intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: Trần Minh Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

304
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn lọc những bài giảng Quản lý doanh nghiệp được các thầy cô giáo thiết kế tinh tế, hấp dẫn, chứa đựng nội dung bài học đầy đủ, chất lượng. Sẽ là tư liệu bổ ích cho bạn đọc khám phá nội dung bài học, bên cạnh đó, giáo viên rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. Nêu ra được nội dung công việc quản lí doanh nghiệp. Chỉ ra được nội dung của tổ chức hoạt động kinh doanh, nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Giải thích được mối quan hệ các nội dung quản lí doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp

 1. Bài 55 QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 2. Kiểm tra bài cũ Chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất
 3. 1. Nghiên cứu thị trường không nhằm mục đích này? a. Tìm nhu cầu thị trường b. tạo lập cơ hội kinh doanh c. Tìm cơ hội kinh doanh d. Tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh 2. Đâu là biểu hiện ảnh hưởng của giá cả đến nhu cầu của khách hàng? a.nhu cầu mua áo ấm chỉ khi thời tiết lạnh b. giá xăng tăng, lượng xe máy tiêuthụ giảm c. Năm 2008 sức mua của thị trường ô tô giảm mạnh d. đáp án a và c 3. Yếu tố nào không dùng để đánh giá khả năng của doanh nghiệp? a. Khả năng tài chính b. cơ sở vật chất c. Khả năng tổ chức d. khả năng tìm kiếm khách hàng truyền thống 4. Nội dung nào không cần có trong nội dung đơn đăng kí kinh doanh? a. Tên doanh nghiệp b. Họ tên chủ doanh nghiệp c. vốn pháp định d. vốn của chủ DN 5. Vốn điều lệ là gì? a. Vốn của chủ doanh nghiệp b. Vốn vay từ ngân hàng c. số tiền quy định phải có khi thành lập DN d. vốn do các thành viên đóng
 4. Đáp án đúng Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: d Câu 4: c Câu 5: d
 5. MỤC TIÊU BÀI HỌC :  Biết được việc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Biết được nội dung và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Biết được một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 6. I. Tổ chức hoạt động kinh 1. Xác lập cơ cấu tdoanh a doanh nghiệp ổ chức củ a. Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Nghiên cứu mục I.1.a SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: Đặc trưng của cơ cấu tổ chức DN 1 2 Nội dung 3 4
 7. I. Tổ chức hoạt động kinh 1. Xác lập cơ cấu tdoanh a doanh nghiệp ổ chức củ a. Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Đặc trưng của cơ cấu tổ Tính tập trung : Tính tiêu chuẩn hoá chức DN -Thể hiện Đòi hỏi các bộ Nội dung quyền lực phận, các cá nhân của tổ chức trong doanh nghiệp tập trung vào hoạt động trong một cá nhân phạm vi nội quy , hay bộ phận. quy chế của doanh
 8. I. Tổ chức hoạt động kinh 1. Xác lập cơ cấu tdoanh a doanh nghiệp ổ chức củ a. Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp b. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Quan sát sơ đồ 55.1; 55.2; 55.3 SGK và nhận xét cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ?
 9. Giám đốc doanh nghiệp Cấu Nhân viên Nhân viên   …  Nhân viên Nhâ trúc n viên đơn bán bán bán hàng 1 hàng hàng Kế giản 2 n toán Giám đốc doanh nghiệp Giám đốc doanh nghiệp Phòng Phòng Phòng tổ Nghành Nghành Nghành chức kinh doanh kế toán Hàng A Hàng B Hàng C nhân sự Các đơn vị trực thuộc và nhân viên Các đơn vị trực thuộc và nhân viên Mô hình cấu trúc chức năng Mô hình cấu trúc theo nghành hàng
 10. I. Tổ chức hoạt động kinh doanh 1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh ệp nghiMô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp b. Cấu trúc đơn giản + Cấu trúc phức tạp + Số lượng nhân viên ít + Số lượng nhân viên nhiều + Quyền quản lý tập + Nhiều phòng ban trung vào một người ( giám đốc ) + Quyền quản lý được phân bổ cho một số người: giám đốc, các trưởng bộ phận
 11. I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Xác định cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp : 2. Tổ chức thực hiện kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp : Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh có vai trò gì ? Vai trò: Biến các kế hoạch của doanh nghiệp thành những kết quả thực tế, thực hiện các mục tiêu của DN
 12. I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Xác định cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp : 2. Tổ chức thực hiện kế hoach kinh doanh của  doanh nghiệp : •Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh bao gồm  những công việc gì ? a) Phân chia nguồn lực của doanh nghiệp : •Tài chính( tùy thuộc vào nhu cầu của DN …) • Nhân lực( sử dụng đúng người đúng công việc…) • Các nguồn lực khác( trang thiết bị, máy móc…) sử dụng theo nguyên tắc có hiệu quả.
 13. I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2. Tổ chức thực hiện kế hoach kinh doanh của  doanh nghiệp : Để đảm bảo việc thực hiện đúng các kế hoạch, doanh nghiệp cần phải làm gì ? b) Theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh:  Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện từng công việc. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng mức độ thực hiện kế hoạch theo tiến độ.
 14. I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3. Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh : Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào ?  Vốn của chủ doanh nghiệp.  Vốn do các thành viên đóng góp  Vốn vay  Vốn của người cung ứng cho doanh nghiệp ( thanh toán trả chậm đối với các nhà cung ứng nguyên vật liệu, hàng hoá ).
 15. CƠ CẤU CÁC NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA  DOANH NGHIỆP
 16. I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3. Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh : Công ty A xác định mức vốn 10 tỉ đồng cho việc thi công công trình , dự kiến hoàn thành trong 1 năm. Song trên thực tế, cần 15 tỉ. Theo em, điều gì sẽ xảy ra? Nếu xác định mức vốn quá thấp so với yêu cầu: thiếu vốn kinh doanh, không thực hiện được kế hoạch đặt ra Nếu công ty xác định mức vốn là 20 tỉ, có gây ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh không ? Nếu xác định mức vốn quá cao sẽ thừa, gây lãng phí, giảm hiệu quả kinh doanh, giảm lợi nhuận của DN
 17. Củng cố Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:
 18. 2. Công việc này không có trong quá trình thực hiện KHKD ? a. Xác định lĩnh vực kinh doanh b. Phân chia vốn kinh doanh c. Phân công lao động d. đáp án b và c 3. Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này? a.Vốn của chủ DN b.Vốn của thành viên c.vốn vay d.vốn của nhà cung ứng 4. Điều này không xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu? a. Dư thừa vốn b.Giảm hiệu quả kinh doanh c. Gây lãng phí d. Tăng lợi nhuận kinh doanh 5. Để đảm bảo các KHKD được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc này? a. Tăng tiền thưởng b. Theo dõi thực hiện kế hoạch c. tăng thời gian nghỉ cho nhân viên d. Tuyển nhiều nhân sự
 19. 1. Các cá nhân trong DN hoạt động trong phạm vi, quy chế của DN là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của DN ? A. tính chuyên môn hóa B. Tính tiêu chuẩn hóa C. Tính tập trung D. Tính tập thể Câu 1:  B 2. Công việc này không có trong quá trình thực hiện KHKD ? a. Xác định lĩnh vực kinh doanh b. Phân chia vốn kinh doanh c. Phân công lao động d. đáp án b và c Câu 2:  A
 20. 3. Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này? a.Vốn của chủ DN b.Vốn của thành viên c.vốn vay d.vốn của nhà cung ứng Câu 3: c 4. Điều này không xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu? a. Dư thừa vốn b.Giảm hiệu quả kinh doanh c. Gây lãng phí d. Tăng lợi nhuận kinh doanh Câu 4: d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2