intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Áp dụng công cụ lean để cải thiện qui trình khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ chí minh

Chia sẻ: Menh Menh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng thực trạng chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện quận Thủ Đức; kế hoạch thực hiện dự án cải tiến chất lượng bệnh viện cũng như chất lượng khám chữa bệnh; xác định cơ hội cải tiến, sơ đồ khái quát về quá trình phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú; kết quả công tác chuyên môn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Áp dụng công cụ lean để cải thiện qui trình khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ chí minh

 1. CÔNG CỤ LEAN ĐỂ CẢI THIỆN QUI TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH TRÌNH BÀY: ThS. HUỲNH MỸ THƯ
 2. BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC  Thành lập vào năm 2007  Quy mô 50 giường bệnh  17 bác sĩ Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu hồi sức Khoa Nội- Nhi Khoa Dược  Ngoại trú: 300 lượt / ngày  Nội trú 10 giường/ ngày
 3. CÁC VẤN ĐỀ CỦA THỰC TRẠNG Nhân lực Nguồn lực Vật lực Tài lực Người dân Niềm tin Đồng nghiệp Lãnh đạo Đầu tư
 4. GIẢI PHÁP CHO THỰC TRẠNG “Làm tốt nhất những gì có thể làm được”.
 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG W.E. Deming “80-85% chất lượng sản phẩm/ dịch vụ có đạt hay không nằm ở vấn đề quản lý
 6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN Công cụ/ Phương pháp: - 5 S, 5 Why. - Chuẩn hoá công việc (Standard Work). - Chu trình PDCA (PDCA Deming Cycle). - Phương pháp 5W 1H – 2C – 5M. - Sơ đồ xương cá (Fishbone Diagram). - Phân tích PEST. - Lean.
 7. LEAN LÀ GÌ? Lean: tạm dịch là tinh gọn.  Phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục  Tạo thêm giá trị cho khách hàng  Loại bỏ các lãng phí (wastes) trong quá trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ  Nguyên lý: nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value- Added) nhưng lại làm tăng chi phí
 8. Chuỗi giá trị (Value stream)  Các hoạt động cụ thể cần để thiết kế, đặt hàng, và cung cấp sản phẩm (dịch vụ) Sơ đồ chuỗi giá trị (Value stream mapping)  Nhận dạng các hoạt động cụ thể xảy ra trong chuỗi giá trị đối với sản phẩm (dịch vụ)
 9. KẾT QUẢ CỦA LEAN  Cắt giảm chi phí  Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực  Rút ngắn thời gian quá trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ  Tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 10. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 08 tháng (tháng 03 - 10/2013) Xác định và lựa chọn dự án, mục tiêu dự án. Đo lường, Duy trì và thu thập dữ kiểm soát. liệu Cải tiến và Phân tích, áp dụng xác định nguyên nhân các giải gốc rễ và các pháp cải giải pháp cải 10 tiến. tiến.
 11. DỰ ÁN QUẢN LÝ TINH GỌN (LEAN) Khoa Sinh Khoa Cấp hóa – Miễn cứu dịch Khoa Chẩn Khoa Dược Nhóm đoán hình chuyên gia ảnh Trung tâm Năng suất Việt Nam. 11
 12. Thông tin dự án Khoa Sinh Khoa Chẩn Khoa Cấp Khoa Dược hóa – Miễn đoán hình cứu dịch ảnh • “Cải tiến qui • “Rút ngắn • “Rút ngắn • “Rút ngắn trình cấp thời gian từ thời gian thời gian phát thuốc lúc bệnh chờ đợi kết chờ đợi kết BHYT ngoại nhân nhập quả sinh quả trú” khoa cấp hóa – miễn Xquang”. cứu tới lúc dịch”. nhập khoa lâm sàng”. 12
 13. Dự án: Khoa Cấp cứu Thời gian cấp cứu Mục tiêu Kết quả trước cải tiến dự án đạt được 123 phút 60 phút 60 phút 13
 14. Dự án: Khoa Sinh hóa - Miễn dịch Thời gian trả kết quả xét Mục tiêu Kết quả nghiệm trước cải tiến dự án đạt được 120 phút 60 phút 60 phút 14
 15. Dự án: Khoa Chẩn đoán hình ảnh Loại kỹ Thời gian trả kết quả Mục tiêu Kết quả thuật chụp X Xquang trước cải tiến dự án đạt được quang Cột sống thắt 103 phút, mức 60 phút 100% BN được 75% BN được lưng đáp ứng 25% trả kết quả trong trả kết quả 60 phút trong 60 phút 15
 16. Dự án: Khoa Dược Thời gian cấp Mục tiêu Kết quả thuốc trước cải tiến dự án đạt được 29 phút Dưới 15 15 phút phút 16
 17. MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN KHOA DƯỢC
 18. XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN, MỤC TIÊU DỰ ÁN Xác định lí do triển khai dự án:  Thời gian chờ đợi quá lâu,  BN không đủ chỗ ngồi chờ,  Mất nhiều thời gian để tìm kiếm, lấy thuốc tại các kệ Xác định mục tiêu và phạm vi dự án: giảm thời gian phát thuốc BHYT ngoại trú dưới 15 phút 18
 19. XÁC ĐỊNH CƠ HỘI CẢI TIẾN Giảm thời gian lấy một toa thuốc từ 15’ đến 29’ (phút) xuống 10’ đến 15’. Nâng cao ý thức làm việc của nhân viên của phòng phát thuốc BHYT ngoại trú lên . Nếu giảm được thời gian lấy thuốc thì bệnh nhân sẽ bớt ùn tắc do chờ đợi. Bệnh viện sẽ nâng cao được uy tín và chất lượng phục vụ.
 20. SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT THUỐC BHYT NGOẠI TRÚ 20 Tổng số nhân viên là 16 người , 1trưởng, Giảm thời gian lấy 1 phó . thuốc từ 29 phút xuống dưới 15 phút QUÁ TRÌNH Phòng chật hẹp PHÁT THUỐC Tăng số lượng toa thuốc diện tích cho 16 nhân viên BHYT NGOẠI được thực hiện từ 1904 lên 2476 /18 người/ngày. TRÚ Không đủ ánh sáng trong phòng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2