intTypePromotion=3

Bài giảng Cảnh quan và cảnh quan nông lâm kết hợp - Dr. Hồ Đắc Thái Hoàng

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
122
lượt xem
20
download

Bài giảng Cảnh quan và cảnh quan nông lâm kết hợp - Dr. Hồ Đắc Thái Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm cảnh quan, cảnh quan vấn đề và tiếp cận hệ thống cảnh quan, những loại canh tác có ảnh hưởng đến cảnh quan khác là những nội dung chính trong bài giảng "Cảnh quan và cảnh quan nông lâm kết hợp - Dr. Hồ Đắc Thái Hoàng". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cảnh quan và cảnh quan nông lâm kết hợp - Dr. Hồ Đắc Thái Hoàng

 1. VNA AFE CẢNH QUAN VÀ À CẢNH QUAN NÔNG Ô LÂM ÂM KẾT Ế HỢP D Hồ Đắc Thái Hoàng Dr.
 2. Cảnh quan (lan ndscape) là gì? ndscape)
 3. Cảnh quan: khái niệm • Tổng hòa các mối quan hệ ệ hữu hình và vô hình trên một vùng địa lý (Alexanderr von Humboldt , TK 19) • Mối tổng hòa của các nhân n tố (Carl Troll , 1930s) – Nhân tố không gian mà ở đó ó các nhân tố địa lý tương tác th chiều theo hiề nằm ằ ngang – Nhân tố sinh thái được xem m như là có sự tương tác theo chiều thẳng đứng • Vậy, cảnh quan là: …landsscape
 4. Cảnh quan: vấn đề đ và tiếp cận hệ thống ố cả ảnh quan
 5. Hệ thống nông nghiệp hiện n đại đang có tác động lên cảnh quan Canh tác gì đây?
 6. Thâm canh ngô (bắp) trên diện …. rộng
 7. Tạo sản phẩm ẩ tập trung, năng suất ấ cao, thu nhập cao Đáp ứng nhu cầu thị trường
 8. Những loại ca anh tác có ảnh hưởng đến ế cản nh quan khác? Caffee Caccao? Casheew nut A Acaciia ??? Ao cá basa?
 9. Caféée
 10. Cảnh quan: vấn đề và tiếp cận • Phương án sử dụng và quản lý đất hiện nay nảy ền vững sinh hiệu ứng không bề – Sản xuất độc canh – Phục vụ mục tiêu sản xuất các c loại sản phẩm cho giá trị kinh tế cao – Thoái hóa cục bộ – Mất đa dạng sinh học – Tổn thương do thị trường (khủng hoảng thừa …) – Mất hoặc thừa khả năng cun ng ứng các nhóm mặt hàng
 11. Sự mất cân bằng trong g chiến lược sử dụng đất dẫn đến thực tế là chiến lược quản lý uận ngắn hạn không đất đai dựa vào lợi nhu bền vững khi xem xét ttổng lợi nhuận dài hạn ổn định Saunders and Curry 1990; Saunders và cộng c sự. 1991; Morton và cộng sự. 1995
 12. Nhiệm vụ quản lý cả ảnh quan bền vững • Thiết lập p rõ ràng g mục tiêu của vùng v g để lập p chiến lược q quản lýý • Phân tích nhu cầu đối với cảnh quan sao cho những nhu cầu đó đáp ứng mục tiêu sử dụng đất – Điều này chứng tỏ rằng việc định nghĩa rõ ràng cơ cấu cây trồng phải phù hợp với các nhóm, dạng lập địa vàà tính tương thích với các nhân tố cảnh quan đặc thù. • Xác định các nhân tố cảnh quan đáp ứng chiến lược sử dụng đất khác nhau phù hợp với mụcc tiêu sử dụng đất. • Tiế Tiếp cận ậ và à sử ử dụng d li h h linh hoạtt các cá yếu ế tố kinh ki h tế ttrong từng từ nhóm dạng lập địa khác nhau saos cho chúng có thể đáp ứng được những mục tiêu đã đề ra.
 13. Hệ sinh thái cảnh q quan • Tổng hòa các thuộc tính củ ủa khu vực (von Humboldt, Tk 19) • Cảnh quan phù hợp được kiến tạo tổng hòa từ các nhân tố vật lý, sinh thái và địa lý mà ở đó chính là sự tương g tác đượcợ tạoạ thành g giữa các yếu y tố tựự nhiên và con người (Naveh, 1987) • Cảnh quan là hệ thống phâ ân cấp đất đai được tạo thành do sự tạo nhóm giữa các tiểu hệ sinh thái tương tác được ợ tái lập ập theo một ộ pphương g thức nhất định, ị , liên tục theo không gian và thờời gian (Gordorn, 1986)
 14. Hệ sinh thái cảnh q quan • Cảnh quan là kết quả của ssự tương tác giữa địa hình, thảm thực vật, hiện trạng sử s dụng đất, phân bố nơi cư trú của các hợp phần trong g sự tác động tương hỗ giữa các yếu tố tự nhiên và các tiến trình phát triển văn hóa của con người trên vị trí địa a lý nhất định (Green và cộng ộ sự, 1996). 1996) • Haber, 1996 đã định nghĩaa cảnh quan (landscape) như là một “mảnh đất” ấ có sự nhhận thức rõ ràng thông qua quá trình sống và tác động chung quanh chúng ta
 15. • Cảnh quan một cách h tổng thể là sự tương tác tổng g hòa ggiữa cácc vật ậ thể sốngg từ động ộ g vật đến thực vật, điều u kiện lập địa (khí hậu, đất đai và địa ị hình)) với v điều kiệnệ kinh tế xã hội địa phương trên một m diện tích nhất định trong g một ộ khoảng g thờ ời g gian nhất định ị • Hệ sinh thái cảnh qu uan tương ứng với sự tác động bởi các hoạ ạt động của con người vào hệ sinh thái tự nh hiên ổn định
 16. Các vấn đề trong nghiên n cứu cảnh quan • Hiện ệ trạng ạ g và tiềm năng g sử dụng ụ g tài nguyên g y • Cấu trúc đa chiều của sử dụng tài nguyên trong cảnh quan • Bảo tồn thuộc tính đa dạng sinh học trong cảnh quan • Thuộc tính không gian và th hời gian trong cảnh quan • Cấu trúc và phân cấp cảnh quan • Thiết lập hệ thống sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững tạo tiền đề cho hệ thố ống cảnh quan ổn định • Yếu tố nhân tác và thị trườn ng vào định hướng phát triển của cảnh quan
 17. Mảnh vá từ scale nhỏ
 18. Mảnh vá từ scale lớn
 19. Mảnh vá á liên tục: cơ cấu sử dụng đất chính ở đây là gì?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản