intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
23
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

7/4/2016<br /> <br /> Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Các qui định pháp lý có liên quan<br /> Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán<br /> Trình bày thông tin trên BCTC<br /> 3<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> • Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và<br /> phân biệt với các tài sản khác như bất động sản<br /> hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng<br /> • Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá<br /> bất động sản đầu tư<br /> • Xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên<br /> hệ thống tài khoản kế toán.<br /> • Hiểu được cách thức trình bày thông tin trên<br /> BCTC liên quan đến BĐSĐT<br /> <br /> 2<br /> <br /> • VAS 01- Chuẩn mực chung<br /> • VAS 05- Bất động sản đầu tư<br /> – Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn<br /> thực hiện chuẩn mực kế toán<br /> • Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư<br /> 200/2014/TT-BTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Khái niệm và phân loại (tiếp)<br /> <br /> Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> • Khái niệm và phân loại<br /> <br /> Bất động sản<br /> <br /> • Điều kiện ghi nhận, xác định giá trị<br /> ban đầu<br /> • Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận<br /> <br /> Sử dụng cho sản<br /> xuất kinh doanh<br /> <br /> Bán trong kỳ kinh<br /> doanh<br /> <br /> Cho thuê hoạt động<br /> hoặc chờ tăng giá<br /> <br /> ban đầu<br /> • Khấu hao<br /> <br /> TSCĐ chủ sở<br /> hữu sử dụng<br /> <br /> • Vấn đề thay đổi mục đích sử dụng.<br /> <br /> Hàng hóa bất<br /> động sản<br /> <br /> Bất động sản<br /> đầu tư<br /> <br /> • Bán, thanh lý bất động sản đầu tư<br /> 7<br /> <br /> 5<br /> <br /> • Thu lợi từ<br /> việc cho thuê<br /> hoặc chờ<br /> tăng giá<br /> <br /> Không phải để:<br /> <br /> • Quyền sử dụng<br /> đất, nhà, hoặc<br /> một phần của nhà<br /> hoặc cả nhà và<br /> đất, cơ sở hạ<br /> tầng<br /> •  do người chủ<br /> sở hữu hoặc<br /> người đi thuê tài<br /> sản theo hợp<br /> đồng thuê tài<br /> chính nắm giữ<br /> <br /> Mục đích<br /> <br /> Bất động sản đầu tư:<br /> <br /> Khái niệm và phân loại<br /> <br /> Khi nào BĐS là BĐS đầu tư?<br /> <br /> • Sử dụng trong<br /> sản xuất, cung<br /> cấp hàng hóa,<br /> dịch vụ<br /> • Sử dụng cho<br /> các mục đích<br /> quản lý;<br /> • Bán trong kỳ<br /> hoạt động kinh<br /> doanh thông<br /> thường.<br /> <br /> 6<br /> <br />  Bất động sản được giữ với nhiều<br /> mục đích khác nhau<br />  Bất động sản không bán được<br /> riêng rẽ<br />  Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ<br /> liên quan cho những người sử dụng<br /> bất động sản<br />  BĐS cho công ty mẹ hoặc công ty<br /> con thuê hoặc sử dụng<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Bất động sản không bán được riêng rẽ<br /> <br /> Bất động sản được giữ với nhiều mục đích khác nhau<br /> <br /> • Trường hợp bất động sản không bán được<br /> <br />  Phải tách biệt khi ghi nhận:<br /> Sử dụng cho SXKD: TSCĐ hữu hình và<br /> vô hình<br /> <br /> riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh<br /> <br /> –<br /> <br /> Chờ tăng giá hoặc cho thuê: BĐS đầu<br /> tư<br /> <br /> 20% diện tích) thì hạch toán là BĐS đầu<br /> <br /> –<br /> <br /> Bán trong kỳ kinh doanh: Hàng hóa<br /> BĐS<br /> <br /> –<br /> <br /> hoặc cho quản lý là không đáng kể (dưới<br /> <br /> tư.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> <br /> 11<br /> <br /> Ví dụ 2A<br /> <br /> Công ty Minh Thành xây dựng một dãy nhà liên<br /> kế gồm 10 căn, trong đó một căn nhà được sử<br /> dụng để làm phòng trưng bày sản phẩm của công<br /> ty và các căn còn lại được cho các doanh nghiệp<br /> khác thuê để làm văn phòng. Giá trị xây dựng 800<br /> triệu đồng/căn.<br /> <br /> • Công ty Vĩnh Lợi đang sở hữu một cao ốc văn<br /> phòng 10 tầng có diện tích ngang nhau làm văn<br /> phòng cho thuê. Giá trị đã quyết toán toàn cao ốc<br /> là 10 tỷ. Công ty sử dụng tầng trệt để làm văn<br /> phòng làm việc và tiếp tân, phần còn lại công ty<br /> cho thuê.<br /> <br /> Yêu cầu: Bất động sản trên được ghi nhận là gì?<br /> <br /> Yêu cầu: Bất động sản trên được ghi nhận là gì?<br /> 10<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Ví dụ 2B<br /> <br /> Ví dụ 3A<br /> <br /> Công ty Huy Hà xây dựng toà nhà gồm nhiều tầng (giả sử<br /> <br /> Công ty Hoa Đăng sở hữu cao ốc 10 tầng có tổng<br /> <br /> diện tích các tầng bằng nhau). Công ty sử dụng 1 tầng để<br /> <br /> diện tích sử dụng là 10.000 m2 .Công ty sử dụng cao<br /> <br /> làm văn phòng giao dịch và các tầng còn lại cho những<br /> <br /> ốc để cho thuê làm văn phòng. Giá cho thuê hiện<br /> <br /> doanh nghiệp khác thuê làm văn phòng. Giá trị đã quyết toán<br /> của tòa nhà là 20.000.000.000đồng. Toà nhà được ghi nhận<br /> <br /> được áp dụng cho các khách hàng là 1triệu<br /> đồng/m2/tháng. Theo điều khoản của hợp đồng cho<br /> <br /> như thế nào?<br /> - Giả sử toà nhà có 4 tầng<br /> <br /> thuê, mỗi tháng các khách hàng sẽ trả thêm tiền bảo<br /> <br /> - Giả sử tòa nhà có 7 tầng<br /> <br /> vệ và vệ sinh văn phòng là 50.000đ/m2/tháng.<br /> 13<br /> <br /> Cung cấp các dịch vụ liên quan cho những<br /> người sử dụng BĐS<br /> <br /> 15<br /> <br /> Cung cấp các dịch vụ liên quan cho những<br /> người sử dụng BĐS<br /> <br /> Trường hợp doanh nghiệp cung cấp<br /> Trường hợp giá trị dịch vụ cung cấp cho<br /> <br /> các dịch vụ liên quan cho những người<br /> <br /> những người sử dụng bất động sản do doanh<br /> <br /> sử dụng bất động sản do doanh<br /> <br /> nghiệp sở hữu là đáng kể thì tài sản đó là bất<br /> <br /> nghiệp sở hữu là một phần tương đối<br /> <br /> động sản chủ sở hữu sử dụng<br /> <br /> nhỏ trong toàn bộ thoả thuận thì doanh<br /> nghiệp sẽ hạch toán tài sản này là bất<br /> động sản đầu tư.<br /> 14<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Ví dụ 3B<br /> <br /> Ví dụ 3B<br /> <br /> • Công ty Hoàng Phương đầu tư một cao ốc gồm 200<br /> <br /> Căn cứ vào số liệu dự toán: hoạt động kinh doanh khách<br /> <br /> phòng. Tổng giá trị quyết toán của công trình là 25 tỷ đồng.<br /> <br /> sạn, phần dịch vụ chiếm tỷ trọng quan trọng trong doanh thu,<br /> <br /> Công ty sử dụng cao ốc làm khách sạn, thời gian sử dụng<br /> <br /> còn chi phí khấu hao chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng chi<br /> <br /> ước tính là 25 năm. Hiệu suất sử dụng là 70%, đơn giá<br /> <br /> phí của khách sạn. Do đó, giá trị cao ốc này sẽ được trình<br /> <br /> bình quân cho thuê 450.000đ/phòng/đêm. Doanh thu các<br /> <br /> bày là bất động sản chủ sở hữu.<br /> <br /> hoạt động khác 3.500.000đ/năm.<br /> <br /> 17<br /> <br /> Ví dụ 3B<br /> Hiệu suất sử dụng bình quân mỗi năm<br /> Đơn giá bình quân/phòng/ngày đêm<br /> Doanh thu cho thuê phòng bình quân/năm<br /> (200 phòng x 70% x 365 ngày x 450)<br /> Doanh thu từ các hoạt động khác<br /> Tổng doanh thu<br /> Chi phí nhân viên<br /> Chi phí khấu hao cao ốc (25.000.000 x<br /> 5%)<br /> Chi phí phục vụ khác<br /> Tổng chi phí<br /> Lợi nhuận trước thuế bình quân<br /> <br /> 19<br /> <br /> BĐS cho công ty mẹ hoặc công ty con thuê hoặc sử dụng<br /> <br /> 70%<br /> 450<br /> 22.995.000<br /> <br /> Công ty con cho Công ty mẹ hoặc Công ty con khác trong<br /> <br /> 3.500.000<br /> 26.495.000<br /> 10.000.000<br /> 1.250.000<br /> <br /> • Trên BCTC riêng: là BĐS đầu tư<br /> <br /> cùng một Tập đoàn thuê hoặc sử dụng và nắm giữ một bất<br /> động sản:<br /> <br /> • Trên BCTC hợp nhất: BĐS chủ sở hữu sử dụng.<br /> <br /> 2.000.000<br /> 12.250.000<br /> 13.245.000<br /> 18<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản