intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
29
lượt xem
1
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 Các kiểu dữ liệu và giải thuật tìm kiếm giới thiệu đến các bạn học những nội dung chính như: Định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, nhu cầu tìm kiếm dữ liệu, giải thuật tìm tuyến tính, giải thuật tìm nhị phân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

CHƯƠNG 2<br /> CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM<br /> GV Th.S. Thiều Quang Trung<br /> Bộ môn Khoa học cơ bản<br /> Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> • Định nghĩa kiểu dữ liệu<br /> <br /> • Các kiểu dữ liệu cơ bản<br /> • Các kiểu dữ liệu có cấu trúc<br /> • Nhu cầu tìm kiếm dữ liệu<br /> • Giải thuật tìm tuyến tính<br /> <br /> • Giải thuật tìm nhị phân<br /> GV Thiều Quang Trung<br /> <br /> 2<br /> <br /> Định nghĩa kiểu dữ liệu<br /> • Kiểu dữ liệu T được xác định bởi một bộ<br /> V,O, với :<br /> – V : tập các giá trị hợp lệ mà một đối tượng<br /> kiểu T có thể lưu trữ.<br /> – O : tập các thao tác xử lý có thể thi hành<br /> trên đối tượng kiểu T.<br /> <br /> GV Thiều Quang Trung<br /> <br /> 3<br /> <br /> Định nghĩa kiểu dữ liệu<br /> • Ví dụ 1: kiểu dữ liệu mẫu tự = Vc,Oc với<br /> – Vc = a-z, A-Z<br /> – Oc= lấy mã ASCII của ký tự, biến đổi ký tự<br /> thường thành ký tự hoa …<br /> • Ví dụ 2: kiểu dữ liệu số nguyên = Vi,Oi với<br /> – Vi = -32768 .. 32767<br /> – Oi = +, -, *, /, %<br /> <br /> GV Thiều Quang Trung<br /> <br /> 4<br /> <br /> Định nghĩa kiểu dữ liệu<br /> • Các thuộc tính của một kiểu dữ liệu bao<br /> gồm:<br /> – Tên kiểu dữ liệu<br /> – Miền giá trị<br /> – Kích thước lưu trữ<br /> – Tập các toán tử tác động lên kiểu dữ liệu<br /> <br /> • Có hai loại kiểu dữ liệu:<br /> – Kiểu dữ liệu cơ bản<br /> – Kiểu dữ liệu có cấu trúc<br /> GV Thiều Quang Trung<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2