intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 6: Đào tạo và phát triển

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
55
lượt xem
12
download

Bài giảng Chương 6: Đào tạo và phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân biệt giữa đào tạo và phát triển, xác định tiến trình đào tạo và phát triển, trình bày các phương pháp đào tạo và phát triển, tìm hiểu chiến lược phát triển nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Đào tạo và phát triển

 1. Chƣơng VI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–1
 2. Mục tiêu 1. Phân biệt giữa đào tạo và phát triển 2. Xác định tiến trình đào tạo và phát triển 3. Trình bày các phương pháp đào tạo và phát triển 4. Tìm hiểu chiến lược phát triển nhân sự © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–2
 3. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển  Nhu cầu đào tạo và phát triển – Dựa vào bảng mô tả công việc và bảng chuyên môn hóa công việc đào tạo những kỹ năng còn thiếu cho nhân viên  Đáp ứng trước sự thay đổi – Dây chuyền sản xuất – Cung cách quản lý – Nếp sống và suy nghĩ của mọi người  Đoán trước xu hướng của thời đại (5 hoặc 10 năm) © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–3
 4. Sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển  Đào tạo  Phát triển – Hoạt động nhằm mục – Hoạt động nhằm chuẩn bị đích nâng cao tay nghề cho nhân viên theo kịp hay kỹ năng của một với cơ cấu tổ chức khi nó cá nhân đối với công thay đổi và phát triển. việc hiện hành. – Phát triển giúp nhân viên – Đào tạo giúp nhân viên giải quyết những trách có thể làm những công nhiệm trong tương lai việc hiện tại – Phát triển cho tương lai. – Đào tạo cho hiện tại © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–4
 5. Hội nhập Khả năng Yêu cầu của nhân viên mới Đào tạo công việc © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–5
 6. Tiến trình đào tạo Nội dung chương Kỹ năng, Mục tiêu của trình Chương kiến thức Đánh giá và khả nhu cầu đào tạo và trình hiện phát triển tại năng của nhân viên Nguyên tắc học tập Tiêu chuẩn đánh giá Đánh giá © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–6
 7. Đánh giá nhu cầu đào tạo Phân tích doanh nghiệp Năng Chất Chi phí Tỉ lệ Kỷ luật ... suất lượng lao thuyên lao công động chuyển động việc Đào tạo hay không? © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–7
 8. Đánh giá nhu cầu đào tạo (tt) Kế hoạch nhân sự Vị trí trống Đội ngũ kế thừa © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–8
 9. Đánh giá nhu cầu đào tạo (tt) Phân tích tác nghiệp Xác định kỹ năng Hành vi cần thiết Xác định nhu cầu đào tạo © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–9
 10. Đánh giá nhu cầu đào tạo (tt) Phân tích nhân viên Xác định năng Đặc tính cá lực nhân Xác định nhu cầu đào tạo © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–10
 11. Tiến trình đào tạo và phát triển (tt) Mục tiêu đào tạo và phát triển – Cụ thể (specific) – Đo lường được (measurable) – Khả thi (achievable) – Phù hợp (relevant) – Thời hạn (timed) SMART © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–11
 12. Nội dung chương trình  Những kỹ năng về  Phát triển cán bộ máy tính quản trị  Các kỹ năng quản  Sự trưởng thành cá lý/phát triển nhân  Các kỹ năng/ kiến  Các kỹ năng văn thức kỹ thuật phòng/thư ký  Các kỹ năng giám sát  Các quan hệ với nhân  Các kỹ năng truyền viên/lao động đạt thông tin  Giáo dục khách hàng  Các quan hệ/dịch vụ  Sức khoẻ khách hàng  Bán hàng  Những phương thức,  Giáo dục cho học quy trình mới viên yếu kém © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–12
 13. Các nguyên tắc (phƣơng pháp) đào tạo và phát triển  Phương pháp huấn luyện (coaching) – Phương pháp đào tạo tại chỗ. Cá nhân được huấn luyện theo cách này trở thành người học và theo sát cấp trên của mình. – Huấn luyện được những người giám sát hay quản lý tiến hành, không phải do bộ phận nhân sự thực hiện  Các trò chơi kinh doanh – Mô phỏng các tình huống kinh doanh hiện hành. Người tham gia trò chơi sẽ đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến các loại giá cả, khối lượng sản phẩm hay sản lượng, mức tồn kho. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–13
 14. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển (tt)  Nghiên cứu tình huống (case study) – Người được đào tạo học hỏi về các tình huống có thực hay giả định và cách xử lý các tình huống này. – Phương pháp đào tạo này giúp phát triển kỹ năng ra quyết định.  Phương pháp hội nghị (conference method) – Các thành viên thảo luận và cố gắng giải quyết vấn đề. – Các thành viên tham gia không cảm thấy mình đang được huấn luyện mà chỉ là giải quyết các vấn đề khó khăn trong hoạt động hàng ngày. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–14
 15. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển (tt)  Phương pháp mô hình ứng xử (behavior modeling) – Đề cập đến “phù hợp”, “học tập quan sát”, “bắt chước”một hành vi thông quan quan sát mô hình. – Bằng cách thấy được mặt tích cực và hậu quả tiêu cực, nhân viên sẽ thấy cần có những hành vi đúng đắn trong công việc.  Kỹ thuật nghe nhìn (audiovisual techniques) – Sử dụng các kỹ thuật nghe nhìn như phim ảnh, truyền hình khép kín, băng nghe nhìn. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–15
 16. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển (tt)  Sinh viên thực tập – Sinh viên đại học dành thời gian làm việc tại một cơ quan xí nghiệp. – Đây là một phương pháp tốt để quan sát nhân viên có tiềm năng trong lúc làm việc.  Phương pháp đào tạo tại bàn giấy – Phương pháp mô phỏng xử lý công văn giấy tờ. – Phương pháp này giúp giải quyết vấn đề có tính cách thủ tục một cách nhanh gọn © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–16
 17. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển (tt)  Phương pháp nhập vai (role playing) – Các thành viên có thể đóng một vai nào đó trong cơ cấu tổ chức trong một tình huống nhất định nào đó. – Giúp phát triển sự thấu cảm , cảm thông giữa các nhà quản trị và nhân viên.  Phương pháp luân phiên công tác (job rotation) – Chuyển công nhân hay cấp quản trị từ công tác này sang công tác khác nhằm giảm nhàm chán và tăng kinh nghiệm © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–17
 18. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển (tt)  Giảng dạy theo thứ tự từng chương (PI- Program Instruction) – Đưa ra các câu hỏi, các sự kiện, hoặc các vấn đề cho học viên; Cho phép học viên trả lời; Thông tin phản hồi dựa vào các câu trả lời của học viên – Phương pháp giảng dạy không cần sự can thiệp của giảng viên  Giảng dạy nhờ máy tính hỗ trợ – Học bằng phần mềm. Máy sẽ trả lời mọi thắc mắc cũng kiểm tra kiến thức, hướng dẫn tham khảo cho người sử dụng. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–18
 19. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển (tt)  Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng (simulation) – Sử dụng các dụng cụ làm việc theo mô phỏng để giúp người học thực hành. – Ít tốn kém và trong vài trường hợp sẽ ít nguy hiểm hơn © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–19
 20. Phƣơng pháp đào tạo  Kèm cặp hướng dẫn tại chỗ – Nhân viên học cách làm việc bằng cách làm việc trực tiếp. – Các phương pháp đào tạo tại chỗ • Huấn luyện hoặc tình huống • Luân phiên thay đổi công việc • Bài tập đặc biệt – Ưu điểm • Không tốn kém • Phản hồi trực tiếp © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8–20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản