Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH V HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
241
lượt xem
15
download

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH V HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn,hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn,hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn. Cách giải bài toán bằng phương pháp lập hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn.  Về kĩ năng: Thnh thạo cch biểu diễn tập nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn. Thành thạo các phương pháp giải hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn. Thành thạo giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH V HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

  1. Tuần:11-12 Bi 3 : PHƯƠNG TRÌNH V HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN 1.Mục tiu  Về kiến thức: Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn,hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn,hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn. Cách giải bài toán bằng phương pháp lập hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn.  Về kĩ năng: Thnh thạo cch biểu diễn tập nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn. Thành thạo các phương pháp giải hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn. Thành thạo giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình.  Về tư duy: Hiểu được phương pháp tổng quát để giải hpt là phương pháp khử dần ẩn số.  Về thái độ: Cẩn thận chính xác. Biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn. 2.Chuẩn bị phương tiện dạy học  Thực tiễn: Hs đ được học cách giải phương thình bậc nhất 2 ẩn v hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn.  Phương tiện: Chuẩn bị bảng kết quả mỗi hoạt động để treo hoặc chiếu. Chuẩn bị phiếu học tập. 3.Gợi ý về phương pháp dạy học Cơ bản dùng phương pháp gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm. 4.Tiến trình bi học v cc hoạt động A.Tình huống học tập Tình huống 1:Ôn tập kiến thức cũ. Giáo viên nêu vấn đề bằng bài tập, giải quyết vấn đề thông qua 2 hoạt động. HĐ1:Giải pt bậc nhất 2 ẩn. HĐ2:Giải hpt bậc nhất 2 ẩn. Tình huống 2: Hệ 3 phương trình bậc nhất 3 ẩn. Gio vin nu vấn đề và giải quyết vấn đề thông qua: HĐ3:Giải hệ phương trình dạng tam gic.
  2. HĐ4:Giải hpt khác bằng phương pháp khử ẩn đưa về dạng hệ tam giác. HĐ5:Củng cố kiến thức bằng cách nhắc lại phương pháp giải pt bậc nhất 2 ẩn và hpt vừa học. HĐ6:Củng cố kiến thức bằng cách giải bài tập và giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình. B.Tiến trình bi học 1.Kiểm tra bi cũ HĐ1:Giải pt ax + by = c HĐ của học sinh HĐ của giáo viên - Nghe hiểu nhiệm vụ. * Tổ chức cho hs tự ơn tập kiến thức cũ - Nhĩm trình by kết quả. (theo nhĩm) - Chỉnh sửa hồn thiện ( nếu cĩ ) 1.Cho biết dạng của pt bậc nhất 2 ẩn. - Ghi nhận kiến thức. 2.(1; - 2) cĩ phải l nghiệm của pt 3x – 2y = 7 ? pt ny cịn cĩ những nghiệm khc khơng? 3.Biểu diễn tập nghiệm pt 3x – 2y = 6 4.Cho hs ghi nhận kiến thức là phần định nghĩa và chú ý trong SGK. ax  by  c HĐ2:Giải hệ phương trình:  a ' x  b ' y  c ' HĐ của học sinh HĐ của giáo viên - Nghe hiểu nhiệm vụ. * Tổ chức cho hs tự ơn tập kiến thức cũ - Hồn thnh v trình by kết quả. (theo nhĩm) - Chỉnh sửa hồn thiện ( nếu cĩ ) 1.Cho biết dạng của hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn - Ghi nhận kiến thức. 2.Các cách giải đ biết để giải hệ này?  2 x  y  1 3.Giải hpt:  5x  4y  2 ( mỗi nhĩm giải 1 cch) 3x  y  5  0  6 x  2 y  1  0  2x  y  3  6x  3y  9 4.Cho học sinh ghi nhận phần định nghĩa trong SGK.
  3. a1x  b1y  c1z  d1  HĐ3:Giải hệ phương trình: a2 x  b2 y  c2z  d2 a x  b y  c z  d 3 3 3 3 HĐ của học sinh HĐ của giáo viên - Nghe hiểu nhiệm vụ. 1.Hướng dẫn hs nêu ra được dạng của hệ - Nu dạng của hpt. 3 pt bậc nhất 3 ẩn. - Tìm cch giải bi tốn.  x  y  2z   1 2.Giải hpt: 2y  3z  3 (*) - Trình by kết quả.   2z  6  3.Cho hs ghi nhận phần định nghĩa và nhận biết được (*) là hệ tam giác, cách giải hệ này. Nhấn mạnh hệ cịn cĩ những dạng tam gic khc. 2x  3y  5z  13 HĐ4:Giải hệ phương trình: 4x  2y  3z  3  x  2y  4z  1  HĐ của học sinh HĐ của giáo viên - Đưa hệ trên về dạng tam giác. - HD cho hs thấy rằng mọi hệ 3 pt bậc - Giải hpt đó, trình by kết quả, nhất 3 ẩn 9ều có thể đưa về dạng tam giác chỉnh sửa (nếu cĩ) bằng cách khử ẩn số. - Chỉnh sửa kịp thời cc sai lầm. HĐ5:Củng cố kiến thức - Cho biết cch giải v cch biểu diễn tập nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn. - Cho biết cch giải hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, hệ 3 pt bậc nhất 3 ẩn. HĐ6:Giải các bài tập SGK nhằm củng cố kiến thức. HĐ của học sinh HĐ của giáo viên *Nghe hiểu nhiệm vụ Tổ chức v HD hs giải bi tập SGK. - Trình by kết luận v giải thích. BT1: Lưu ý hs cc hệ số. - Cử đại diện lên trình by lời giải BT2: v chỉnh sửa (nếu cĩ). - Mỗi nhĩm giải 1 hpt. - Chỉnh sửa hồn thiện bi giải nếu cần. - Chọn ẩn: BT3: Giúp hs nắm được các tri thức về Gọi x (đồng) là giá tiền 1 quả phương pháp. quýt,y (đồng) l gi tiền 1 quả cam. B1:Chọn ẩn và đk của ẩn. (x >0, y >0) B2:Biểu diễn cc dữ kiện qua ẩn. - Biểu diễn cc dữ liệu qua ẩn. + Vn mua: 10x + 7y = 17800
  4. + Lan mua:12x + 6y = 18000 B3:Lập hpt. 10x  7 y  17800 - Lập hpt:  12x  6y  18000 B4:Giải hpt. x  800 - Giải hpt được:  B5:KL. y  1400 - KL BT4: - Yêu cầu hs lập được hpt. - Chọn ẩn - Tự giải hpt. - Lập hpt, giải hpt, kết luận. BT5: Chia nhĩm giải - Nghe, hiểu nhiệm vụ. - Yêu cầu đại diện 2 nhóm trình by. - Cử đại diện trình by kết quả. - Chỉnh sửa hồn thiện lời giải. - Chỉnh sửa nếu cĩ. BT6: - Tương tự phương pháp lập hpt bài 3, - Chọn ẩn yêu cầu hs lập hpt và giải. - Lập hpt, giải hpt. - Chỉnh sửa nếu cần. - KL BT7: - Nghe, hiểu nhiệm vụ. - Yu cầu hs xem HD SGK. - Cử đại diện trình by kết quả. - Chia nhĩm giải b,d. - Chỉnh sửa nếu cĩ. 2.Củng cố tồn bi Các bước giải bài toán bằng cách lập hpt. 3.BTVN: chuẩn bị các bài tập ôn chương và bài tập trắc nghiệm.
Đồng bộ tài khoản