intTypePromotion=1

Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

2
1.491
lượt xem
852
download

Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng do TS. Nguyễn Kim Anh biên soạn trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại. Bài giảng gồm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại, chương 2 trình bày khái quát về các hoạt động của ngân hàng, chương 3 cung cấp kiến thức về các loại hình ngân hàng và chương 4 giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

 1. Chuyen đe Quản trị Ngân hàng T.s Nguyễn Kim Anh Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng
 2. Phần 1 Tổng quan về NHTM và quản trị NHTM
 3. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM 1.1.Lịch sử hình thành Thợ kim hoàn Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí Nhận tiền gửi, trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền
 4. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM 1.2.Quá trình phát triển Gồm 3 giai đoạn như sau: Thời gian: Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Đặc điểm: Các NH hoạt động độc lập, chưa tạo thành một hệ thống, với các chức năng hoạt động tương tự như nhau
 5. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XVIII đến cưối thế kỷ IXX Các ngân hàng trong giai đoạn này có đặc Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 điểm như sau Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Đặc điểm: NH đã hoạt động theo một hệ thống gồm: i/ Nhiều ngân hàng phát hành ii/ Nhiều ngân hàng trung gian
 6. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 3 Đặc điểm Thời gian: Từ đầu thế kỷ XX đến nay Đặc điểm: Hệ thống ngân hàng 2 cấp i/ Một NH phát hành duy nhất ii/ Các ngân hàng còn lại là ngân hàng trung gian (NHTM, NHĐT và các TCTD khác…)
 7. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.1 Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ - Huy động vốn - Vay trên thị trường liên ngân hàng - Vốn khác - Vốn tự có
 8. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn - Nghiệp vụ ngân quỹ - Nghiệp vụ tín dụng -Nghiệp vụ đầu tư tài chính - Nghiệp vụ tài sản có khác
 9. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.3 Các dịch vụ ngân hàng khác - Trung gian thanh toán - Bảo lãnh ngân hàng - Cho thuê tài chính - Cung cấp dịch vụ đầu tư chứng khoán - Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm - Dịch vụ Bảo quản tài sản - Dịch vụ tư vấn và uỷ thác
 10. III. Các loại hình ngân hàng 3.1 Ngân hàng thương mại (Commercial Bank) 3.2. Ngân hàng đầu tư (Investment Bank) 3.3. Ngân hàng chính sách (Policy Bank) 3.4. Ngân hàng phát triển (Development Bank)
 11. IV. Giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng 2 cấp gồm: 4.1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV) 4.2. Hệ thống các ngân hàng trung gian Các loại hình ngân hàng trung gian: NHTM, NHCS, NHPT, Các TCTD hợp tác
 12. Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam (hiện nay) Hệ thống tổ chức tín dụng Ngân hàng TCTD phi NH NHTM Nhà nước 5 Công ty tài chính 6 NHPT(1), NHCSXH(1) NHTM Cổphần 33 ( 29-4) C.ty cho thuê tài chính 11 Chi nhánh NHNNg-35 Quỹ TD nhân dân - 900 Ngân hàng liên doanh5 Tổ chức tài chính quy mô nhỏ
 13. CƠ CẤU THỊ PHẦN CỦA HỆ THỐNG TCTD VIỆT NAM (31/1/2007) • Vốn • TSC • Huy động • Cho vay
 14. Cơ cấu vốn (VTC) của hệ thống TCTD Việt Nam (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 6.00% 0.60% 17.60% 42.00% Các chi nhánh NH nước ngoài và NHLD 33.80% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 15. Cơ cấu TSC của hệ thống TCTD Việt Nam (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 11.46% 4.84% 0.58% Các chi nhánh NH nước 22.21% ngoài và NHLD 60.91% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 16. Cơ cấu vốn huy động của hệ thống TCTD Việt Nam (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 10.87% 2.08% 0.62% 20.51% Các chi nhánh NH nước ngoài và NHLD 65.92% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 17. Cơ cấu cho vay của hệ thống TCTD Việt Nam (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 10.17% 2.19% 0.57% 17.91% Các chi nhánh NH nước ngoài và NHLD 69.16% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 18. Diễn biến Cơ cấu thị phần của khu vực các NHTMNN VỐN TÀI SẢN 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 78.40% 78.10% 76.70% 77.60% 80.00% 80.00% 74.50% 70.10% 70.00% 64.50% 64.10% 70.00% 60.91% 60.00% 53.80% 56.00% 60.00% 50.20% 50.30% 50.00% 42.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHO VAY HUY ĐỘNG 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 81.20% 80.60% 79.80% 79.00% 80.20% 79.20% 78.10% 80.00% 77.00% 75.09% 80.00% 76.60% 73.30% 71.20% 69.16% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 35.92% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 19. Diễn biến Cơ cấu thị phần của khu vực các NHTMCP VỐN TÀI SẢN 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 33.80% 40.00% 30.00% 30.00% 22.21% 21.00% 20.00% 15.10% 14.80% 13.50% 14.00% 20.00% 17.00% 11.20% 11.10% 11.00% 13.10% 8.90% 9.10% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHO VAY HUY ĐỘNG 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 17.91% 20.51% 20.00% 14.20% 20.00% 14.60% 15.80% 8.80% 8.90% 9.50% 10.70% 11.80% 9.20% 10.10% 12.00% 10.00% 10.00% 8.40% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 20. Diễn biến Cơ cấu thị phần của khu vực các NH có vốn đầu tư nước ngoài VỐN TÀI SẢN 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 32.80% 32.20% 40.00% 29.50% 30.00% 22.00% 30.00% 19.70% 19.30% 17.60% 20.00% 20.00% 11.90% 11.60% 10.50% 10.10% 10.60% 10.21% 11.46% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHO VAY HUY ĐỘNG 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 8.70% 8.90% 8.50% 8.70% 9.40% 9.07% 10.17% 10.00% 9.80% 9.00% 10.10% 10.80% 10.13% 10.87% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2