intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Lực ma sát

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lực ma sát, sự xuất hiện của lực ma sát trượt, phương và chiều của lực, độ lớn của lực ma sát trượt,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Lực ma sát

 1. 1
 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Lực đàn hồi xuất hiện ở đâu khi lò xo  bị kéo? Hướng của nó như thế nào?( hình vẽ) Câu 2: Phát biểu định luật hooke? Nêu công  thức. r Câu 3: nêu vài ứng dung của lực đàn hồi? F 2
 3. Kiểm tra bài cũ LLựực đàn h c đàn hồồi c i củủa lo a lo Câu 3: Đ  câu 1: L ực đàn h ể làm ph ồi c ọt nhún c ủa lò xo xu ủa xe máy,gh ất hiện ởế ả hai   c n ệm  đCâu 2: Trong gi ầ ới hạể u của lò xo và tác d lò xo,n ệm kim đan,đ ụn đàn h  bấm tắ ng vào vồt bút…. i, độ lếớp xúc v ật ti n của lớựi nó  c  đàn hồi cếủ làm nó bi ạng. ỷ lệ thuận với độ biến dạng  a lò xo t n d của lò xo.  Trong hình trên thi lực đàn hồi hướng vào trong  Biểu th ứng c c:Fdhủ=k ∆l theo ph ươ a lò xo. 3
 4. NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TẾ Lực nào đã cân  Tại sao khi  bằng với P1 để  ta viết cần  cầm chặt  vật có thể nằm  bút? yên trên mặt  phẳng nghiêng? Tại sao giày đá  bóng phải có gai  r cao su còn giày  N truợt băng không  có lại còn có láng  P1 nữa? P2 r P Tại sao cũng hai  thùng như nhau mà  người đẩy khó người  đẩy dể? 4
 5. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. 1. Sự xuất hiện của lực ma sát trượt:  Ta đã biếượ   Lực ma sát tr t xuậất t hiện ở mặt tiếp xúc khi 2 vật trượt trên bề  t,khi v mặt vtrớượ t trên 1 bề mặt  i nhau. thì bề mặt tác  2. Đặdc đi ểm. ật một  ụng lên v ểc ma sát tr  a. Đilự m đặt:Đặt vào v ượt  ật, nằm trong phần tiếp xúc của 2 vật. cản trở chuyển  b.phương và chiều: Lực ma sát trượt tác dụng lên một vật luôn cùng  động của vật. phương và ngược chiều với vận tốc tương đối của vật ấy đối với vật kia. Fmstruot V 5 Fmstruot
 6. V Fmstruot=4N Fmstruot V Fmstruot=4N Fmstruot Fmstruot có phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc không?       không 6
 7. Fmstruot=4N Fmstruot Fmstruot=4N Fmstruot Fmstruot có phụ thuộc vào tốc độ của vật không?  không 7
 8. Fmstruot=4N Fmstruot Fmstruot=6N Fmstruot Fmstruot có phụ thuộc vào vật liệu không?   có Nếu cho 2 vật cùng vật liệu, cùng khối lượng, lực  kéo như nhau nhưng bề mặt tiếp xúc khác. 8
 9. Fmstruot=4N Fmstruot Fmstruot=6N Fmstruot Fmstruot có phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc không?  Có phụ thuộc bào bề mặt tiếp xúc 9
 10. Fmstruot=4N V Fmstruot V Fmstruot=6N Fmstruot Fmstruot có phụ thuộc vào áp lực lên mặt tiếp xúc  không?  có 10
 11. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. c. Độ lớn của lực ma sát trượt 1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm. ­Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc  a. Điểm đặt. và tốc độ của vật. b. Phương và chiều. ­Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của 2  c. Độ lớn. mặt tiếp xúc. ­Tỷ lệ với độ lớn của áp lực. Hệ số ma sát trượt của một số cặp vật liệu 11
 12. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. c. Độ lớn của lực ma sát trượt 1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm. µ ­ Biểu thức: Fmstruot=     . N t a. Điểm đặt. Vật liệu µt Với: b. Phương và chiều. Gỗ trên gỗ 0,2 c. Độ lớn. + N: áp lực vuông góc µ Thép trên thép +         : là h t 0,57 ệ số ma sát trượt (không đơn vị,  Em hãy lấy  Nhôm trên thép luôn nhỏ hơn 1, phụ thuộc vào chất li 0,47 ệu và  một số ví dụ  tình trạ ề mặt tiế về lực ma sát  Kim lo ạng b i trên kim loạp xúc) i 0,07 trượt trong  Nước đá trên nước đá 0,03 đới sống và  kỹ thuật Cao su trên bê tông khô 0,7 Lực ma sát trượt vừa có  Cao su trên bê tông  ại t lợi vừa có hướ 0,5 Thuỷ tinh trên thuỷ tinh 0,4 12
 13. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. 1. Sự xuất hiện: Lực ma sát lăn xuất hiện  1. Sự xuất hiện khi một vật lăn trên mặD L ấựy ví d ệ Khi ta b Hi t vượ ắ ậụn viên  Khi bánh xe lăn  Có biên pháp  t m a trên nh ộn t ững  ể  ng gì   thêm  t khác, đ 2. Đặc điểm. cản trở chuyển động lăn c ảềnào đ trên m  lụ bi trên m xvví d ựặ ậểặt. di  y ra khi đ ủ  trên em  c ma sát  a v ẩy  t sàn thì  t sàn  a. Điểm đặt. ữthùng hàng  gichuy ại sao nó  ển thùng  lăn trong đ hãy cho bi ta bánh xe và  ế ờt i  b. Phương và chiều. m ựặặ ố nlhàng d chuy ển đ ể dàng  sc ma sát lăn  ng trên m t sàn x ng và k ảộy ra  ỹặ  t  ng  c. Độ lớn. hi chhệơ xu ậ ấn tu thu ợ ậệầng gì? n không? m d t hi sàn? n rồi  t? n khi  dừnào? ng lại? II. Lực ma sát lăn. 1. Sự xuất hiện Fmslan 13 FFmstruot mslan
 14. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. 2. Đặc điểm 1. Sự xuất hiện ­ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc,ngược hướng  2. Đặc điểm. với vận tốc, tỉ lệ áp lực vuông góc và phụ  a. Điểm đặt. thuộc vào chất liệu, trạng thái bề mặt tiếp  b. Phương và chiều. xúc. c. Độ lớn. µl ­ Biểu thức:     Fmstruot=    .N II. Lực ma sát lăn. 1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm. 14
 15. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. 1. Sự xuất hiện 3. Vai trò của lực ma sát lăn 2. Đặc điểm ­ Làm giảm lực ma sát trượt bằng cách  a. Điểm đặt b. Phương và chiều dùng các con lăn, ổ bi. c. Độ lớn Ta thấy: Fmstruot > Fmslan II. Lực ma sát lăn.   Trong 2 trường hợp  1. Sự xuất hiện sau truờng hợp nào  2. Đặc điểm µl Hay:         < µ xuất hiện lực ma sát  t trượt trường hợp nào  3. Vai trò xuất hiện lực ma sát  lăn? Fmstruot   Hãy so sánh độ lớn 2  lực ma sát này? Fmslan 15
 16. BÀI 13: LỰC MA SÁT r   I. Lực ma sát trượt. N 1. Sự xuất hiện của lực ma sát nghĩ.  1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm P1hiện khi vật đang - Lực ma sát nghỉ xuất a. Điểm đặt P có xu hướng chuyển r b. Phương và chiều 2 P động để cản trở vật c. Độ lớn chuyển động. II. Lực ma sát lăn. 1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm TVạLậi sao v ựy l c cựả ật này  c ma sát  n này  3. Vai trò ch ng ịu tác d ười ta g nghĩ xu ấụ ọi là  t hi ng ện  III. Lực ma sát nghĩ. clủ ựa l ực kéo P1  c ma sát nghĩ khi nào? 1. Sự xuất hiện. nhưng vật này  vẫn đứng yên? Vật này đứng yên chứng tỏ giữa  vật và mặt phẳng nghiêng có một  lực cản.lực này cân bằng với lực P1  làm vật đứng yên. 16
 17. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. 1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm 2. Đặc điểm - Lực ma sát nghỉ đặt vào phần tiếp xúc a. Điểm đặt của vật song song với mặt tiếp xúc, ngược b. Phương và chiều c. Độ lớn chiều lực tác dụng II. Lực ma sát lăn. 1. Sự xuất hiện µn ­ Độ lớn: Fmsnghi= F 
 18. BÀI 13: LỰC MA SÁT  I. Lực ma sát trượt. 1. Sự xuất hiện 3. Vai trò của lực ma sát nghĩ 2. Đặc điểm a. Điểm  đ ặt II. Lực ma sát lăn. 1. Sự xuất hiện 2. Đặc điểm 3. Vai trò III. Lực ma sát nghĩ. 1. Sự xuất hiện. 2. Đặc điểm. 3. Vai trò 18
 19. Fk F’msn Fmsn 19
 20. Lực  ma sát  nghỉ  đóng  vai trò  lực  phát  động. v F’msn Fmsn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2