Bài 43 - Ạnkin

Chia sẻ: Lê Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
183
lượt xem
35
download

Bài 43 - Ạnkin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài 43 - ạnkin', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 43 - Ạnkin

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA HÓA HỌC BÀI 43: ANKIN (Chương trình Hóa học 11 – Nâng cao) Giảng viên hướng dẫn: Lê Danh Bình Sinh viên thực hiên:     Lê Văn Hoàng         Bùi Thị Hồng Nhung     Vũ Thị Hà Giang     Trương Thị Chinh Lớp:           50A­Hóa
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất hóa học của anken và chứng minh bằng phương trình phản ứng? Viết công thức cấu tạo của C2H2, C3H4. (không phải là ankadien). Nhận xét đặc điểm cấu tạo của chúng, so sánh với cấu tạo của anken. Từ đó dự đoán tính chất của chúng?
 3. BÀI 43: ANKIN
 4. I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí và cấu trúc 1. Đồng đẳng, đồng phân danh pháp  Là hidrocacbon mạch hở, có liên kết ba trong phân tử.  Dãy đồng đẳng có công thức chung: CnH2n-2 (n≥2). Lấy ví dụ?  Danh pháp: ANKIN ANKEN Eten Etin
 5. 2. Tính chất vật lí Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi – Số nguyên tử C trong phân tử?  So sánh với anken tương ứng?  Tỷ khối so với nước? Từ đó, thu ankin ở thể khí bằng phương pháp nào?
 6. 3. Cấu trúc phân tử 1σ +2π
 7. II. Tính chất hóa học PHẢN ỨNG CỘNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC PHẢN ỨNG THẾ BẰNG ION KIM LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA
 8. 1. Phản ứng cộng Cộng hidro: Cộng brom:
 9. Cộng hidro clorua  Cộng nước:
 10. Dime hóa và trime hóa:
 11. 2. Phản ứng thế bằng ion kim loại Ankin – 1 dễ tham gia phản ứng thế bằng ion kim loại
 12. 4. Phản ứng oxi hóa
 13. III. Điều chế và ứng dụng 1. Điều chế  Trong công nghiệp 2CH4 C2H2 + 3H2 1500C  Trong phòng thí nghiệm và những nước có công nghiệp dầu khí chưa phát triển CaO + 3C lò điện CaC2 + CO CaC2 + H2O Ca(OH)2 + C2H2
 14. 2. Ứng dụng AXETILEN ĐÈN XÌ OXI - AXETILEN ANDEHIT AXETIC, VINYL CLORUA, VINYL AXETAT , VINYL AXETILEN,...
 15. Sơ đồ cấu tạo đèn xì oxi – axetilen
 16. Cl2 ClH2 − CH2Cl CH2 = CH2 CH2 = CHCl H2O + Cl2 HCl Sơ đồ kỹ thuật sản xuất vinyl clorua từ etilen
 17. CỦNG CỐ Nhận biết C2H6, C2H2, C2H4? Chất C2H6 C2H2 C2H4 Thuốc thử ↓ vàng − − dd AgNH3/NH3 (màu vàng) mất màu dd Br2 (nâu đỏ) Còn lại dd Br2
 18. DẶN DÒ Làm bài tập SGK  Viết phương trình hóa học minh họa ứng dụng của axetilen?  Đọc trước bài mới: Bài 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản