intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học 12 bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Chia sẻ: Nguyễn Thế Vinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

298
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Hóa học 12 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn. Qua bài học, học sinh biết vị trí, đặc điểm cấu hình e lớp ngoài cùng, một số kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến, liên kết kim loại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học 12 bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

 1. BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12 BÀI 17: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
 2. Hình ảnh sản xuất thép
 3. Nhà máy sản xuất thép
 4. I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
 5. I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN - Nhóm IA (trừ nguyên tố hiđro) và IIA. Các kim loại này là những nguyên tố s. - Nhóm IIIA (trừ nguyên tố bo), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA. Các kim loại này là những nguyên tố p. - Các nhóm B (từ IB đến VIIIB). Các kim loại nhóm B được gọi là những kim loại chuyển tiếp. Các kim loại này là những nguyên tố d. - Họ lantan và actini được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng Các kim loại thuộc hai họ này là những nguyên tố f.
 6. II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử Nguyên 11 Na 12 Mg Al 13 14 Si 15 P 16 S 17 Cl tử R 0,157 0,136 0.125 0,117 0,110 0,104 0,099 ( nm) Bán kính của các nguyên tử các nguyên tố chu kì 3
 7. II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử - Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3e). VD : Na → [Ne]3s1 Mg → [Ne]3s2 Al → [Ne]3s23p1 - Trong chu kì, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với các nguyên tử của nguyên tố phi kim. - Trong chu kì, độ âm điện của các nguyên tử kim loại nhỏ hơn độ âm điện của các nguyên tố phi kim, năng lượng ion hoá thấp chính vì thế kim loại luôn dễ nhường e để trở thành ion dương gọi là
 8. II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử 2. Cấu tạo tinh thể - Ở nhiệt độ thường, trừ Hg ở thể lỏng, còn các kim loại khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể. - Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hoá trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. thể kim loại có ba kiểu mạng phổ - Tinh biến : + Mạng tinh thể lục phương + Mạng tinh thể lập phương tâm diện
 9. Lập phương Lập phương Lục tâm diện tâm khối phương Lập phương tâm Lập phương Lục phương diện tâm khối
 10. Mô hình chuyển động của các hạt điện trong kim loại
 11. 3. Liên kết kim loại - KN : Là liên kết hóa học hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa cation kim loại nằm ở các nút mạng tinh thể và các electron tự do di chuyển trong toàn bộ mạng lưới tinh thể kim loại - Khác với liên kết cộng hoá trị do những đôi electron tạo nên thì liên kết kim loại do tất cả các electron tự do trong kim loại tham gia. - Khác với liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và ion âm thì liên kết kim loại là do tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do.
 12. CỦNG CỐ VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN Nhóm IA Nhóm IIIA Các nhóm B Họ lantan (trừ (trừ nguyên (từ IB đến và actini. Các nguyên tố tố bo), một VIIIB). Các kim loại hiđro) và phần của kim loại nhóm thuộc hai họ IIA. Các các nhóm B được gọi là này là những kim loại IVA, VA, những kim nguyên tố f. này là VIA. Các loại chuyển Chúng được những kim loại này tiếp, chúng là xếp riêng nguyên tố là những những nguyên thành hai hàng s. nguyên tố p. tố d. ở cuối bảng.
 13. CỦNG CỐ CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ Mạng tinh thể lục C ẤU phương TẠO CẤU TẠO TINH Mạng tinh thể lập CỦA THỂ phương tâm diện KIM Mạng tinh thể lập LOẠI LIÊN KẾT KIM phương tâm khối LOẠI
 14. CỦNG CỐ 1, Trong BTH các nguyên tố hoá học gồm 4 khối nguyên tố s, p, d, f. Khối nào ngoài kim loại còn có nguyên tố phi kim ? A. Khối p B. Khối s và p. C. Khối p và f. D. Khối s, p, d, f.
 15. CỦNG CỐ 2, Vị trí của nguyên tố X có Z = 20 trong bảng tuần hoàn là A. Chu kì 2, nhóm IIA B. Chu kì 4, nhóm IA C. Chu kì 4, nhóm IIA D. Chu kì 2, nhóm IIB
 16. CỦNG CỐ 3, Mạng tinh thể kim loại gồm có : A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân. D. Ion kim loại và các electron độc thân
 17. CỦNG CỐ 4, Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên ? A. K+, Cl, Ar. B. Li+, Br, Ne. C. Mg2+, Cl, Ar. D. Al3+, F-, Ne.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=298

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2