intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Đại học Mở TP.HCM

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
105
lượt xem
6
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Đại học Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán, hình thức kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh Báo cáo tài chính, thay đổi chính sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Đại học Mở TP.HCM

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Kế toán tài chính 3<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Vị trí môn học<br /> <br /> Kế toán tài chính 1<br /> • Các yếu tố cơ<br /> bản<br /> <br /> KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3<br /> <br /> Kế toán tài chính 2<br /> • Các vấn đề nâng<br /> cao<br /> <br /> Kế toán tài chính 3<br /> <br /> ThS Trần Tuyết Thanh<br /> Email: thanh.tt@ou.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> <br /> MỤC TIÊU MÔN HỌC<br /> Chứng từ kế toán<br /> <br />  Giải thích được vai trò của chứng từ kế toán;<br />  Lập được chứng từ kế toán;<br />  Phân biệt các hình thức kế toán và vận dụng hình thức<br /> kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp;<br />  Thực hành ghi sổ kế toán, sửa chữa sổ kế toán;<br />  Giải thích được mục đích, đối tượng và các quy định liên<br /> quan đến báo cáo tài chính;<br />  Lập được báo cáo tài chính.<br />  Giải thích sự ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế<br /> toán, ước tính kế toán và sai sót kế toán đến báo cáo tài<br /> chính và thực hiện điều chỉnh trên báo cáo tài chính.<br /> <br /> Hình thức kế toán<br /> Bảng cân đối kế toán<br /> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh<br /> Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> Bản thuyết minh Báo cáo tài chính<br /> Thay đổi chính sách kế toán<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY (10 buổi)<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN<br /> <br /> Buổi thứ Nội dung<br /> 1<br /> <br /> Chương 1: Chứng từ kế toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 2: Hình thức kế toán<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 2 (tiếp)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 3: Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 3 (tiếp)<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> <br /> 8<br /> <br /> Kiểm tra giữa kỳ<br /> <br /> 9<br /> <br /> Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chương 7: (tiếp)<br /> <br /> Đánh giá<br /> <br /> Giữa kỳ<br /> <br /> Bài thi<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> Tỷ<br /> trọng<br /> <br /> 60 – 90<br /> phút<br /> <br /> Bài tập cá nhân,<br /> nhóm<br /> Cuối kỳ<br /> <br /> Bài thi<br /> <br /> 90 phút<br /> <br /> 50%<br /> <br /> 50%<br /> <br /> Không sử dụng tài liệu<br /> Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP<br />  SLIDE: https://sites.google.com/site/kttaichinh003/<br />  Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán<br /> doanh nghiệp, Bộ Tài chính<br />  Các văn bản pháp lý liên quan<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Mục tiêu<br /> ► Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> <br />  Giải thích được ý nghĩa, vai trò của chứng từ<br /> kế toán;<br />  Phân loại được chứng từ kế toán;<br />  Phân tích các quy định pháp lý lên quan đến<br /> lập, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán;<br />  Thực hành lập chứng từ;<br />  Tổ chức chứng từ kế toán cho doanh nghiệp.<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> ►<br /> <br /> ► Tổng quan về chứng từ kế toán<br /> <br /> Luật kế toán 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015 (hiệu lực<br /> 01/01/2017)<br /> <br /> <br /> ► Lập chứng từ kế toán<br /> <br /> Nghị định 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 (hiệu lực<br /> 01/01/2017)<br /> <br /> ► Tổ chức chứng từ kế toán<br /> <br /> ►<br /> <br /> Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014<br /> <br /> ►<br /> <br /> Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014; Thông tư<br /> 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015<br /> <br /> <br /> Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017: sửa đổi<br /> bổ sung TT 39/2014, TT 26/2015<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2