intTypePromotion=1

Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
28
lượt xem
4
download

Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức về nhận diện rủi ro; đo lường, phân tích và đánh giá rủi ro (định tính và định lượng), các chiến lược quản lý rủi ro (xử lý rủi ro), kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> KHOA KINH TẾ & PTNT<br /> BỘ MÔN KẾ HOẠCH VÀ ĐẨ TƯ<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> QUẢN LÝ RỦI RO ĐẦU TƯ<br /> <br /> Hồ Ngọc Ninh<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG<br /> Giảng viên:<br /> TS. HỒ NGỌC NINH<br /> Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư<br /> Khoa Kinh tế & PTNT<br /> Phone: 0989454296<br /> Email: hongocninh@gmail.com<br /> Website: http://hongocninh.weebly.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • Nhận diện rủi ro<br /> • Đo lường, phân tích và đánh giá rủi ro (định tính<br /> và định lượng)<br /> • Các chiến lược quản lý rủi ro (xử lý rủi ro)<br /> • Kiểm soát rui ro<br /> <br /> Nhận diện rủi ro<br /> • Nhận diện rủi do là việc xác định các đe dọa hoặc các cơ<br /> hội có thể xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của dự án<br /> đi kèm với sự bất định của chúng.<br /> • Việc nhận diện rủi ro có nhiều người tham gia và vì vậy<br /> các kỹ thuật phân tích nhóm cần được sủ dụng:<br />  Kỹ thuật tập kích não( Brainstorming Technique):<br />  Kỹ thuật Delphi<br />  Kỹ thuật nhóm định danh (Nominal Group Technique):<br />  Phỏng vấn chuyên gia<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các chiến lược quản lý rủi ro<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tránh rủi ro<br /> Phòng ngừa thiệt hại và hạn chế rủi ro<br /> Tự bảo hiểm<br /> Phong tỏa rủi ro<br /> Chuyển giao rủi ro<br /> <br /> Kiểm soát rủi ro<br /> • Khi kiểm soát rủi ro, chúng ta cần tiến hành các hành<br /> động nhằm làm mất tác hại của rủi ro.<br /> • Để có những hành động phù hợp, chúng ta cần cập nhật<br /> liên tục kế hoạch quản lý rủi ro.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các chiến lược quản lý rủi ro đầu tư<br /> Bằng cách sử dụng 4 chiến lược đầu tư cơ bản, phần lớn<br /> nhà đầu tư sẽ thấy thoải mái với một số rủi ro và biến động<br /> thị trường:<br />  Tập trung đầu tư dài hạn<br />  Đa dạng hóa khoản đầu tư<br />  Đầu tư định kỳ<br />  Giữ liên lạc với Chuyên viên Tư vấn Tài chính.<br /> <br /> Các chiến lược quản lý rủi ro đầu tư<br />  Tập trung đầu tư dài hạn<br />  Một bí quyết để chấp nhận biến động thị trường là tập<br /> trung vào kết quả dài hạn thay vì các thay đổi thị trường<br /> hàng ngày.<br />  Điều này có thể rất khó khăn lúc thị trường giảm mạnh<br /> bởi luồng thông tin xấu hàng ngày. Các nhà đầu tư trải<br /> qua những hậu quả tài chính khủng hoảng trong năm<br /> 2008 đã nhận thức được sự khó khăn để tập trung vào dài<br /> hạn.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các chiến lược quản lý rủi ro đầu tư<br />  Đa dạng hóa khoản đầu tư<br />  Không loại tài sản nào luôn tốt, vì vậy bạn cần đầu tư vào<br /> nhiều loại tài sản. Nếu một số khoản đầu tư xuống giá, thì<br /> những khoản khác có thể lên giá.<br />  Đa dạng hóa là gì?<br /> • Sự đa dạng hóa là dàn trải tiền tiết kiệm của bạn vào nhiều khoản<br /> đầu tư. Nó là phiên bản tài chính của câu ngạn ngữ cũ “Đừng để tất<br /> cả trứng vào một giỏ”. Nếu trứng của bạn để trong một giỏ và giỏ<br /> rơi xuống đất, bạn sẽ chỉ còn trứng vỡ.<br /> • Đa dạng hóa gần giống như là bảo hiểm cho giỏ bị rơi. Bằng cách<br /> đầu tư vào nhiều loại tài sản – như là cổ phiếu, thu nhập cố định,<br /> tiền mặt và hàng hóa, — bạn có thể giảm tác động tổng thể nếu kết<br /> quả hoạt động của bất kỳ loại đầu tư nào đó kém.<br /> <br /> Các chiến lược quản lý rủi ro đầu tư<br />  Đa dạng hóa khoản đầu tư<br /> Bạn có thể đa dạng hóa trong cùng một loại tài sản, các loại<br /> tài sản và thậm chí trên toàn cầu.<br /> 1) Đa dạng hóa trong một loại tài sản.<br /> • Bằng cách đa dạng hóa, bạn có thể giảm độ ảnh hưởng<br /> khi một chứng khoán có hiệu suất thấp. Bạn có thể làm<br /> điều này bằng cách mua nhiều trái phiếu, ví dụ nhiều hơn<br /> một hoặc hai loại.<br /> • Tuy nhiên, sẽ có một giới hạn cho sự đa dạng hóa của<br /> bạn nếu những trái phiếu này là trái phiếu địa phương.<br /> Bạn có thể tăng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng<br /> mua nhiều loại trái phiếu - dài hạn, ngắn hạn, chính phủ,<br /> công ty, và lợi tức cao.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản