intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

752
lượt xem
190
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam" do ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh biên soạn có bố cục nội dung gồm 5 chương trong đó: Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học. Chương 2 giới thiệu về tiến trình lịch sử Văn hóa Việt Nam. Chương 3 nêu các đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Việt. Chương 4 giới thiệu về không gian văn hóa Việt Nam. Chương 5 trình bày về định vị văn hóa Việt Nam trong văn hóa phương Đông và phương Tây trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh

 1. ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh
 2. BỐ CỤC Bao gồm 5 chương: Chương 1: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học Chương 2: Tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam Chương 3: Đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Việt Chương 4: Không gian văn hóa Việt Nam Chương 5: Định vị văn hóa Việt Nam trong văn hóa phương Đông và phương Tây trong giai đoạn hiện nay
 3. THUYẾT TRÌNH Chương 3:  Tổ chức nhà – làng – nước của cộng đồng người Việt  Văn hóa vật chất: Ăn, mặc, ở và đi lại  Văn hóa tinh thần: Tín ngưỡng, phong tục và lễ hội Chương 4:  Vùng văn hóa Bắc Bộ  Vùng văn hóa Trung Bộ  Vùng văn hóa Nam Bộ
 4. CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HỌC
 5. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm Văn hóa và Văn hóa học  Phương Đông: Từ nguyên: “văn 文 ” : đẹp, “hoá 文 ” : làm cho đẹp. Bản thân chữ hoá 文 gồm chữ nhân 文 và chữ chuỷ 文 , theo quan niệm người Trung Quốc, đó là hình thức dạy con người biết cách dùng nĩa để xiên thức ăn. => “văn hóa 文 文 ” : làm cho đẹp, làm cho có giá trị.
 6. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm Văn hóa và Văn hóa học  Phương Tây: Theo người Anh, Pháp: culture, nghĩa gốc là trồng trọt => so sánh việc giáo dục con người cũng giống việc chăm sóc cho cây cối.  Vào thế kỷ 19, E.B. Tylor: “Văn hóa theo nghĩa rộng về tộc người học nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách là một thành viên của xã hội”.
 7. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm Văn hóa và Văn hóa học  Theo Phan Ngọc: Văn hóa là một quan hệ giữa thế giới biểu tượng và thế giới thực tại. Quan hệ này được biểu hiện thành một kiểu lựa chọn của cá nhân hay tộc người khác kiểu lựa chọn của cá nhân hay tộc người khác.
 8. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm Văn hóa và Văn hóa học  Theo UNESCO:  Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra.  Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển.  Có 2 loại di sản văn hóa: hữu thể (tangible) và vô thể (intanggible)  Có hơn 1000 định nghĩa về văn hóa.
 9. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2. Khái niệm Văn minh Văn minh chỉ trình độ phát triển nhất định của văn hóa về phương diện vật chất, đặc trưng cho một khu vực rộng lớn, một thời đại hoặc cả nhân loại.
 10. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3. Khái niệm Văn hiến Văn hiến là truyền thống văn hóa được thể hiện thiên về các giá trị tinh thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh
 11. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3. Khái niệm Văn hiến
 12. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 4. Khái niệm Văn vật Văn vật là truyền thống văn hóa được thể hiện thiên về các giá trị vật chất (di tích, công trình, hiện vật). Kinh thành Huế
 13. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 4. Khái niệm Văn vật
 14. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 4. Khái niệm Văn vật Thánh địa Mỹ Sơn
 15. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VĂN HÓA VĂN HIẾN VĂN VẬT VĂN MINH Giá trị vật Thiên về giá Thiên về giá Thiên về giá chất + tinh trị tinh thần trị vật chất trị vật chất – thần kỹ thuật Có về dày lịch sử Chỉ trình độ phát triển Có tính dân tộc Có tính quốc tế Phương Đông Phương Tây
 16. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 5. Khái niệm Vượt gộp Vượt gộp là tiếp thu được cái mới nhưng đổi mới được nó trên cơ sở một cái cũ cũng đã được đổi mới cho thích hợp với hoàn cảnh mới.
 17. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 6. Khái niệm Khúc xạ  Hiện tượng văn hóa nảy sinh như là sản phẩm tất yếu của quá trình tiếp biến giữa các quan hệ “nội sinh” và “ngoại sinh” có tính bản chất.
 18. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 6. Khái niệm Khúc xạ  Một hiện tượng văn hóa từ bên ngoài vào tâm thức một người, một dân tộc vốn chưa biết đến nó thì chịu một độ lệch.  Hình thức có thể giống nhau nhưng nội dung bên trong lại khác do môi trường thiên nhiên, điều kiện xã hội…
 19. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 6. Khái niệm Tiếp biến văn hóa  Tiếp biến văn hóa là sự tiếp nhận (một chiều) các yếu tố văn hóa từ bên ngoài (ngoại sinh) và biến đổi cho phù hợp với các yếu tố văn hóa bên trong (nội sinh) để làm giàu cho văn hóa của mình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2