intTypePromotion=1

Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:75

0
60
lượt xem
10
download

Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phương hướng mục đích công tác chăm sóc, nội dung hoạt động dinh dưỡng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

 1. NĂM HỌC 2013- 2014 BÀI GiẢNG Dành cho chương trình SP Mầm Non Thực hiện: Thân Thị Diệp Nga 1
 2. DINH DƯỠNGTRẺ EM CHƯƠNG V: CÔNG TÁC CHĂM SÓC  SỨC KHỎE BAN ĐẦU
 3. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • 1. Khái niệm: • Theo Tổ chức y tế thế giới  • “Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về  thể chất, tinh thần và xã hội chứ không chỉ bao  gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật”.
 4. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • 1. Khái niệm: • Chăm sóc sức khỏe ban đầu: • là những chăm sóc sức khỏe thiết yếu, dựa trên những phương pháp và kỹ thuật thực hành, đưa đến tận cá nhân và từng gia đình trong cộng đồng, được mọi người chấp nhận thông qua sự tham gia đầy đủ của họ, với giá thành mà họ có thể chấp nhận được nhằm đạt được mức sức khỏe cao nhất có thể được.
 5. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ Chăm sóc SKBĐ nhấn mạnh đến những vấn đề  sức khỏe chủ yếu của cộng đồng, đến tăng cường  sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi sức  khỏe.  Trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, các nội  dung của hoạt động dinh dưỡng được coi là nền  móng của ngôi nhà sức khoẻ, nó đang được lồng  ghép với nhiều chương trình quốc gia và quốc tế  dành cho trẻ em. 
 6. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ 2 . Ý nghĩa, vai trò của chăm sóc sức khoẻ ban đầu - Chăm sóc sức khỏe ban đầu thể hiện tính nhân đạo và công bằng rất cao, công bằng không có nghĩa là cung cấp các chăm sóc sức khỏe đồng đều cho mọi thành viên của cộng đồng mà là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người thực sự có nhu cầu cần nó. - Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã góp phần quan trọng vào thực hiện công bằng xã hội thông qua việc giảm dần sự khác biệt trong chăm sóc sức khỏe giữa người giàu và người nghèo; giữa thành thị và nông thôn; giữa đồng bằng và miền núi.
 7. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ ­ Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã góp phần quan  trọng  trong  việc  đẩy  mạnh  phân  phối  công  bằng nguồn lực y tế và định hướng phục vụ. ­  Chăm  sóc  sức  khỏe  ban  đầu  nhấn  mạnh  đến  những  vấn  đề  sức  khỏe  chủ  yếu  của  cộng  đồng,  đến  tăng  cường  sức  khỏe,  phòng  bệnh,  chữa bệnh và phục hồi sức khỏe.   Do  đó  chăm  sóc  sức  khỏe  ban  đầu  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  việc  nâng  cao  sức  khỏe  cho  nhân  dân.  Chăm  sóc  sức  khỏe  ban  đầu  góp  phần  giảm  tỷ  lệ  tử  vong,  tỷ  lệ  bệnh  tật,  tăng tuổi thọ trung bình của người dân.
 8. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ 3- Mục tiêu chung của Tổ chức y tế thế giới : Phấn đấu để đạt được cho tất cả mọi người một mức độ cao nhất có thể được về sức khỏe. Tại hội nghị Alma Ata năm 1978 của các nước thành viên trong Tổ chức y tế thế giới đã đưa ra nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ). Chăm sóc sức khỏe ban đầu đã trở thành trọng tâm chính để tăng cường sức khỏe của mỗi quốc gia trên toàn thế giới.
 9. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ  Mục tiêu của chăm sóc sức khỏe ban đầu 3.1. Phấn đấu để đạt được một mức độ cao  nhất có thể được về sức khỏe cho tất cả mọi  người. 3.2.  Tăng  cường  tình  trạng  sức  khỏe  của  cộng đồng và các điều kiện kinh tế ­ xã hội  của cộng đồng.  3.3.  Đẩy  mạnh  thực  hiện  chiến  lược  sức  khỏe  cho  mọi  người  thông  qua  thực  hiện  công bằng  trong chăm  sóc  sức  khỏe và nâng  cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.
 10. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ 4­  Nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu : • Giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi lối sống và  thói quen không lành mạnh. • Cung cấp đầy đủ thực phẩm và dinh dưỡng hợp  lý, đây là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức  khỏe; • Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; • Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em trong đó có kế  hoạch hóa gia đình;
 11. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • Tiêm chủng phòng chống 6 bệnh nhiễm trùng  phổ biến ở trẻ em; • Phòng chống các bệnh dịch lưu hành phổ biến  tại địa phương; • Điều trị hợp lý các bệnh và các vết thương  thông thường; • Cung cấp các loại thuốc thiết yếu;
 12. Riêng  đối  với  trẻ  em,  UNICEF  đề  ra  7  biện  pháp  chăm sóc sức khỏe trẻ em (gọi tắt theo tiếng Anh là  GOBIFFF) •1.  Giám sát sự tăng trưởng (Growth chart) •2.  Bù nước bằng đường uống (Oral rehydration) •3.  Nuôi con bằng sữa mẹ (Breast feeding) •4.  Tiêm chủng mở rộng (Immunization) •5.  Kế hoạch hóa gia đình (Family planning) •6.  Cung cấp đầy đủ thức ăn (Food supplement) •7.  Giáo  dục  sức  khỏe  cho  phụ  nữ  (Female  education)
 13. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • 5­ Nguyên tắc chăm sóc sức khỏe ban đầu : 5.1­ Tính công bằng: • Chăm sóc sức khỏe ban đầu là giải pháp dựa  trên nhu cầu và tính công bằng nhân đạo  • Tính công bằng không có nghĩa là cung cấp các  chăm sóc sức khỏe đồng đều cho mọi thành  viên của cộng đồng mà là cung cấp các dịch vụ  chăm sóc sức khỏe cho những người thực hiện  có nhu cầu cần nó.
 14. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ 5.2­ Tăng cường sức khỏe, dự phòng và phục  hồi sức khỏe: • Chăm sóc sức khỏe ban đầu không chỉ là chữa  bệnh mà còn phải tăng cường hiểu biết của  người dân về sức khỏe và lối sống khỏe mạnh. 
 15. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • 5.3­ Sự tham gia của cộng đồng: • Hội nghị Alma Ata coi sự tham gia của cộng  đồng như là nhân tố cơ bản trong chăm sóc sức  khỏe, Sự tham gia của cộng đồng rất đa dạng  bao gồm các cá nhân trong cộng đồng nhận rõ  trách nhiệm của họ trong chăm sóc sức khỏe, •  Cộng đồng cần quyết định những điều họ  mong muốn trong công tác chăm sóc sức khỏe và  làm thế nào để đạt được những điều đó. Sự  tham gia của cộng đồng là một trong những nội  dung quan trọng nhất của chăm sóc sức khỏe  ban đầu.
 16. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • 5.4­ Kỹ thuật  thích hợp: • Áp dụng các kỹ thuật y tế thích hợp để đáp  ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân ,chăm sóc sức  khỏe nhân dân cũng như khả năng chấp nhận  và duy trì các chăm sóc sức khỏe của cộng  đồng.
 17. I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC SKBĐ • 5.5­ Phối hợp liên ngành: • Giải quyết các vấn đề sức khỏe của cộng đồng  không thể chỉ do ngành y tế mà cần thiết phải có  sự tham gia của nhiều ngành khác.  • Tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên  quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế xã hội  chung của đất nước.  • Sức khỏe là vấn đề phát triển và đòi hỏi phải phối  hợp chặt chẽ với sự phát triển của các ngành khác. 
 18. II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG TRONG CSSKBĐ  Tình hình dinh dưỡng của trẻ em nước ta nói chung  còn kém do nhiều nguyên nhân: ­ Thiếu ăn, thu nhập kém Nguyên nhân quan trọng  của thiếu dinh dưỡng ­­ Tình trạng thiếu hiểu biết về dinh dưỡng trẻ em  trong nhân dân nguyên nhân tăng tỉ lệ trẻ bị thiếu  dinh dưỡng  Để bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em   cần cải thiện tình trang dinh dưỡng
 19. II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG TRONG CSSKBĐ  Cải thiện tình trang dinh dưỡng là một trong  những điểm thiết yếu của CSSKBĐ   Phải là  hoạt động lồng ghép: ­ Vừa chú ý sản xuất tạo nguồn thực phẩm bổ sung(  V.A.C). ­ Vừa cải thiện chăm sóc y tế( Tiêm chủng, chống  tiêu chảy) ­ Vừa giáo dục nâng cao trình độ hiểu biết về dinh  dưỡng của nhân dân
 20. II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG TRONG CSSKBĐ  Đối với nước ta trong những năm tới Bộ y tế   phấn đấu thực hiện tốt 8 điểm chăm sóc SKBĐ  theo chủ trương của tổ chức Y tế Thế giới như  sau: 1­ Biểu đồ phát triển 2­ Oresol chống tiêu chảy 3­ Bú sữa mẹ 4­ Phòng thiếu vitamin A 5­ Kế hoạch hóa gia đình 6­ Thức ăn bổ sung 7­ Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 8­ Phòng 5 tai biến sản khoa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2