intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện hóa học

Chia sẻ: Phan Hữu Kiệm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

119
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: sử dụng được bảng thế oxy hóa khử tiêu chuẩn để chỉ ra chiều của một phản ứng oxy hóa khử, viết được công thức và tính được suất điện động của nguyên tố ganvani, mô tả và viết được công thức thế điện cực của một số loại điện cực thường sử dụng trong hóa học, nêu được những nguyên tắc chung sử dụng nguyên tố ganvani trong việc xác định pH bằng phương pháp điện hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện hóa học

ĐIỆN HÓA HỌC<br /> LOGO<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 1. Sử dụng được bảng thế oxy hóa khử tiêu chuẩn để chỉ ra chiều của một phản ứng oxy hóa khử. 2. Viết được công thức và tính được suất điện động của nguyên tố Ganvani. 3. Mô tả và viết được công thức thế điện cực của một số loại điện cực thường sử dụng trong hóa học. 4. Nêu được những nguyên tắc chung sử dụng nguyên tố Ganvani trong việc xác định pH bằng phương pháp điện hóa.<br /> <br /> 1. Phản ng oxy hóa khử 1.1. Định nghĩa 1.2. Số oxy hóa 1.3. Cân bằng phản ứng oxy hóa khử 1.4. Đương lượng gam của chất trong pứ O-K 1.5.Thế oxy hóa khử và chiều hướng của pứ O-K<br /> <br /> • ɛo/k là đại lượng đặc trưng cho khả năng tham<br /> gia vào pứ O-K của 1 cặp oxy hóa khử liên hợp<br /> <br /> <br /> <br /> 2. Nguyên tố Ganvani 2.1. Nguyên tố Daniells - Iacobi<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2