intTypePromotion=1

Bài giảng Giới thiệu và hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
57
lượt xem
4
download

Bài giảng Giới thiệu và hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giới thiệu và hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính bao gồm những nội dung về tổng quan rà soát đơn lẻ quy định, TTHC; thông tin, thống kê quy định về TTHC; biểu mẫu đánh giá TTHC; biểu mẫu đánh giá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; biểu mẫu đánh giá yêu cầu, điều kiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu và hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính

 1. CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 2. Nội dung trình bày 1. Tổng quan về rà soát đơn lẻ quy định, TTHC 2. Tập hợp thông tin, thống kê quy định về TTHC 3. Giới thiệu Biểu mẫu đánh giá TTHC 4. Giới thiệu Biểu mẫu đánh giá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính 5. Giới thiệu Biểu mẫu đánh giá yêu cầu, điều kiện 3
 3. Tổng quan về rà soát quy định, TTHC • Mục tiêu rà soát: Rà soát quy định, TTHC nhằm phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC • Nội dung rà soát: TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; yêu cầu, điều kiện • Tiêu chí rà soát: Cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả 4
 4. Tổng quan về rà soát quy định, TTHC • Tiêu chí sự cần thiết: - Xem xét mục tiêu và sự cần thiết của việc duy trì TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; yêu cầu, điều kiện - Cân nhắc các giải pháp thay thế khác có tính hiệu quả hơn; đồng thời, đưa ra những bằng chứng chứng minh 5
 5. Tổng quan về rà soát quy định, TTHC • Tiêu chí tính hợp lý: - Xem xét mối quan hệ giữa TTHC rà soát với các TTHC, quy định liên quan - Xem xét vai trò, mục đích của từng bộ phận, thành phần nhỏ nhất của TTHC: từng nội dung thông tin của mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; từng yêu cầu, điều kiện - Xem xét tính lô-gic, sự rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo, trùng lặp của các quy định về TTHC; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện - Xem xét sự phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ quản lý. 6
 6. Tổng quan về rà soát quy định, TTHC • Tiêu chí tính hợp pháp: - Xem xét tính hiệu lực, đúng thẩm quyền, đúng hình thức - Xem xét sự thống nhất, tính đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia • Tiêu chí tính hiệu quả: - Cân nhắc các quy định về TTHC có chi phí thấp nhất cho cá nhân, tổ chức mà vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý 7
 7. Tổng quan về rà soát quy định, TTHC • Biểu mẫu rà soát: Việc rà soát TTHC theo 04 tiêu chí nói trên sẽ được thực hiện thông qua 03 biểu mẫu: - Biểu mẫu đánh giá TTHC; - Biểu mẫu đánh giá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; - Biểu mẫu đánh giá yêu cầu, điều kiện; Và việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC (tính hiệu quả). Bài trình bày này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách thức điền các biểu mẫu đánh giá ban hành kèm theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được giới thiệu và hướng dẫn ở bài trình bày sau. 8
 8. Tập hợp thông tin, thống kê quy định về TTHC • Thông tin chung về TTHC: - Tên thủ tục hành chính: theo Quyết định công bố hoặc văn bản pháp luật nếu TTHC chưa được công bố, công khai. - Số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (nếu có) - Các văn bản quy định về TTHC - Lĩnh vực rà soát - Tên cơ quan rà soát 9
 9. Tập hợp thông tin, thống kê quy định về TTHC • Thống kê, tập hợp đầy đủ các bộ phận của TTHC; các TTHC, các quy định có liên quan:  Mục đích: giúp cơ quan, đơn vị rà soát có cái nhìn tổng quát và cụ thể về các quy định gắn với TTHC cần rà soát  Căn cứ để thống kê, tập hợp:  TTHC đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  Quyết định công bố TTHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương  Các văn bản quy định về TTHC 10
 10. Tập hợp thông tin, thống kê quy định về TTHC  Nguyên tắc:  Trường hợp có sự khác nhau giữa các căn cứ để thống kê, quy định tại văn bản quy định về TTHC được lấy làm căn cứ rà soát.  Việc thống kê, tập hợp các quy định về từng bộ phận của TTHC phải trung thành với quy định trong các văn bản quy định về TTHC đó. 11
 11. Tập hợp thông tin, thống kê quy định về TTHC  Thống kê, tập hợp quy định về:  Trình tự thực hiện  Cách thức thực hiện  Hồ sơ  Thời gian giải quyết  Cơ quan thực hiện  Đối tượng thực hiện  Phí, lệ phí  Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính  Yêu cầu, điều kiện Biểu mẫu  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính thống kê TTHC 12
 12. Giới thiệu Biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính • Mục đích: o Là biểu mẫu để rà soát TTHC làm cơ sở cho đề xuất cắt giảm hoặc đơn giản hóa quy định, TTHC. o Biểu mẫu đánh giá TTHC được sử dụng cho các cơ quan rà soát các TTHC theo nguyên tắc cơ quan thống kê TTHC nào thì rà soát TTHC đó. • Nội dung: Gồm 16 câu hỏi: » 15 câu hỏi về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC. » 01 câu hỏi về chi phí tuân thủ TTHC. 13
 13. Biểu mẫu đánh giá TTHC 14
 14. Biểu mẫu đánh giá TTHC 15
 15. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH TTHC (Kinh nghiệm thực hiện Đề án 30) 1. Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cá nhân, tổ chức •Chuyển từ việc mua hóa đơn VAT do Bộ Tài chính phát hành sang sử dụng hóa đơn tự in •Bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước 2. Quản lý trên cơ sở rủi ro •Đổi mới phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 3. Áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm 4. Áp dụng các hình thức “nhẹ” hơn •Chuyển từ thủ tục chấp thuận sang “thủ tục thông báo ngừng khai thác từng nốt xe hoặc ngừng khai thác trên toàn tuyến” của doanh nghiệp vận tải tại 2 đầu bến xe •Thay thế thủ tục Kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông (kiểm định công trình BTS) bằng Thông báo của Doanh nghiệp về kết quả đo kiểm định và cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng công trình viễn thông trước khi đưa vào sử dụng 5. Cắt giảm việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề •Quy định cá nhân có chứng chỉ đào tạo về kiểm định hoặc lấy mẫu là được phép hành nghề mà không cần thực hiện thủ tục chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp hoặc chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón •Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép khảo sát khoáng sản
 16. Biểu mẫu đánh giá TTHC 18
 17. Biểu mẫu đánh giá TTHC 19
 18. Biểu mẫu đánh giá TTHC 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2