Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
223
lượt xem
50
download

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa giới thiệu đến người học một số khái niệm cơ bản về văn hóa đồng thời khái quát mô hình cấu trúc của hệ thống văn hóa, hình thái văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa

 1. HÌNH THÁI VÀ MÔ HÌNH VĂN HÓA
 2. I. KHÁI NIỆM VĂN HÓA:
 3. ÓA LÀ ?? VĂNH ? GÌ Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.
 4. II. MÔ HÌNH CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA:
 5. Theo cách nhìn nhận truyền thống VĂN HÓA VĂN HÓA VĂN HÓA VẬT CHẤT TINH THẦN
 6. Theo quan điểm của GS. Đào Duy Anh Sinh hoạt kinh tế Sinh hoạt xã hội VĂN HÓA Sinh hoạt tri thức
 7. Theo quan điểm c ủa L.Whit e
 8. Theo quan điểm của GS. Văn Tân
 9. Theo quan điểm của M.S.Kagan
 10. Theo quan điểm của GS. Ngô Đức Thịnh  VH SẢN XUẤT  VH XÃ HỘI VH TƯ TƯỞNG VH NGHỆ THUẬT VĂN HÓA
 11. Theo quan điểm của Nguyễn Tấn Đắc
 12. VĂN HÓA Theo quan điểm của GS.TSKH Trần VĂN ọc Thêm VĂN HÓA ỨNG XỬ NgHÓA TỔ VĂN HÓA ỨNG XỬ CHỨC BẢN THÂN VỚI MÔI TRƯỜNG VỚI MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG TỰ NHIÊN XÃ HỘI * Văn hóa nhận * Văn hóa tận dụng * Văn hóa tận thức: nhận thức về môi trường tự nhiên: dụng môi trường xã vũ trụ, con người và ăn uống, giữ gìn sức hội: tiếp nhận ảnh xã hội. khỏe, mặc và làm đẹp hưởng văn hóa Ấn Độ con người, tạo các vật (Phật giáo, nghệ * Văn hóa tổ chức dụng hàng ngày. thuật Chăm), văn hóa đời sống tập thể: nông thôn, đô thị, * Văn hóa đối phó Trung Hoa (Nho giáo, quốc gia. với môi trường tự Đạo giáo), văn hóa nhiên: đối phó với phương Tây. * Văn hóa tổ chức thiên tai, khí hậu và * Văn hóa đối đời sống cá nhân: thời tiết. phó với môi trường tín ngưỡng, phong xã hội: quân sự và
 13. Ý kiến của TS.Huỳnh Công Bá
 14. Các chủ thuyết giải thích sự tương đồng giữa các nền văn hóa trên thế giới THUYẾT THU YẾT KHUYẾCH VÙN G VĂ TÁN VĂN HÓA N HÓA THUYẾT LOẠI HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA
 15. III. HÌNH THÁI VĂN HÓA
 16. Sự khác biệt về Sự khác biệt về xã điều kiện tự nhiên hội (lịch sử - kinh tế) VĂN HÓA GỐC VĂN HÓA GỐC NÔNG NGHIỆP DU MỤC (Gắn liền vớiọi sự khác biệt v(Gvănliền với văn M văn hóa ề ắn phương Đông) hóa hóa phương Tây)
 17. 1. Trong ứng xử với môi trường tự nhiên VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP VĂN HÓA DU MỤC Cuộc sống ổn định, mang tính Chỉ sinh sống ở những nơi thuận trọng tĩnh tiện, mang tính trọng động Nghề trồng trọt Chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi. => Phụ thuộc vào thiên nhiên => Tham vọng chinh phục và chế ngự thiên nhiên.
 18. 2. Về mặt nhận thức:
 19. TƯ DUY TỔNG HỢP Kéo Tổng hợp theo Biện chứng Bao quát mọi Chú trọng yếu tố đến mối quan hệ giữa chúng => Đó chính là đặc trưng tư duy của văn hóa gốc nông nghiệp trọng tĩnh: tổng hợp và biện chứng (trọng quan hệ), hay quan sát và rút kinh nghiệm.
 20. Đối tượng quan tâm Phân Các yếu tố cấu thành Cái chỉnh thể tích Kéo Phân tích Phân tích Siêu hình theo Đặc trưng tư duy của văn hóa du mục – văn hóa trọng động.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản