intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ 2 - Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

91
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ 2 - Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới trình bày về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lãnh vực xuất khẩu, nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ 2 - Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

 1. THỰC THI BẢO HỘ  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ  TUỆ  TẠI BIÊN GIỚI 1
 2.  PHẦN 2. BẢO VỆ QUYỀN SHTT  ĐỐI VỚI HÀNG HĨA XK, NK • 1. Bảo vệ quyền SHTT: • Là việc nhà nước thông qua hệ thống pháp  luật xác lập quyền của các chủ thể và bảo  vệ quyền đó, chống lại bất kỳ sự vi phạm  nào của bên thứ ba.  2
 3.  PHẦN 2. BẢO VỆ QUYỀN SHTT  ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XK, NK 2. Mục đích của việc bảo vệ quyền SHTT: ­ Thúc đẩy và khuyến khích sáng tạo. ­ Tạo việc làm các ngành nghề công nghiệp mới. ­ Tăng chất lượng cuộc sống.
 4. PHẦN 2. BẢO VỆ QUYỀN  SHTT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA  XK, NK 3. Cơ chế:  a) Cơ chế tự bảo vệ của chủ thể quyền SHTT ­ Áp dụng biện pháp công nghệ ngăn ngừa. ­ Thông báo chấm dứt hành vi xâm pham. ­ Khởi kiện ra tòa
 5. PHẦN 2. BẢO VỆ QUYỀN  SHTT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA  XK, NK 3. Cơ chế:  b) Cơ quan nhà nước thực hiện: ­ UBND các cấp, Tòa án, Thanh tra, Cảnh sát kinh tế,  Hải quan, Quản lý thị trường,  ­ Biện pháp hành chính, dân sự, hình sự
 6. PHẦN 2. BẢO VỆ QUYỀN  SHTT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA  XK, NK 4. Biện pháp:  a) Biện pháp hành chính b) Biện pháp dân sự c) Biện pháp hình sự
 7. 3. PHẠM VI THỰC THI BẢO HỘ  QSHTT CỦA HẢI QUAN VN • Luật Hải quan và Luật SHTT: HQ phải  thực hiện bảo hộ với tất cả các loại  quyền SHTT • Điều kiện thực tế: HQ thực hiện chủ yếu  đối với Nhãn hiệu, Tên thương mại, Chỉ  dẫn địa lý, Kiểu dáng công nghiệp, Ghi  âm tác phẩm âm nhạc 7
 8. PHẠM VI (đối tượng chịu sự áp  dụng biện pháp thực thi bảo hộ bởi  HQ) • Hàng xuất khẩu: • Hàng nhập khẩu: • ­ Đang làm thủ tục • ­ Chưa hoàn thành thủ tục  xuất khẩu nhập • ­ Đã hoàn thành thủ•  ­ Đã hoàn thành thủ tục nhập  tục xuất, đang chờ  nhưng đang nằm trong các khu  xuất khẩu vực ưu đãi hải quan  • (Từ thời điểm mở  • (Từ khi hàng bắt đầu vào cảng,  tờ khai xuất) cửa khẩu VN cho đến khi hoàn  tất mọi thủ tục nhập và được  phép thông quan) 8
 9. ĐỐI TƯỢNG LOẠI TRỪ • > Hàng viện trợ nhân đạo • > Hàng TNTX phục vụ công tác, sinh hoạt của tổ  chức, cá nhân nước ngoài • > Hàng phục vụ trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản  phẩm không bán hoặc để giúp người tiêu dùng phân  biệt, nhận biết hàng vi phạm quyền SHTT • > Hàng quá cảnh • > Quà biếu, tặng; hành lý trong tiêu chuẩn miễn thuế 9
 10. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT  • Điều 216, Luật SHTT:  • Điều 57, Luật HQ sửa  • ­ Tạm dừng làm TTHQ  đổi 2005: Chủ sở hữu  đối với hàng hóa nghi  có quyền đề nghị dài  ngờ xâm phạm quyền hạn hoặc trong từng  • ­ Kiểm tra HQ, giám sát  trường hợp cụ thể để  HQ để phát hiện hàng  cơ quan HQ tạm dừng  hóa có dấu hiệu xâm  làm thủ tục đối với  phạm quyền SHTT hàng hóa vi phạm  • ­ Kiểm sốt hải quan. quyền SHTT. 10
 11. ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC KIỂM SOÁT • a. Hoạt động đặc thù của ngành Hải quan. • b. Việc tạm dừng làm TTHQ: kéo dài thời  gian làm TTHQ đối với hàng hóa có yêu cầu  bảo vệ quyền SHTT • c. Biện pháp kiểm soát biên giới về quyền  SHTT được đảm bảo người yêu cầu nộp  một khoản tiền nhất định.
 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ • - Tổ chức, cá nhân có liên quan: • + Được bảo mật thông tin đã cung cấp. • + Chủ thể quyền SHTT được tham gia cùng Hải quan vào hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát… • + Khiếu nại, khiếu kiện • + Hỗ trợ, phối hợp HQ trong việc xử lý, tiêu hủy hàng xâm phạm quyền SHTT, hàng giả
 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ • - Cơ quan Hải quan: • + Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát,… đối với hàng hóa nghi ngờ là hàng giả. • + Giải thích, hướng dẫn, thông báo đến các bên liên quan.
 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ • + Phối hợp các cơ quan chức năng. • + Yêu cầu nộp, xuất từ, giải trình nghi vấn. • + Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại . • + Thực hiện chế độ báo cáo, lưu trữ.
 15. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT: 1. NGÖÔØI COÙ QUYEÀN NOÄP ÑÔN Chủ sở hữu quyền Bên nhận Li­xăng 2. THẨM QUYỀN NHẬN ĐƠN • * Đơn yêu cầu bảo hộ dài hạn và phạm vi yêu cầu  thuộc địa bàn quản lý của 2 Cục HQ trở lên  Cục  Điều tra chống buộn lậu • * Phạm vi yêu cầu thực thi bảo hộ thuộc địa bàn  quản lý của 1 Cục HQ  Cục HQ • * Phạm vi yêu cầu thực thi bảo hộ thuộc địa bàn  quản lý của Chi cục HQ  Chi cục HQ 15
 16.  XỬ LÝ ĐƠN • Trong thời hạn 30 ngày (Đơn đề nghị dài  hạn) hoặc 24 giờ làm việc (Đơn sự việc)  kể từ thời điểm nhận Đơn, cơ quan HQ  ra thông báo: • Chấp nhận Đơn • Thiếu sót của Đơn  Bổ sung  16
 17. KHOẢN TIỀN ĐẢM BẢO • Bằng 20% trị giá lô hàng • Tối thiểu 20 triệu đồng • Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng/ TCTD THỜI HẠN TẠM DỪNG 10 ngày làm việc  kể từ ngày ra quyết  định, có thể gia hạn nhưng tổng cộng  không được quá 20 ngày làm việc 17
 18. XỬ LÝ HÀNG TẠM DỪNG Kiểm tra, lấy mẫu hàng  Xác định tình trạng pháp lý  Không xâm phạm   Xâm phạm   Tiếp tục  Xử lý  Xử lý  Xử lý  làm  người  Người  hàng  TTHQ   nộp đơn   XNK  xâm phạm 18
 19. Phần 3: XỬ PHẠT VPHC ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SHTT • 1. Hành vi xâm phạm quyền SHTT: - Xâm phạm quyền tác giả; • - Xâm phạm quyền liên quan; • - Xâm phạm quyền sáng chế; • - Xâm phạm quyền thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; • - Xâm phạm quyền KDCN;
 20. Phần 3: XỬ PHẠT VPHC ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SHTT • - Xâm phạm quyền nhãn hiệu; • - Xâm phạm quyền chỉ dẫn địa lý; • - Xâm phạm quyền tên thương mại; • - Xâm phạm quyền giống cây trồng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2