intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
20
lượt xem
1
download

Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Công nghệ 10 - Bài 7: Một số tính chất của đất trồng" được biên soạn với các nội dung keo đất và khả năng hấp phụ của đất; phản ứng của dung dịch đất; độ phì nhiêu của đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

 1. Nhân
 2. Bài 7. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG.
 3. I. Keo đất và khả năng hấp phụ của  đất 1. Keo đất. a. Khái niệm.         Thế nào là keo đất? Là  những  phần  tử  có  kích  thước  khoảng dưới 1  µm, không hòa tan trong    nước mà ở trạng thái huyền phù.
 4. Vì sao keo đất không  hòa tan trong nước?
 5. b. Cấu tạo keo đất ­ ­ + + ­ ­ ­ + + + ­ ­ + + + ­ ­ + ­ + Nhân + ­ + ­ Nhân ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ ­ + + ­ + Keo Hình đất dương 1 Keo Hình đất 2âm
 6. Sơ đồ cấu tạo keo đất: Lớp ion quyết định điện Lớp ion bất động  - Lớp ion bù - - - Lớp ion khuếch tán - - - - + - - + Nhân + - - + - - - - - - - -
 7. HCl khuÕch + Nh© n SiO32­ H+ H+ + SiO2 yH2O SiO32­ + H+ SiO32­ + SiO3 2­ H+ KCl Cl K+- H+ + + + H + H + H+ + H+
 8. Lớp  ion  khuếch  tán  có  đặc điểm gì? Nêu vai trò  của  lớp  ion  khuếch  tán?. •Lớp ion khuếch tán : Có khả năng   trao  đổi  ion  với  các  ion  của  dung  dịch  đất.  Đây  chính là cơ sở của sự  trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây  trồng.
 9. Có các keo đất và các ion trong dung dịch  đất như sau: - NH4+ H+ OH KĐ KĐ NO3- Al 3+ 2+ KĐ Ca
 10. 2. khả năng hấp phụ của đất Hãy viết phản ứng trao đổi ion giữa keo đất và dung dịch  đất? + ( Ví dụ: phản ứng trao đổi của keo đất NH với đạm + 4 nitratamon). H+ Keo đất NH4 NO3 Keo đất +H ++ NO3­ + NO3- OH- Keo đất NO3- Keo đất + OH- Phản ứng này có ý nghĩa gì đối  với cây trồng?
 11.  PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT Phản ứng của dd đất là gì? Do yếu tố nào  quyết định?
 12.  PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT  ­ Chỉ tính chua, tính kiềm hoặc trung tính của  đất.  ­ Do nồng độ H+ và OH­ quyết định:  + Nếu [ H+ ]  > [ OH­ ]: đất có phản ứng chua.  + Nếu [ H+ ]  = [ OH­ ]: đất có phản ứng trung  tính.  + Nếu [ H+ ]  
 13. 1. Phản ứng chua của đất Nguyên nhân gây  ra phản ứng chua  của đất là gì?  Dựa  vào  trạng  thái  của  H+  và  Al3+  trong  dung  dịch  đất.  Độ  chua  của  đất  được  chia  làm  2  loại:  Độ  chua  hoạt tính và độ chua tiềm tàng.
 14. ­ Độ chua hoạt  tính là gì? ­ Độ chua tiềm  tàng là gì? ­ Độ chua hoạt tính: Do H+  ở trạng thái tự  do trong dung dịch đất gây nên ­  Độ  chua  tiềm  tang:  Do  H+  và  AL3+  bị  hấp phụ trên bề mặt keo đất gây nên.
 15. Độ chua hoạt tính được biểu thị bằng pHH O. 2 Thông thường pHH O của đất biến thiên từ 3­9 và được  2 đánh giá như sau: pHH2O  Mức đánh giá  8,5  Ðất kiềm nhiều  Ở Việt Nam hiện nay, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp  (trừ đất phù sa trung tính ít chua, đất mặn kiềm) đều chua  và rất chua (đất phèn – pH 
 16. Ứng dụng của phản ứng dung dịch đất: •Khi bón phân ho ặc vôi vào đất làm thay đ Tại sao bón phân và bón vôi có th ể cổả i dung  i tạo  dịch đất, sẽ xảy ra ph ản c đ đượ ứng trao đ ất? ổi ion giữa  keo đất và dung dịch đất. H + Ca+ 2+ + KĐ + Ca KĐ + H + NH4+ H+ Keo đất NH4 NO3 Keo đất +H + + NO3­ + NO3- OH- Keo đất NO3- Keo đất + OH-
 17. III. Độ phì nhiêu của đất   1. Khái niệm:
 18. Chất dinh dưỡng Nước Cây đạt  năng suất  Khả năng Ôxi cao đất Không có Vi sinh vật chất độc hại
 19. 2. Phân loại:      Độ phì nhiêu tự nhiên Độ phì nhiêu nhân 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2