intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Địa lý kinh tế Việt Nam: Bài mở đầu - GV Trần Thu Hương

Chia sẻ: Bin Bin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

119
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Địa lý kinh tế Việt Nam: Bài mở đầu giới thiệu về đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và nội dung của địa lý kinh tế học. Bài giảng giúp người học nắm được một số kiến thức cơ bản về: nội dung nghiên cứu của địa lý kinh tế, nhiệm vụ nghiên cứu vè phương pháp nghiên cứu của địa lý kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý kinh tế Việt Nam: Bài mở đầu - GV Trần Thu Hương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA QUẢN TRỊ ầ ươ
 2. GiỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ 2. Số tín chỉ : 2 3. Trình độ: ĐẠI HỌC 4. Phân bổ thời gian : - Lên lớp 30 tiết - Thực hành : 0 tiết
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình : ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM TS. Trần Duy Liên, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
 4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN ằ ị ữ ế ứ ả ề ệ ố ổ ế ộ ằ ữ ặ ể ậ ạ ộ ủ ể ậ ụ ổ ứ ổ ộ ố ấ ạ ộ ế ộ ự ễ
 5. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN ị ế ộ ọ ế ộ ậ ứ ự ạ ị ớ ể ồ ự ự ủ ệ ự ạ ị ớ ể ộ ộ ổ ủ ệ ự ạ ặ ể ấ ế ổ ế ể ằ ạ ị ế ợ ố ề ể ế ộ ổ
 6. NỘI DUNG HỌC PHẦN - Bài mở đầu - Chương I; Môi trường TN và TNTN - Chương II: Tài nguyên nhân văn - Chương III: Tổ chức lãnh thổ ngành SXCN - Chương IV:Tổ chức lãnh thổ ngành SXNN - Chương V: Tổ chức lãnh thổ ngành Dịch vụ - Chương VI: Các vùng KT lớn ở VN
 7. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA QUẢN TRỊ MỞ ĐẦU; ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỊA LÝ KINH TẾ HỌC GV: Trần Thu Hương
 8. Thuật ngữ ĐỊA LÝ KINH TẾ theo tiếng Hy Lạp Sự mô tả trái đất về mặt kinh tế - xã hội
 9. 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐLKT
 10. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐLKT NC HỆ THỐNG LÃNH THỔ KTXH CỦA NHỮNG KHU VỰC KHÁC NHAU TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
 11. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC Quan điểm Địa lý hiện đại ngày nay, ĐLKT nghiên cứu các tổ chức lãnh thổ hoặc tổ chức không gian kinh tế các nước, các vùng trong một hệ thống các mối quan hệ qua lại giữa môi trường địa lý, sự phát triển dân số cùng với các yếu tố xã hội có liên quan tới hoạt động kinh tế và sự phân bổ các ngành kinh tế trên lãnh thổ ( Gọi tắt LKX)
 12. ố ợ ủ
 13. Tóm lại : Đối tượng nghiên cứu của ĐLKT là : Các hệ thống lãnh thổ KT-XH và sự phân bổ sản xuất ở các nước, các vùng với những đặc điểm phát triển riêng của mỗi nước, mỗi vùng trong từng giai đoạn phát triển kinh tế. Chúng ta nghiên cứu ĐLKT VN với những đặc điểm phát triển riêng của VN
 14. 2. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
 15. Ví dụ: Khi cần đầu tư xây dựng 1 dự án nhà máy SX rượu vang Nho tại Ninh Thuận. Người ta nghĩ đến những vấn đề?
 16. CÂN NHẮC LỰA CHỌN NGÀNH ĐẦU TƯ Giúp các DN lựa chọn ngành, vùng đầu tý, qui mô SXKD phù hợp
 17. Giúp CBQL có tầm nhìn trong hoạch định, điều tiết các hoạt động hợp tác phát triển KT có lợi cho đất nước.
 18. SV hiểu biết về phân bổ SX, biết cách đánh giá hiện trạng kinh tế của vùng, miền, ngành…khi sinh viên đi vào thực tiễn làm việc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2