intTypePromotion=3

Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

Chia sẻ: Nguyễn Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
41
lượt xem
8
download

Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đo lường và tự động hóa của bộ môn điện công nghiệp cung cấp cho người học những kiến cơ bản về: các phương pháp đo các thông số vật lý dựa trên các nguyên tắc tự động điều khiển và một số thiết bị đo lường cảm biến sử dụng trong các hệ thống sản xuất. Để nắm vững nội dung của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> KHOA KHAI THÁC TS<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA<br /> GV: Ths. Bùi Thúc Minh<br /> Email: buithucminh@gmail.com<br /> Sđt: 0989 712961<br /> Bộ môn: Điện công nghiệp<br /> NHA TRANG 2011<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Các phương pháp đo các thông số vật lý dựa<br /> trên các nguyên tắc tự động điều khiển.<br /> • Một số thiết bị đo lường cảm biến sử dụng<br /> trong các hệ thống sản xuất.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Chương 1. Cơ sở lý thuyết về đo lường, tự<br /> động hoá<br /> Chương 2. Các dụng cụ đo nhiệt độ<br /> Chương 3. Đo áp suất, lưu lượng<br /> Chương 4. Đo một số thông số khác<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1] Nguyễn Văn Hòa, Đo lường điện và cảm biến<br /> đo lường, NXBGD 2005<br /> [2] Hoàng Công Minh, Cảm biến công nghiệp,<br /> NXB Xây dựng 2007<br /> [3] O. Gassmann, H. Meixner, Sensors in<br /> Intelligent Buildings, Wiley-VCH Verlag<br /> GmbH 2001<br /> [4] Jon S. Wilson, Sensor Technology Handbook,<br /> the United States of America 2006<br /> [5] Internet<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ<br /> • Thời gian lên lớp: 30 tiết<br /> • Kiểm tra, tiểu luận: 40%<br /> • Thi kết thúc môn: 60% (không dùng tài liệu)<br /> • Thời gian: 60 phút (từ 3-4 câu)<br /> <br /> 5<br /> <br /> TIỂU LUẬN<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> Cảm biến nhiệt độ và ứng dụng<br /> Cảm biến lực<br /> Thiết bị đo áp suất<br /> Thiết bị đo lưu lượng<br /> Thiết bị đo vị trí và dịch chuyển<br /> Đo khối lượng và trọng lượng<br /> Cảm biến sinh học<br /> Cảm biến độ ẩm<br /> Cảm biến tiệm cận<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 1: cơ sở lý thuyết về đo lường, tự<br /> động hoá<br /> <br /> Counting dropping<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1: cơ sở lý thuyết về đo lường, tự<br /> động hoá<br /> <br /> liquid level measuring<br /> 9<br /> <br /> Chương 1: cơ sở lý thuyết về đo lường, tự<br /> động hoá<br /> <br /> Measure box dimension<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản