intTypePromotion=1

Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

Chia sẻ: Ti Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
39
lượt xem
2
download

Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2 - Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, biểu diễn đoạn thẳng, giải thuật Bresenham, sinh đường tròn, cấu trúc font chữ, giải thuật đường quét đa giác... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

Bài 2:<br /> <br /> Các giải thuật sinh<br /> các thực thể cơ sở<br /> <br /> Le Tan Hung<br /> hunglt@it-hut.edu.vn<br /> <br /> (c) SE/FIT/HUT 2002<br /> <br /> Giải thuật xây dựng các<br /> thực thể cơ sở<br /> „<br /> „<br /> „<br /> „<br /> „<br /> <br /> Giải thuật sinh đường thẳng – Line<br /> Giải thuật sinh đường tròn - Circle<br /> Giải thuật VanAken sinh Ellipse<br /> Giải thuật sinh đa giác<br /> Giải thuật sinh ký tự<br /> <br /> (c) SE/FIT/HUT 2002<br /> <br /> 2<br /> <br /> Rời rạc hoá điểm ảnh<br /> <br /> (Scan Conversion rasterization)<br /> „<br /> „<br /> <br /> Scan Conversion rasterization<br /> Tính chất các đối tượng cần đảm bảo :<br /> „<br /> „<br /> „<br /> „<br /> „<br /> <br /> smooth<br /> continuous<br /> pass through specified points<br /> uniform brightness<br /> efficient<br /> <br /> (c) SE/FIT/HUT 2002<br /> <br /> 3<br /> <br /> Biểu diễn đoạn thẳng<br /> „<br /> <br /> Biểu diễn tường minh<br /> P(x2 , y2)<br /> <br /> (y-y1)/( x-x1) = ( y2-y1)/( x2-x1)1<br /> y = kx + m<br /> <br /> „<br /> <br /> Biểu diễn không tường minh<br /> <br /> u<br /> <br /> (y2-y1)x - (x2-x1)y + x2y1 - x1y2 = 0<br /> hay rx + sy + t = 0<br /> „<br /> <br /> Biểu diễn tham biến<br /> <br /> P(x1, y1)<br /> <br /> P(u) = P1 + u(P2 - P1)<br /> u [0,1]<br /> <br /> m<br /> <br /> (c) SE/FIT/HUT 2002<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thuật toán DDA<br /> (Digital Differential Analizer)<br /> Giải thuật thông thường<br /> <br /> DrawLine(int x1,int y1, int x2,int y2,<br /> int color)<br /> {<br /> float y;<br /> int x;<br /> for (x=x1; x
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2