Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Chương 4

Chia sẻ: Trần Thanh Diệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
472
lượt xem
38
download

Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu chương 4 Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, trình bày những nội dung sau: Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động, tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, các kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệu, quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, một số ví dụ minh họa về phát hiện và khuyến nghị kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Chương 4

 1. KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG Phần II: KIỂM TOÁN NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG MỘT TỔ CHỨC 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 1 KẾT CẤU PHẦN II Chương Kiểm toán hoạt động quản lý IV và sử dụng nhân sự Chương Kiểm toán hoạt động cung ứng V Chương Kiểm toán hoạt động sản xuất VI 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 2 KẾT CẤU PHẦN II Chương Kiểm toán hoạt động marketing VII Chương Kiểm toán các hoạt động VIII thu, chi và thanh toán Chương Kiểm toán hệ thống thông tin IX 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 3 1
 2. CHƯƠNG IV KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 4 KẾT CẤU CHƯƠNG IV I - Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động II - Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực III - Các kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệu IV - Quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực V - Một số ví dụ minh họa về phát hiện và khuyến nghị kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 5 I - Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động  Lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng.  Hao phí nhân lực là một yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.  Do đó, quản lý và sử dụng hiệu quả nhân lực là vấn đề thiết yếu đối với các nhà quản lý.  Yêu cầu quản lý này đòi hỏi kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với mục đích tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong đơn vị được kiểm toán. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 6 2
 3. Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ CHỨC PHÁT NĂNG TRIỂN CỦA DOANH PHÒNG NGHIỆP NHÂN SỰ 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 7 Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán TUYỂN DỤNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ CÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỨC ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI NĂNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA PHÒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT NHÂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG, TƯ VẤN SỰ Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 8 TUYỂN DỤNG  Xác định nhu cầu.  Mô tả công việc và đặt ra yêu cầu công việc.  Thông báo tuyển dụng (Quảng cáo).  Phỏng vấn, thi tuyển  Chọn lựa 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 9 3
 4. LẬP KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ  Sắp xếp nhân sự ‘đúng người đúng việc’  Bố trí nhân sự theo nhu cầu thực tế của các bộ phận và phù hợp với kế hoạch phát triển 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 10 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Định hướng khi mới tiếp nhận vào  Đào tạo kiến thức, kĩ năng phù hợp với vị trí công việc (đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo theo khóa học)  Chương trình đào tạo tốt cần bảo đảm:  Đáp ứng sự mong muốn từ phía người học và đáp ứng yêu cầu của công việc phụ trách,  Tài liệu đào tạo có chất lượng tốt,  Thời gian đào tạo được thiết kế phù hợp với mức độ đào tạo,  Sự tham gia tích cực của người học,  Sự nhận thức của nhà quản lý đối với năng lực gia tăng qua đào tạo của người học. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 11 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Để có một chương trình đào tạo hiệu quả:  Sự hỗ trợ và tham gia của nhà quản lý  Thiết kế chương trình đào tạo trên cơ sở kết hợp nhu cầu trong hoạt động của DN và chuẩn mực nghề nghiệp;  bảo đảm người học có động lực và ham thích tham dự. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 12 4
 5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG  Đánh giá để:  Đề bạt, tăng giảm tiền lương, lựa chọn nhân sự cho đào tạo và khuyến khích nhân viên.  Sử dụng nhân sự trong tương lai sao cho hiệu quả nhất.  Xác định những biện pháp cần thiết để giúp người lao động khắc phục những nhược điểm hiện tại.  Hệ thống đánh giá hoạt động cần thực hiện trên cơ sở thường xuyên và định kỳ, khách quan và đáng tin cậy. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 13 CHÍNH SÁCH LƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI  Phòng tổ chức nhân sự có nhiệm vụ:  Thiết kế kế hoạch về tiền lương, khen thưởng, phúc lợi.  Giám sát việc thực hiện các kế hoạch này,  Điều chỉnh mức tiền lương, thưởng, phúc lợi trong trường hợp cần thiết.  Tạo sự khác biệt giữa các mức tiền lương của các vị trí công tác khác nhau để tạo ĐỘNG LỰC. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 14 KỶ LUẬT (CÂY GẬY)  KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH  Ở ĐÂU KHÔNG CÓ KỶ LUẬT, Ở ĐÓ BẤT CÔNG SẼ NẢY SINH  THUẬT QUẢN LÝ ‘CÂY GẬY VÀ CỦ CÀ RỐT’  CÂY GẬY = KỶ LUẬT  CỦ CÀ RỐT = KHEN THƯỞNG  NGƯỜI QUẢN LÝ GIỎI PHẢI BIẾT VẬN DỤNG NHUẦN NHUYỄN ‘CÂY GẬY VÀ CỦ CÀ RỐT’ 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 15 5
 6. CÁC QUAN HỆ LAO ĐỘNG  Hợp đồng lao động,  Giám sát thực hiện hợp đồng lao động,  Giải quyết những mâu thuẫn về quan hệ lao động trước Hội đồng quan hệ lao động quốc gia.  Công đoàn, đoàn thể 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 16 TƯ VẤN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  Tư vấn tâm lý, tư vấn về những vấn đề cá nhân  Hỗ trợ giúp đỡ về tinh thần  Tạo ra môi trường an tâm, an toàn và ấm áp cho người lao động NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢM THẤY MÌNH ĐƯỢC QUAN TÂM NHƯ NGƯỜI NHÀ 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 17 Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG  AN TOÀN LAO ĐỘNG  AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP  CHĂM SÓC SỨC KHỎE Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  BẢO HIỂM SỨC KHỎE, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHÂN VĂN 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 18 6
 7. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ  Các qui định pháp lý liên quan như:  Bộ Luật Lao động 2004,  Luật Bảo hiểm xã hội 2006,  Luật Công đoàn 1990,  Pháp lệnh Cán bộ công chức 2003,  Các nghị định và các thông tư hướng dẫn  Các qui định pháp lý bắt buộc DN phải:  Cải thiện chất lượng điều kiện làm việc,  Các hoạt động khẳng định tính liêm chính của các kế hoạch tiền lương. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 19 CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH  HỒ SƠ GIẤY TỜ NHÂN SỰ PHẢI SẮP XẾP KHOA HỌC, DỄ TRA CỨU, DỄ KIỂM TRA.  TỔ CHỨC LƯU TRỮ AN TOÀN, HỮU DỤNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ.  TỔI THIỂU HÓA RỦI RO MẤT CẮP HOẶC HỎA HOẠN GÂY MẤT DỮ LIỆU. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 20 Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán  Thứ hai, Phát triển doanh nghiệp. Phát triển doanh nghiệp là việc giới thiệu, thiết lập, tăng cường và phổ biến một cách có chủ định và hợp lý những thay đổi để cải tiến tính hiệu qủa và sức mạnh của doanh nghiệp. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 21 7
 8. Phát triển doanh nghiệp  Thực tế, phát triển DN là quá trình đặt ra các câu hỏi:  CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU?  CHÚNG TA MUỐN ĐI ĐẾN ĐÂU?  CHÚNG TA CÓ THỂ ĐẠT MỤC ĐÍCH BẰNG CÁCH NÀO?  HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂU DÀI.  CHUYỂN TẢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH NHÂN SỰ ĐỂ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 22 Phát triển doanh nghiệp  TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC: THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ TỔ CHỨC  THAY ĐỔI MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH: CÁ NHÂN QUYẾT ĐỊNH HAY QUYẾT ĐỊNH THEO NHÓM  PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO: CỞ MỞ HAY QUAN LIÊU  VĂN HÓA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP: CÁC GIÁ TRỊ VÔ HÌNH TẠO SỰ PHÁT TRIỂN HOẶC CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 23 II - Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI PHÒNG PHÁT TỔ CHỨC TRIỂN NHÂN DOANH SỰ NGHIỆP 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 24 8
 9. Các tiêu chí đánh giá hoạt động đối với Phòng tổ chức nhân sự 1 THỰC HIỆN MỤC TIÊU CỦA DN VÀ CỦA PHÒNG 2 SỰ THỪA NHẬN CỦA CÁC BỘ PHẬN KHÁC 3 THỰC TẾ QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƯỢC CHẤP NHẬN 4 CÁC YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP 5 SO SÁNH VỚI THỊ TRƯỜNG VÀ VỚI NGÀNH 6 YÊU CẦU ĐIỀU TIẾT 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 25 Các tiêu chí đánh giá hoạt động đối với phát triển doanh nghiệp 1 NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 2 ĐỘ THỎA MÃN 3 TÍNH LINH HOẠT 4 TÍNH THÍCH NGHI 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 26 III - Các kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệu 1 Các kỹ thuật thu thập dữ liệu 2 Phân tích dữ liệu 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 27 9
 10. 1. Các kỹ thuật thu thập dữ liệu PHỎNG VẤN LẬP VÀ GỬI BẢNG CÂU HỎI XEM XÉT TÀI LIỆU QUAN SÁT THỰC NGHIỆM 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 28 2. Phân tích dữ liệu a. Phân tích thống kê:  Khi phân tích các lĩnh vực như năng suất, thống kê nhân sự, và phân tích kết quả điều tra có thể sử dụng:  Thống kê mô tả  Suy luận thống kê 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 29 Phân tích dữ liệu b. Trình bày và biểu thị dữ liệu:  Kết quả phân tích dữ liệu từ các kỹ thuật nêu trên có thể được thể hiện ở”  Các bảng biểu  Đồ thị.  Bảng và đồ thị cho phép giới thiệu các xu hướng và giúp so sánh một cách dễ dàng. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 30 10
 11. IV - Quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực 1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 31 1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 1 2 3 4 Xác định Thu Lập Lựa mục tiêu thập kế chọn và thông hoạch tiêu phạm vi tin kiểm chuẩn kiểm toán đánh toán giá 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 32 Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm toán:  Mục tiêu KTHĐ quản lý và sử dụng nhân lực là:  Đánh giá tính hiệu qủa và hiệu năng của hoạt động.  Nâng cao tính hiệu qủa và hiệu năng của hoạt động.  Phạm vi kiểm toán là đề cập đến:  Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực nào,  Ở bộ phận nào cần được xem xét,  Trong khoảng thời gian nào. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 33 11
 12. Thu thập thông tin:  KTV thực hiện các công việc:  Xác định thời gian và phạm vi trao đổi với nhà quản lý phụ trách Phòng tổ chức nhân sự;  Xem xét các báo cáo, giấy tờ làm việc và kết quả theo dõi kiến nghị kiểm toán;  Xem xét tài liệu về kế hoạch nhân sự, chính sách và thủ tục tuyển dụng, chính sách đào tạo, trả lương, khen thưởng và kỷ luật, qui định và thủ tục đánh giá công việc thực hiện;  Xác định liệu có nhân sự nào khác cần liên hệ ngoài nhà quản lý Phòng tổ chức nhân sự,  Liên hệ nhà quản lý Phòng tổ chức nhân sự và nhân sự liên quan để thu thập thông tin. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 34 Lập kế hoạch kiểm toán:  Đây là quá trình cân đối giữa nhu cầu và khả năng kiểm toán, bao gồm các công việc:  Xác định các thủ tục kiểm toán cần thực hiện,  Thời gian thực hiện các thủ tục đó  Người thực hiện các thủ tục đó. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 35 Lập kế hoạch kiểm toán đối với: TUYỂN DỤNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ CÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỨC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG, KHEN THƯỞNG CỦA PHÒNG CÁC QUAN HỆ LAO ĐỘNG NHÂN TƯ VẤN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SỰ Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 36 12
 13. Đánh giá hoạt động tuyển dụng  Các kỹ thuật kiểm toán được thiết kế bao gồm:  Xem xét tài liệu của DN về qui định tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng;  Phỏng vấn cán bộ nhân sự tuyển dụng và nhân viên được tuyển, người phụ trách nhân viên được tuyển về chất lượng của nhân viên được tuyển;  Kỹ thuật xem xét tài liệu phản ánh kết quả công việc của nhân viên được tuyển cũng có thể được sử dụng. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 37 Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển  Các kỹ thuật kiểm toán được thiết kế bao gồm:  Xem xét tài liệu của DN về kế hoạch hoạt động, kết quả làm việc;  Phỏng vấn người phụ trách bộ phận có nhân sự được đào tạo về tính phù hợp của nội dung đào tạo. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 38 Đánh giá Hệ thống đánh giá  Các kỹ thuật kiểm toán được thiết kế bao gồm:  Xem xét tài liệu của DN về thiết kế hệ thống đánh giá, tài liệu ghi chép kết quả làm việc;  So sánh với ngành về tính hợp lý;  Quan sát hoạt động của hệ thống đánh giá trong thực tế;  Phỏng vấn nhân viên được đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống đánh giá;  Thiết kế kỹ thuật thực nghiệm nếu nội dung đánh giá được thực hiện bởi yếu tố máy móc. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 39 13
 14. Đánh giá Chính sách tiền lương, khen thưởng, phúc lợi  Các kỹ thuật kiểm toán được thiết kế bao gồm:  Xem xét tài liệu của DN qui định về:  Chính sách tiền lương, khen thưởng,  Chính sách phúc lợi,  Về tình trạng thôi việc;  So sánh với các DN trong cùng ngành;  Phỏng vấn nhân viên về độ thoả mãn đối với tiền lương và các khoản khen thưởng, phúc lợi. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 40 Đánh giá về Y tế và bảo hộ lao động  Các kỹ thuật kiểm toán được thiết kế bao gồm:  Xem xét tài liệu của DN về chính sách y tế và bảo hộ lao động;  Quan sát thực tế môi trường làm việc;  Phỏng vấn nhân viên DN về chính sách y tế và bảo hộ lao động mà họ được thụ hưởng thực tế. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 41 Đánh giá về Tuân thủ các qui định pháp lý  Các kỹ thuật kiểm toán được thiết kế bao gồm:  Phỏng vấn cán bộ nhân sự về các qui định pháp lý liên quan và sự tuân thủ;  Xem xét tài liệu của DN về nội qui liên quan đến các qui định pháp lý;  Quan sát thực tế DN về điều kiện lao động;  Phỏng vấn nhân viên về hoạt động thực tế của các điều khoản trong nội qui của DN. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 42 14
 15. Đánh giá độ thoả mãn của nhân viên, tính linh hoạt và tính thích nghi  Thiết kế bảng câu hỏi hay phỏng vấn.  Rà soát các kế hoạch, các chính sách và thủ tục của DN,  Phỏng vấn nhân viên để xác định liệu nhà quản lý và đội ngũ nhân viên có đủ linh hoạt điều chỉnh theo những tình huống ngoài dự kiến.  Nhưng rất khó đánh giá khả năng điều chỉnh đối với những thay đổi dài hạn. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 43 Đánh gía năng suất lao động  Các kỹ thuật có thể được thiết kế bao gồm:  Xem xét tài liệu về kết quả công việc và hệ thống đánh giá công việc của DN;  So sánh năng suất của DN với ngành và các DN trong cùng ngành;  Quan sát hoạt động của hệ thống đánh giá công việc nhằm xác định các cách thức có thể để giảm thiểu thời gian vô dụng. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 44 Lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá:  phụ thuộc vào đối tượng kiểm toán và nguồn lực kiểm toán.  Các tiêu chuẩn đánh giá cần được trao đổi và thống nhất với bộ phận được đánh gía để bảo đảm tránh những bất đồng và bảo đảm tính khả thi cho khuyến nghị đưa ra. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 45 15
 16. 2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán  lưu ý đến các đầu mối kiểm toán trong giấy làm việc  sử dụng kỹ thuật chọn mẫu các nhân viên để quan sát NSLĐ hay phỏng vấn về độ thoả mãn các chế độ đãi ngộ hay điều kiện làm việc.  Định kỳ các tiến triển công việc kiểm toán được tổng hợp và lập báo cáo.  Các phát hiện kiểm toán cần được xem xét về ý nghĩa thực tế đối với nhà quản lý DN. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 46 Các loại Giấy làm việc của KTV gồm  Liệt kê các thủ tục kiểm toán được vận dụng;  Bảng hỏi; mô tả các thủ tục hoạt động của DN được kiểm toán;  Các hoạt động rà soát, các đánh giá cụ thể, các phân tích;  Tài liệu của DN được kiểm toán,  Bản thảo báo cáo kiểm toán,  Những lưu ý của người phụ trách kiểm toán. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 47 3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán Bước 1 Bước 2 Bước 3 THU THẬP BÌNH LẬP BÁO LẬP DỰ LUẬN CÁO THẢO CỦA KIỂM BÁO CÁO NGƯỜI TOÁN KIỂM TOÁN CÓ CHÍNH TRÁCH THỨC NHIỆM 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 48 16
 17. Lập dự thảo báo cáo:  Phân tích số liệu thu thập.  Tổng hợp và so sánh số liệu thu thập với các tiêu chuẩn đánh giá đã lựa chọn để tìm kiếm các vấn đề bất thường.  Xem xét các phát hiện kiểm toán, đánh giá những vấn đề đáng kể để xác lập các biện pháp cải thiện tình hình và nâng cao hiệu qủa hoạt động.  Xác định nguyên nhân của những tồn tại phát hiện:  Nếu là nguyên nhân khách quan thì có thể chấp nhận tồn tại, hoặc có thể thiết kế các biện pháp dự phòng khi nguyên nhân đó tái diễn.  Nếu là nguyên nhân chủ quan thì phải xác định biện pháp khắc phục để DN thực hiện. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 49 Thu thập bình luận của người có trách nhiệm  Thu thập ý kiến bình luận của bộ phận được kiểm toán cũng như người có trách nhiệm (đến việc thực hiện giải pháp) là hoạt động cần thiết để chuẩn hóa báo cáo kiểm toán chính thức.  KTV cũng có thể cần thu thập cả kế hoạch thực hiện giải pháp của bộ phận được kiểm toán.  Thu thập bình luận của người có trách nhiệm có thể được thực hiện qua hình thức tổ chức buổi họp báo cáo kết quả sơ bộ kiểm toán. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 50 Lập báo cáo chính thức:  Báo cáo chính thức sẽ được gửi cho:  Nhà quản lý cấp cao phụ trách phòng tổ chức nhân sự,  Phòng tổ chức nhân sự,  Các bộ phận có liên quan đến việc thực hiện giải pháp đề xuất. 14/04/2014 Dr To Nhat – www.avinaa.com 51 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản