intTypePromotion=1

Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm: Phép thử n-AFC - Lê Thùy Linh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
286
lượt xem
23
download

Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm: Phép thử n-AFC - Lê Thùy Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phép thử n-AFC (Alternative Forced Choice) nhằm mục đích xác định có hay không sự khác biệt giữa hai sản phẩm về một tính chất cảm quan cụ thể, ví dụ như : vị ngọt, độ cứng, cường độ mùi cụ thể… Trong bài giảng này chúng ta sẽ tìm hiểu về phép thử n-AFC với các khía cạnh như: Mục đích và phạm vi áp dụng, cách thực hiện phép thử, phương pháp xử lý số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm: Phép thử n-AFC - Lê Thùy Linh

  1. 29/09/2013 Phép thử n-AFC GV: Lê Thùy Linh • Mục đích và phạm vi áp dụng • Cách thực hiện phép thử • Phương pháp xử lý số liệu Nội dung 1
  2. 29/09/2013 • Phép thử n-AFC (Alternative Forced Choice) nhằm mục đích xác định có hay không sự khác biệt giữa hai sản phẩm về một tính chất cảm quan cụ thể, ví dụ như : vị ngọt, độ cứng, cường độ mùi cụ thể… • Người thử phải được huấn luyện để đánh giá một tính chất cảm quan cụ thể • Sử dụng phổ biến để xác định giá trị ngưỡng như ngưỡng phát hiện Mục đích và phạm vi áp dụng Wake up! Cách thực hiện phép thử 2
  3. 29/09/2013 Nguyên tắc thực hiện Thiết kế thí nghiệm Phiếu đánh giá Phép thử 2-AFC A B mẫu nào có cường độ mạnh hơn về một đặc tính cảm quan cụ thể? 193 502 Mẫu nào ngọt hơn? Nguyên tắc thực hiện 3
  4. 29/09/2013 • Trật tự trình bày mẫu? AB, BA • Số lượng người thử? tối thiểu 30 người Thiết kế thí nghiệm • Tự thiết kế Phiếu đánh giá 4
  5. 29/09/2013 Nguyên tắc thực hiện Thiết kế thí nghiệm Phiếu đánh giá Phép thử 3-AFC A B tìm ra mẫu có cường độ mạnh nhất về một đặc tính cụ thể. 731 094 822 Mẫu nào có vị béo nhất? Nguyên tắc thực hiện 5
  6. 29/09/2013 • Trật tự trình bày mẫu? AAB, ABA, BAA hoặc BBA, BAB, ABB • Số lượng người thử? tối thiểu 30 người Thiết kế thí nghiệm • Tự thiết kế Phiếu đánh giá 6
  7. 29/09/2013 • Phép thử 2-AFC : đếm số câu trả lời đúng, sai và tra bảng 1 – Phụ lục 2 (Số câu trả lời đúng tối thiểu cần thiết để có thể kết luận hai sản phẩm khác nhau, đối với phép thử so sánh cặp 1 phía). Nếu số câu trả lời đúng ≥ số liệu tra bảng thì có thể kết luận hai sản phẩm khác nhau về tính chất cảm quan được đánh giá. • Phép thử 3-AFC : đếm tổng số câu trả lời đúng (mẫu khác biệt được lựa chọn) rồi so sánh với số liệu tra bảng 5 (Số câu trả lời đúng tối thiểu cần thiết để kết luận hai sản phẩm khác nhau – Phép thử tam giác) Phương pháp xử lý số liệu 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2