Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Thực hiện thuật toán Euclid bằng đệ qui - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
26
lượt xem
1
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Thực hiện thuật toán Euclid bằng đệ qui - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Thực hiện thuật toán Euclid bằng đệ qui" trình bày các kiến thức về các bước thực hiện thuật toán Euclid bằng đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Thực hiện thuật toán Euclid bằng đệ qui - TS. Đào Nam Anh

DATA STRUCTURE AND ALGORITHM<br /> Recursive Euclid Algorithm<br /> CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT<br /> Thực hiệu thuật toán Euclid bằng đệ qui<br /> Dr. Dao Nam Anh<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Resource - Reference<br /> Slides adapted from Robert Sedgewick,<br /> and Kevin Wayne.<br /> Major Reference:<br /> <br /> •<br /> <br /> Robert Sedgewick, and Kevin Wayne, “Algorithms”<br /> Princeton University, 2011, Addison Wesley<br /> <br /> •<br /> <br /> Algorithm in C (Parts 1-5 Bundle)- Third Edition by<br /> Robert Sedgewick, Addison-Wesley<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 2<br /> <br /> Recursive Euclid Algorithm<br /> Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên<br /> public class Euclid {<br /> public static int gcd(int p, int q) {<br /> if (q == 0) return p;<br /> else return gcd(q, p % q);<br /> }<br /> public static void main(String[] args) {<br /> int p = Integer.parseInt(args[0]);<br /> int q = Integer.parseInt(args[1]);<br /> System.out.println(gcd(p, q));<br /> }<br /> }<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 3<br /> <br /> p = 1272, q = 216<br /> environment<br /> <br /> gcd(1272, 216)<br /> static int gcd(int p, int q) {<br /> if (q == 0) return p;<br /> else return gcd(q, p % q);<br /> }<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 4<br /> <br /> p = 1272, q = 216<br /> environment<br /> <br /> gcd(1272, 216)<br /> static int gcd(int p, int q) {<br /> if (q == 0) return p;<br /> else return gcd(q, p % q);<br /> }<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản