intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 0 - Hoàng Huy Cường

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

84
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 0 giới thiệu đề cương bài giảng Kế toán chi phí. Bài giảng này gồm có 6 chương với các bài học về: Tổng quan về kế toán chi phí, hệ thống kế toán chi phí theo công việc, hệ thống kế toán chi phí theo quá trình, kế toán chi phí theo định mức, phân bổ chi phí, ảnh hưởng của phương pháp tính giá thành trong quá trình ra quyết định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 0 - Hoàng Huy Cường

  1. 10/22/2015 KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên sách, tạp chí, tài liệu, tác Nôi dung Khuyến Nơi lưu trữ giả, nhà xuất bản, năm xuất bản cần đọc nghị 1 Kế toán chi phí - Tổ BM Kế toán Toàn bộ Rất nên đọc Thư viện trường quản trị, Khoa KT-KT, ĐH Kinh Tế Tp. HCM, NXB Phương Đông, 2012. 2 Management and Cost Accounting; Chương 1 Khuyến Thư viện trường, Alnoor Bhimani, Charles T. đến chương khích Khoa KT-KT Horngren, Srikant M. Datar, 7 Madhav Rajan; Prentice Hall, 2011. 3 Evaluating and Improving Costing Toàn bộ Khuyến www.ifac.org in Organizations, IFAC, 2009 khích 4 Evaluating the Costing Journey: A Toàn bộ Khuyến www.ifac.org Costing Levels Continuum Maturity khích Model, IFAC, 2013 1
  2. 10/22/2015 Tên chương Số tiết Đánh giá C1- Tổng quan về kế toán chi phí 4 • Câu hỏi trắc nghiệm C2- Hế thống kế toán chi phí theo công 6 • Câu hỏi trắc nghiệm việc • Bài tập C3- Hệ thống kế toán chi phí theo quá 9 • Câu hỏi trắc nghiệm trình • Bài tập C4. Kế tóan chi phí theo định mức 6 • Câu hỏi trắc nghiệm • Bài tập C5- Phân bổ chi phí 7 • Câu hỏi trắc nghiệm • Bài tập C6- Ảnh hưởng của phương pháp tính 4 • Câu hỏi trắc nghiệm giá thành trong quá trình ra quyết định • Bài tập Tổng công 36 tiết Đánh giá Phương pháp Trọng số Giữa kỳ Trắc nghiệm và tự 30% luận Điểm quá trình và Bài tập nhóm, bài 10% chuyên cần tập cá nhân Cuối kỳ Trắc nghiệm và tự 60% luận 2
  3. 10/22/2015 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY • Tài liệu • Sách, slides • Các bài đọc, tình huống • Đánh giá • Cá nhân • Tham gia thảo luận trên lớp • Bài tập cá nhân • Nhóm • Trình bày nhóm (gởi qua email) MỤC TIÊU MÔN HỌC • M1. Giải thích được tầm quan trọng của thông tin kế toán chi phí trong hoạt động của một doanh nghiệp. • M2. Mô tả được mối quan hệ giữa kế toán chi phí, Kế tóan tài chính và kế tóan quản trị. • M3. Nhận diện và phân lọai được chi phí, làm cơ sở để xác định giá thành sản phẩm, giúp quản lý kế hoạch và kiểm soát hoạt động của DN. • M4. Giải thích được nội dung và trình tự của hệ thống tính giá thành theo công việc. • M5. Giải thích được nội dung và trình tự của hệ thống tính giá thành theo quá trình. • M6. Giải thích được nội dung và trình tự kế tóan chi phí theo định mức. • M7. Giải thích và trình bày cách thức phân bổ chi phí. • M8. Phân tích được mối quan hệ LN của một DN với việc lựa chọn các phương pháp tính giá thành. 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2