Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
117
lượt xem
23
download

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam Chương 3 là: Giai đoạn văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử, giai đoạn văn hoá Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc (179.TCN - 938), giai đoạn văn hoá Đại Việt, giai đoạn văn hoá Đại Nam, văn hoá Việt Nam hiện đại (1945 - nay),...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Chương 3 - ĐH Thương Mại

H<br /> D<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ<br /> VĂN HÓA VIỆT NAM<br /> <br /> “Việt Nam - Điểm đến Thiên niên kỷ mới”<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 3.1. Giai đoạn văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử<br /> 3.2. Giai đoạn văn hoá Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc (179<br /> TCN - 938)<br /> 3.3. Giai đoạn văn hoá Đại Việt<br /> 3.4. Giai đoạn văn hoá Đại Nam<br /> 3.5. Văn hoá Việt Nam hiện đại (1945 - nay)<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Có ba lớp văn hoá:<br /> * Lớp văn hoá bản địa:<br /> - Văn hoá Việt Nam thời tiền sử<br /> - Văn hoá Việt Nam thời sơ sử<br /> * Lớp văn hoá giao lưu với Trung Hoa và khu vực:<br /> - Văn hoá Việt Nam giai đoạn chống<br /> Bắc thuộc<br /> - Giai đoạn văn hoá Đại Việt<br /> * Lớp văn hoá giao lưu với phương Tây:<br /> - Giai đoạn văn hoá Đại Nam<br /> - Văn hoá Việt Nam hiện đại.<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Có ba lớp văn hoá:<br /> * Lớp văn hoá bản địa:<br /> - Văn hoá Việt Nam thời tiền sử<br /> - Văn hoá Việt Nam thời sơ sử<br /> * Lớp văn hoá giao lưu với Trung Hoa và khu vực:<br /> - Văn hoá Việt Nam giai đoạn chống<br /> Bắc thuộc<br /> - Giai đoạn văn hoá Đại Việt<br /> * Lớp văn hoá giao lưu với phương Tây:<br /> - Giai đoạn văn hoá Đại Nam<br /> - Văn hoá Việt Nam hiện đại.<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> 3.1. Giai đoạn văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử<br /> 3.1.1. Thời tiền sử<br /> 3.1.1.1.Thời đại đồ đá cũ (cách ngày nay 40 - 50 vạn năm)<br /> 3.1.1.2. Thời đại đồ đá giữa (cách ngày nay 10.000 năm)<br /> 3.1.1.3. Thời đại đồ đá mới<br /> 3.1.2. Thời sơ sử<br /> 3.1.2.1. Văn hoá Đông Sơn<br /> 3.1.2.2. Văn hoá Sa Huỳnh<br /> 3.1.2.3. Văn hoá Đồng Nai<br /> 3.2. Giai đoạn văn hoá Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc (179 TCN - 938)<br /> 3.2.1. Bối cảnh lịch sử, văn hoá<br /> 3.2.1.1. Thời kỳ từ An Dương Vương đến Trưng Vương (179 TCN - 43)<br /> 3.1.2.2. Thời kỳ từ sau Trưng Vương đến khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập<br /> Nhà nước Vạn Xuân (43 -542)<br /> 3.3. Giai đoạn văn hoá Đại Việt<br /> 3.3.1. Văn hoá thời Ngô - Đinh - Tiền Lê<br /> 3.3.2. Văn hoá thời kỳ nhà Lý (1009 - 1225)<br /> 3.3.3. Văn hoá thời kỳ nhà Trần (1226 - 1400)<br /> 3.3.4. Văn hoá thời nhà Hồ (1400 - 1407)<br /> 3.3.5. Văn hoá thời Lê sơ đến khởi nghĩa Tây Sơn (thế kỷ XV - XVIII)<br /> 3.4. Giai đoạn văn hoá Đại Nam<br /> 3.4.1. Văn hoá triều nhà Nguyễn<br /> 3.4.2. Văn hoá thời kỳ Pháp thuộc (1858 - 1945)<br /> 3.5. Văn hoá Việt Nam hiện đại (1945 - nay)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản