intTypePromotion=1

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 - ĐH Ngoại thương

Chia sẻ: Dsczx Dsczx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
291
lượt xem
35
download

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 - ĐH Ngoại thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các nội dung chính sau đây: khái niệm cán cân thanh toán quốc tế, đặc điểm cán cân thanh toán quốc tế, nội dung chủ yếu của cán cân thanh toán quốc tế, hạng mục thường xuyên / cán cân tài khoản vãng lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 - ĐH Ngoại thương

 1. CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ BALANCE OF PAYMENT
 2. I. KHÁI NIỆM  Giáo trình (2002):  PLNH 2005:  CCTTQT là bảng cân đối giữa các khoản thu và các khoản chi bằng một đồng tiền nào đó giữa người cư trú và người phi cư trú trong một thời hạn nhất định.
 3. Những điểm cần chú ý:  Kỳ lập BP:  Người cư trú và người phi cư trú (khoản 2, điều 4 của PLNH2005)  Khoản chi và khoản thu  Đồng tiền sử dụng ghi chép trong BP
 4. II. Phân loại - CCTT trong một thời - CCTT tại một thời kỳ nhất định điểm nhất định Đặc điểm: Phản ánh những khoản Phản ánh những khoản thu và chi đã và sẽ diễn đã thu và đã chi của ra vào một thời điểm người cư trú đối với nào đó  việc thu và người phi cư trú  việc chi là chưa dứt điểm. thu và chi là dứt điểm
 5. III. Noääi dung chuû yeáu cuûa BP 1. Current Account Balance 1.1 Trade Balance (Exports of goods – Imports of goods) 1.2 Services Balance (Receipts – Payments) 1.3 Incomes (Receipts – Payments) 1.4 Current Transfers (Receipts – Payments) 2. Capital Account Balance 2.1 Balance on long-term capital account 2.2 Balance on short-term capital account 3. Statistical Error and Omission (Discrepancy) 4. Reserve Assets 3/28/2012 Đại học Ngoại thương 5
 6. 1. Hạng mục thường xuyên/ Cán cân tài khoản vãng lai  Phản ánh các khoản thu/chi làm tăng/giảm tài sản tài chính về quyền sở hữu của một nước với một nước khác.  Đây là hạng mục quan trọng, phản ánh thực chất của cán cân thanh toán quốc tế.
 7. 1. CÁN CÂN TÀI KHOẢN VÃNG LAI CÁN CÂN CHUYỂN GIAO CÁN CÂN DỊCH VỤ CÁN CÂN MỘT CHIỀU THƯƠNG MẠI THU NHẬP SERVICE FACTOR INCOME UNILATERAL TRADE BALANCE BALANCE TRANSFERS
 8. 1.1. TRADE BALANCE  Ghi chép hoạt động XNK hàng hóa  Chiếm tỷ trọng chủ yếu CÁN CÂN  XK > NK: CCTM thặng THƯƠNG MẠI dư  NK > XK: CCTM thiếu hụt
 9. 1.2. SERVICE BALANCE  Ghi chép hoạt động thương mại dịch vụ  Các nước pt thường CÁN CÂN thặng dư CCDV.  XK > NK: CCDV thặng DỊCH VỤ dư  NK > XK: CCDV thiếu hụt
 10. 1.3. FACTOR IMCOME  Thu nhập của người lao động/từ đầu tư:  Yếu tố ảnh hưởng: CÁN CÂN Số lượng lđ, mức lương, THU NHẬP số tiền đầu tư, mức lãi..
 11. 1.4. UNILATERAL TRANSFERS  Các khoản thu chi một chiều: viện trợ, quà biếu, kiều hối… CHUYỂN GIAO MỘT CHIỀU
 12. 2. Hạng mục vốn/ CCTK vốn  Phản ánh các khoản thu/thu làm tăng/giảm tài sản tài chính về quyền sử dụng của nước này với nước khác  Bao gồm: CC vốn dài hạn/CC vốn ngắn hạn  Rất quan trọng đối với những nước có CC vãng lai thâm hụt.
 13. 3. Hạng mục chênh lệch  Sai sót do thống kê/ghi chép.  Một số âm thể hiện một lường vốn ra/ Một số dương phản ánh một luồng vốn chảy vào
 14. 4. Hạng mục dự trữ chính thức  Phản ánh mức độ thay đổi về lượng vàng/ngoại tệ/tài sản dự trữ mà các tổ chức tiền tệ nắm giữ.  Thay đổi dự trữ ngoại hối của một nước  Tín dụng với IMF và các NHTW khác  Mức thay đổi nguồn dự trữ chính thức đo lường mức thâm hụt hoặc thặng dư của một nước về các giao dịch của TK thường xuyên và TK vốn
 15. CCTM CCVL CC cơbản CC t.thể XK- NK => CCTM Cán cân cơ bản + CC DV Cán cân + CC TN vãng lai + CG1chiều + CC vốn dài hạn CC vốn ngắn hạn Chênh lệch
 16. Cách công bố CCTTQT  CCTT tổng thể dư thừa hay thiếu hụt.  CCTT vãng lai dư CC CC CC thừa/thiếu hụt vãng Vốn Tổng  CC vốn thâm hụt không lai thể đáng lo ngại, phải xét Mỹ - - - đến CC vãng lai.  CC vốn = công cụ bành trướng thế lực kinh tế. Nhật + - -
 17. IV. Ghi chép CCTTQT  Xác định người cư trú và phi cư trú  Cách lấy số liệu  Đồng tiền ghi chép  Nguyên tắc ghi chép  Nguyên tắc 1: Bên Có (tăng cung ngoại tệ) Bên Nợ (làm tăng cầu ngoại tệ)  Nguyên tắc 2: Bút toán kép
 18. Nguyên tắc 1  Ghi có: những khoản thu từ người phi cư trú (XKHH-DV, thu hút DL trong nước, nhận quà, đi vay NN, FDI, ĐT gián tiếp..) những giao dịch làm phát sinh cung ngoại tệ  Ghi nợ: khoản chi cho người phi cư trú (NKHH-DV, đi DLNN, biếu quà, cho NN vay, ĐT ra NN…) những giao dịch làm phát sinh cầu ngoại tệ
 19. Nguyên tắc 2: Bút toán kép (Double entry)  Các giao dịch đều được ghi bằng 2 bút toán có giá trị tuyệt đối bằng nhau, ngược dấu.  Bút toán kép cũng là nguyên tắc căn bản trong hạch toán kế toán nói chung.  BP ghi chép các luồng tiền: thu (+) và chi (-)  nghĩa là: khoản thu (+) bao giờ cũng có bút toán đối ứng ghi (-) và ngược lại.
 20. Các giao dịch đặc trưng: 1. Trao đổi HH/DV để lấy HH/DV 2. Trao đổi HH/DV để lấy TS tài chính 3. Trao đổi TS tài chính này lấy TS TC khác 4. Chuyển giao một chiều
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2