Bài giảng Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
117
lượt xem
18
download

Bài giảng Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo những đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo, chấp nhận giám, mỗi doanh nghiệp có một thị phần rất nhỏ trên thị trường , không thể tác động đến giá thị trường người mua tiêu dùng một lượng hàng rất nhỏ trong tổng sản lượng mà ngành sản xuất nên cũng không có quyền tác động đến giá trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

 1. Bài 3 Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo Chapter 5 Slide 1
 2. I. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 1. Những đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo 1) Chấp nhận giá  Mỗi doanh nghiệp có một thị phần rất nhỏ trên thị trường , không thể tác động đến giá thị trường.  Mỗi cá nhân người mua tiêu dùng một lượng hàng rất nhỏ trong tổng sản lượng mà ngành sản xuất nên cũng không có quyền tác động đến giá trên thị trường. Chapter 5 Slide 2
 3. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 2) Sản phẩm đồng nhất  Sản phẩm của tất cả các doanh nghiệp là có thể hoàn toàn thay thế cho nhau.  Các ví dụ:  Các sản phẩm nông nghiệp, dầu mỏ, đồng, sắt, gỗ Chapter 5 Slide 3
 4. 3) Tự do gia nhập và rút lui khỏi ngành  Người mua có thể dễ dàng chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác.  Các nhà sản xuất dễ dàng gia nhập hay rút lui khỏi ngành. Chapter 5 Slide 4
 5. II. Tối đa hóa lợi nhuận  Các doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận?  Các mục tiêu khác:  Tối đa hóa doanh thu  Tối đa hóa cổ tức  Tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn  Những hệ quả của mục tiêu phi lợi nhuận  Trong dài hạn nhà đầu tư sẽ không bỏ vốn vào công ty  Không có lợi nhuận, doanh nghiệp không thể tồn tại  Tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn là hiển nhiên, loại trừ khả năng hoạt động vì lý do vị tha, từ thiện. Chapter 5 Slide 5
 6. 1. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  Xác định mức sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận  Lợi nhuận ( ) = Tổng doanh thu – Tổng chi phí  Tổng doanh (TR) = PQ thu  Tổng chi phí (TC) = ATCx Q  Do đó:  (q )  R ( q )  C (q ) Chapter 5 Slide 6
 7. Tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn Chi phí, Tổng doanh thu Doanh thu, R(q) Lợi nhuận ($/năm) Độ dốc của R(q) = MR 0 Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 7
 8. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  Doanh thu biên là doanh thu tăng thêm khi bán thêm một đơn vị sản phẩm.  Chi phí biên là chi phí tăng thêm để sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Chapter 5 Slide 8
 9. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  So sánh R(q) và C(q) Chi phí, Doanh thu,  Các mức đầu ra: 0- q0: Lợi nhuận ($/năm) C(q)  C(q)> R(q) A R(q)  Lỗ  FC + VC > R(q) B  MR > MC Cho thấy sản lượng càng cao thì lợi nhuận càng cao 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 9
 10. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  So sánh R(q) và C(q) Chi phí, Doanh thu,  Doanh nghiệp lỗ khi Lợi nhuận $ (năm) C(q) sản lượng đầu ra A R(q) bằng zero? B 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 10
 11. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  So sánh R(q) và C(q) Chi phí, Doanh thu,  Mức sản lượng: q0 - q* Lợi nhuận C(q) $ (năm)  R(q)> C(q) A R(q)  MR > MC  Cho thấy sản B lượng càng cao thì lợi nhuận càng cao  Lợi nhuận tăng dần 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 11
 12. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  So sánh R(q) và C(q) Chi phí, Doanh thu,  Mức sản lượng: q* Lợi nhuận $ (năm) C(q)  MR = MC A R(q)  Lợi nhuận đạt tối đa B 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 12
 13. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  Lợi nhuận giảm Chi phí, Doanh thu, khi sản lượng Lợi nhuận C(q) $ (năm) nhiều hoặc ít hơn A R(q) q* B 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 13
 14. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  So sánh R(q) và C(q) Chi phí, Doanh thu,  Sản lượng khác q*: Lợi nhuận $ (năm) C(q)  R(q)> C(q) A R(q)  MC > MR  Lợi nhuận giảm dần B 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 14
 15. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  Do đó, có thể phát biểu: Chi phí, Doanh thu,  Lợi nhuận được tối đa Lợi nhuận $ (năm) C(q) hóa khi MC = MR. R(q) A B 0 q0 q*  (q) Sản lượng (năm) Chapter 5 Slide 15
 16. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận R MR  q  R-C C MC  q Chapter 5 Slide 16
 17. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận Profits are maximized when :  R C    0 or q q q MR  MC  0 so that MR(q)  MC(q) Chapter 5 Slide 17
 18. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận 2. Doanh nghiệp cạnh tranh (hoàn hảo)  Là đơn vị chấp nhận giá  Sản lượng thị trường (Q) và sản lượng doanh nghiệp (q)  Cầu thị trường (D) và cầu doanh nghiệp (d)  MR(q) là đường thẳng Chapter 5 Slide 18
 19. 3. Đường cầu và Doanh thu biên của một doanh nghiệp cạnh tranh Giá Giá $/giạ Doanh nghiệp $/giạ Toàn ngành $4 d $4 D Sản lượng Sản lượng 100 200 (giạ) 100 (triệu giạ) Chapter 5 Slide 19
 20. Doanh thu biên, Chi phí biên, và Tối đa hóa lợi nhuận  Doanh nghiệp cạnh tranh  Đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh  Các nhà sản xuất bán tất cả các sản phẩm với đơn giá 4$ bất kể sản lượng của nhà sản xuất là bao nhiêu.  Nếu nhà sản xuất cố gắng bán với giá cao hơn sẽ không bán được hàng. Chapter 5 Slide 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản