Kiểm toán hoạt động cung ứng

Xem 1-20 trên 101 kết quả Kiểm toán hoạt động cung ứng
 • Chương 5 Kiểm toán hoạt động cung ứng, chương học này có kết cấu nội dung trình bày về: Đặc điểm chung của hoạt động cung ứng với kiểm toán hoạt động, đánh giá quản trị nội bộ hoạt động cung ứng trong quan hệ với đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý hoạt động cung ứng.

  pdf15p thanhdieutran 14-04-2014 53 13   Download

 • Cung ứng là Một là, Mua nguyên liệu, vật liệu và các hàng hóa; Hai là, Mua các dịch vụ bảo dưỡng, thầu khoán, tư vấn, phục vụ…; Ba là, Mua thiết bị, công cụ và các dụng cụ khác; Ngoài ra, cung ứng còn bao gồm cả việc tiếp nhận nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm dở dang v.v. để gia công theo đặt hàng.

  ppt44p coc_xanh 15-01-2013 134 33   Download

 • Kết cấu chương 4 Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, trình bày những nội dung sau: Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động, tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, các kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệu, quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, một số ví dụ minh họa về phát hiện và khuyến nghị kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực.

  pdf17p thanhdieutran 14-04-2014 185 30   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế các doanh nghiệp đã và đang đổi mới mạnh mẽ và toàn diện cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Sự đổi mới này kéo theo sự phức tạp trong công tác quản lý cũng như công tác kế toán và báo cáo tài chính. Sự phức tạp này đòi hỏi phải có giải pháp quản lý hữu hiệu và đòi hỏi kỹ năng của con người phải thích ứng để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển mới.

  doc66p dinhthao00 09-06-2011 169 72   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế các doanh nghiệp đã và đang đổi mới mạnh mẽ và toàn diện cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Sự đổi mới này kéo theo sự phức tạp trong công tác quản lý cũng như công tác kế toán và báo cáo tài chính. Sự phức tạp này đòi hỏi phải có giải pháp quản lý hữu hiệu và đòi hỏi kỹ năng của con người phải thích ứng để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển mới. Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của...

  pdf66p hotmoingay1 03-01-2013 43 11   Download

 • Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng sản xuất công nghiệp, cung ứng sản phẩm nhựa cho người tiêu dùng và các ngành sản xuất khác, thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp có kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập, là nơi người lao động làm chủ tập thể của mình trong quản lý công ty, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước....

  doc45p tranducmanh_08qt1 27-08-2010 654 287   Download

 • Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô trong đó NHTU sử dụng các công cụ của mình thực hiện điều tiết, kiểm toán lượng tiền cung ứng trong lưu thông (hoặc lãi suất) nhằm đạt được sự ổn định giá trị tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công ăn việc làm.

  pdf65p le3kut3_tn 12-02-2012 379 187   Download

 • Theo thời gian, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. Cơ chế thị trường ra đời làm cho các hoạt động tài chính và sở hữu ngày càng đa dạng và phức tạp, chức năng kiểm tra kế toán không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng thông tin.

  pdf124p inside33 06-12-2012 129 43   Download

 • Thông tin kế toán, mô tả vấn đề tài chính doanh nghiệp, là kết quả của hệ thống thông tin kế toán. Nó được cung cấp cho nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp, hội đồng quản trị và người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để họ ra quyết định phù hợp. Chất lượng thông tin kế toán là vấn đề cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả quyết định của người sử dụng thông tin....

  pdf219p thuytienvang_1 31-10-2012 106 41   Download

 • Hoạt động kiểm toán là công cụ của nền kinh tế thị trường và ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết nhằm cung cấp thông tin, số liệu có độ tin cậy cao phục vụ các nhà quản lý, điều hành cũng như phục vụ việc hoạch định chính sách. Khi trình độ quản lý được nâng cao thì hoạt động kiểm toán sẽ kéo theo để đáp ứng yêu cầu phát triển.

  pdf11p maichi08 27-12-2010 99 34   Download

 • Nền kinh tế của Việt Nam đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Nguồn đầu tư từ trong và ngoài nước ngày càng lớn, dẫn theo sự xuất hiện của một số lượng lớn các doanh nghiệp mới hoạt động trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, trong những năm gần đây điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Việt Nam chính là sự xuất hiện và nhanh chóng phát triển của thị trường chứng khoán.

  pdf32p hocbong1122 19-02-2013 93 27   Download

 • Thương mại điện tử (TMĐT) trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh, con người có thể ngồi tại nhà để mua sắm mọi thứ theo ý muốn, cả người mua và người bán đều tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian.

  doc69p chien18 24-04-2013 53 17   Download

 • Trình bày khái niệm về kiểm thử tự động, vai trò và lợi ích khi ứng dụng kiểm thử tự động trong hoạt động kiểm thử phần mềm cũng như trình bày các bước để phát triển một công cụ kiểm thử tự động và các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình phát triển. Giới thiệu sơ lược về hệ thống thông tin có tên là SEC. Lý do cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm thử tự động để kiểm thử cho hệ thống SEC.

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 58 11   Download

 • Trong thời đại bùng bổ công nghệ thông tin ngày nay, không thể đo lường hết phạm vi ứng dụng công nghệ thông tin cũng như hiệu quả vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có hoạt động quản lý, kinh doanh.

  pdf16p hamdocsach08 26-12-2010 42 9   Download

 • Tập bài giảng Kiểm toán được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên phù hợp với chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu môn học. Tập bài giảng Kiểm toán trình bày những kiến thức cơ bản, khái quát về hoạt động kiểm toán và chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính được cấu trúc thành 4 chương.

  pdf25p khongxinhkhngodep 01-07-2014 35 7   Download

 • Tập bài giảng Kiểm toán được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên phù hợp với chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu môn học. Tập bài giảng Kiểm toán trình bày những kiến thức cơ bản, khái quát về hoạt động kiểm toán và chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính được cấu trúc thành 4 chương.

  pdf54p khongxinhkhngodep 01-07-2014 38 5   Download

 • Kế toán tổng hợp Văn phòng Washington, DC 20648 Phòng Kế toán và quản lý tài chính B-234.602 22.199 l danh dự James H. Billington thư viện của Quốc hội Kính thưa Tiến sĩ Billington: đáp ứng với yêu cầu của bạn để cung cấp cho bạn với một sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề tài chính của thư viện, chúng tôi được kiểm toán hoạt động tài chính của Thư viện Quốc hội

  pdf10p meobu5 15-01-2012 25 4   Download

 • (NB) "Hoạt động ứng dụng Khoa học 5 – Tập 2" cung cấp cho các em học sinh các dạng bài tập như: Sự chuyển thể của chất, hỗn hợp và dung dịch, biến đổi hóa học, năng lượng, sử dụng năng lượng mặt trời - gió và nước chảy, sử dụng năng lượng chất đốt, sử dụng năng lượng điện, an toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện,... Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh cũng như các giáo viên tiểu học.

  pdf27p tangtuy06 01-04-2016 13 2   Download

 • Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động khác của xã hội. để thích úng với cơ chế mới, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

  doc91p ninhdiachu 18-04-2010 710 371   Download

 • Với xu thế hội nhập và phát triển, các công ty kiểm toán đang hoạt động trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Họ không những phải nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạn chế rủi ro kiểm toán ở mức thấp nhất. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa chi phí và chất lượng dịch vụ cung ứng cũng đặt ra cho họ nhiều trăn trở.

  doc5p pt1506 17-03-2009 1199 315   Download

Đồng bộ tài khoản