000 và PG=2.000. Người tiêu dung sẽ phân bố tổng ngân sách hiện có như thế nào để tổng dụng ích là lớn nhất. Tính tổng dụng ích đó Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê và đồng ý trả 2.500.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở quán cà phê và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 1.800.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 50 triệu đồng, lãi suất tiền gửi 1% tháng. Nếu doanh thu tháng 45 triệu đồng, chi phí kế toán tháng là 41.5 triệu đồng. Bạn nên mở hiệu bán quà lưu niệm hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 100.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ sản lượng kế hoạch là 1.5 tỷ đồng, tổng chi phí cố định 500.000. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 25.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa chi phí, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 19.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 10% thì lợi nhuận tăng bao nhiêu? Câu 5 Một công ty sản xuất loại sản phẩm không có sản phẩm thay thế trên thị trường với Tổng chi phí cố định là 100, tổng chi phí biến đổi là 4Q+Q2. Hàm cầu cho sản phẩm là Q=24 – 0.4P a) Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận công ty, mức sản lượng là bao nhiêu ? Trường hợp này lợi nhuận lớn nhất của công ty là bao nhiêu ? b) Với mục tiêu tối đa hoa doanh thu và lợi nhuận phải đạt được 110 thì số lượng sản xuất là bao nhiêu? c) Với mục tiêu tối đa hoa danh thu thì công ty có thể bán với mức giá nào và trong trường hợp này lợi nhuận là bao nhiêu ? d) Minh họa bằng đồ thị, chỉ ra mưc giá và sản lượng
  6. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 6 Câu 1 Thời tiết thuận lợi được mùa cà chua, điều gì sẽ xảy ra trên thị trường. Dùng đồ thị hàm cung cầu để giải thích. Câu 2 Một người tiêu dung ý thức được rằng dụng ích mà họ có được phụ thuộc vào số lượng tiêu dung của 2 hàng hóa có khả năng thay thế cho nhau là S và T. Mối quan hệ giữa dụng ích và số lượng 2 hàng hóa như sau U=( S - 4 )T. Giá của các loại hàng hóa lần lượt là PS và PT a) Giả định người tiêu dung có khoản tiền 100.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên với Ps=5.000 và PT=5.000. Người tiêu dung sẽ phân phối ngân sách hiện có như thế nào để cho tổng lợi ích là lớn nhất. Tính tổng dụng ích đó b) Nếu tổng thu nhập tăng lên gấp đôi thì việc phối hợp giữa K và L sẽ được thực hiện như thế nào ? Tính tổng dụng ích đó c) Giả định khoản tiền của người tiêu dung là 200.000 chi tiêu cho hai loại hàng hóa trên, với Pk=5.000 và PL=10.000. Người tiêu dung sẽ phân bố tổng ngân sách hiện có như thế nào để tổng dụng ích là lớn nhất. d) Minh họa kết quả vừa tính được ở các câu a,b và c trên cùng 1 đồ thị Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê và đồng ý trả 2.000.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở hiệu bán quà lưu niệm và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 1.500.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 50 triệu đồng, lãi suất tiền gửi 1% tháng. Nếu doanh thu tháng 20 triệu đồng, chi phí mỗi tháng 16 triệu đồng. Bạn nên mở hiệu bán quà lưu niệm hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 100.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ sản lượng là 10 tỷ đồng, chi phí cố định bình quân theo sản lượng kế hoạch là 20.000 đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 150.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa chi phí, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 110.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 15% thì lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu? Câu 5 Biểu cầu sản phẩm của một nhà độc quyền như sau: P 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 Q 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Tổng chi phí cố định là 3.000, chi phí biến đổi bình quân cho một sản phẩm không đổi và bằng 90 a) Hãy viết hàm tổng doanh thu và hàm tổng chi phí của hang b) Với sản lượng nào để tối đa hóa lợi nhuận ? Sản lượng nào để tối đa hóa doanh thu? Tính lợi nhuận và doanh thu tối đa đó ? c) Minh họa bằng đồ thị chỉ mức giá, sản lượng, tổng doạnh thu, tổng chi phí và lợi nhuận khi hang theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu
  7. Đề thi Kinh tế vi mô ( 90’) Đề 7 Câu 1 Giá thép trên thị trường giảm xuống, điều gì sẽ xảy ra. Dùng đồ thị hàm cung cầu để giải thích. Câu 2 Hàm cầu của một dịch vụ có dạng là: P=20 – Q/1000 a) Vẽ đồ thị hàm cầu của sản phẩm b) Tính độ co giãn của cầu đối với giá ở mức giá 12; giải thích ý nghĩa kết quả vừa tìm được c) Trong trường hợp này người bán muốn tăng doanh thu thì phải có chính sách giá như thế nào ?. d) Với mức giá nào thì doanh thu của người bán là lớn nhất Câu 3 Bạn có một cửa hàng mặt phố, có người hỏi thuê và đồng ý trả 3.500.000 đồng/tháng. Bạn có ý định mở hiệu mỹ phẩm và tự bán hàng, nếu bạn đi làm thì lương tháng 2.500.000 đồng. Dự kiến vỗn tự bỏ ra kinh doanh 100 triệu đồng, lãi suất tiền vốn 1.5% tháng. Nếu doanh thu tháng 70 triệu đồng, chi phí kế toán tháng là 62 triệu đồng. Bạn nên mở hiệu mỹ phẩm hay không ? Vì sao ? Câu 4 Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của một doanh nghiệp là 20.000 sản phầm. Tổng chi phí biến đổi cho toàn bộ sản lượng là 2.000 triệu đồng, chi phí cố định bình quân theo sản lượng kế hoạch là 50.000 đồng. Giá bán sản phẩm trên thị trường là 180.000 đồng a) Xác định chi phí bình quân theo sản lượng kế hoạch b) Xác định mức sản lượng hòa chi phí, khi cố định mức giá thị trường c) Nếu giá bán trên thị trường là 150.000 đồng, thì điều gì xảy ra đối với doanh nghiệp ? Hướng giải quyết d) Nếu sản lượng tiêu thụ tăng thêm 40% thì lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu? Câu 5 Một công ty độc quyền thuần túy với biểu cầu và tổng chi phí cho bảng sau: Q 0 2 4 6 8 10 12 14 P - 13 12 11 10 9 8 7 TC 20 26 34 45 59 78 104 140 a) Hãy xác định tổng doanh thu, tổng lợi nhuận ứng với từng mức giá b) Xác định doanh thu cận biên, chi phí cận biên, chi phí trung bình ứng với từng mức sản lượng c) Biểu diễn bằng đồ thị chỉ ra mức giá, sản lượng, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận khi công ty theo đuổi mục tiêu và lợi nhuận cực đại d) Vì sao phải điều tiết độc quyền ? Giả sử Nhà nước quy định mức giá tối đa là 9, điều gì sẽ xảy ra đối với Công ty. Hướng giải quyết
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2