intTypePromotion=1

Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 6 - Đặng Tuấn Khanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
194
lượt xem
73
download

Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 6 - Đặng Tuấn Khanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 - Bảo vệ quá dòng điện có hướng nằm trong tập Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện trình bày các nội dung về, nguyên tắc hoạt động, phần tử định hướng công suất, bảo vệ có hướng của dòng điện 3 cấp, đánh giá và phần bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 6 - Đặng Tuấn Khanh

 1. BÀI GIảNG
 2. Để đảm bảo tính cung cấp điện liên tục, người ta thường dùng mạng vòng có nhiều nguồn cung cấp. Đối với mạng điện này thì nếu không dùng thiết bị định hướng công suất thì tính chọn lọc của bảo vệ sẽ không được đảm bảo. 6.1 Nguyên tắc hoạt động 6.2 Phần tử định hướng công suất 6.3 Bảo vệ có hướng của dòng điện 3 cấp 6.4 Đánh giá 6.5 Bài tập 2
 3. Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng truyền công suất. Ví dụ: Nếu không thiết bị định hướng công suất Khi NM tại N1 N1 A B C 1 2 3 4 Thì BV2 cắt trước BV3 3
 4. Ví dụ: Nếu không thiết bị định hướng công suất Khi NM tại N2 N2 A B C 1 2 3 4 Thì BV3 cắt trước BV2 Như vậy ta thấy nếu không đặt thiết bị định hướng công suất thì tính đảm bảo không chọn lọc. 4
 5. Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng truyền công suất. N1 A B C 1 2 3 4 UR Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá trị dương ϕ 5 I R N1
 6. N2 A B C 1 2 3 4 Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá trị âm UR ϕ =180 −ϕ , 0 ϕ , I R N2 6
 7. Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng truyền công suất. ΦU IU IR M = K wU R I R sin(ϕU − ϕR ) ΦR IR IU UR 7 M = K wU R I R cos(α + ϕR ); α = 900 − ϕU
 8. M = K 2U R I R cos(α + ϕ R ) Mômem cực đại khi, và đó là hướng nhạy nhất của rơle công suất cos(α + ϕ R ) = 1 � (α + ϕ R ) = 0 � ϕ R = −α = ϕU − 900 ϕU là góc lệch giữa iu và uR ϕ R là góc lệch giữa iR và uR 8
 9. Vùng tác động ứng với điều kiện. cos(α + ϕ R ) > 0 −900 < α + ϕ R < 900 −(900 + α ) < ϕ R < 900 − α Tác động khi thắng Momen cản NM nhiều pha Thông thường ϕU = 65 0 nên ϕ Rnhay = 650 − 900 = −250 NM chạm đất Thông thường ϕU = −20 0 nên ϕ Rnhay = −200 − 900 = −1100 9
 10. NM nhiều pha Thông thường ϕU = 65 0 nên ϕ Rnhay = 650 − 900 = −250 NM chạm đất Thông thường ϕU = −20 0 nên ϕ Rnhay = −200 − 900 = −1100 IR IR ϕ Rnhay = −1100 ϕU = −200 ϕ Rnhay = 250 U R UR ϕU = 650 10
 11. Rơ le định hướng sông suất có thể làm việc theo dòng và áp toàn phần. Hay nó có thể làm việc theo dòng và áp thứ tự Ta khảo sát sự phân cố công suất của các thành phần thứ tự TTT TTN 11 TTK
 12. Sơ đồ nối rơ le định hướng công suất 1. Sơ đồ 90 2.Sơ đồ 60 loại 1 3.Sơ đồ 60 loại 2 4.Sơ đồ 30 12
 13. Sơ đồ 90 Rơ le pha  UR IR A UBC IA SƠ   ĐỒ  B UCA IB 90 C UAB IC A IA = IR 13 C U BC = U R B
 14. Sơ đồ 60 loại 1 Rơ le pha  UR IR A UAC IAB SƠ   ĐỒ  B UBA IBC 60 C UCB ICA Loại 1 I AB = I R U AC = U R 14
 15. Sơ đồ 60 loại 2 Rơ le pha  UR IR A ­UC IA SƠ   ĐỒ  B ­UA IB 60 C ­UB IC Loại 1 I A = IR −U C = U R 15
 16. Sơ đồ 30 Rơ le pha  UR IR A UAC IA SƠ   ĐỒ  B UBA IB 60 C UCB IC Loại 1 I A = IR U AC = U R 16
 17. Ta biết góc đường dây vào khoảng 60 -80 độ, nên φu = 65 độ là hợp lý Vùng chết của rơle công suất: khi NM ba pha xảy ra gần nơi đặt bảo vệ thì UR = 0 nên rơle không tác động. Để khắc phục ta dùng bảo vệ cắt nhanh không hướng NM A B C 1 2 3 4 UR = 0 17
 18. Đơn giản, bảo đảm tác động chọn lọc đối với mạng nhiều nguồn cung cấp Các ưu nhược điểm tương tự như bảo vệ không hướng (chương 5) 18
 19. Tương tự như bảo bảo vệ 3 cấp không hướng (chương 5) Ta phải tiến hành tính toán theo 2 chiều cho các bảo vệ rơ le 19
 20. o 50; o 54; 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2