intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng số liệu quan trắc môi trường của tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
63
lượt xem
8
download

Bài giảng Kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng số liệu quan trắc môi trường của tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỉnh Đồng Nai, với quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, nhiều KCN tập trung được thành lập đã tạo ra sức ép về môi trường. Xác định được vấn đề này, Đồng Nai đã thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường. Cùng tham khảo bài giảng "Kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng số liệu quan trắc môi trường của tỉnh Đồng Nai" để biết rõ hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng số liệu quan trắc môi trường của tỉnh Đồng Nai

 1. TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI LOGO KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI Đà Lạt, tháng 10/2013
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 MỞ ĐẦU 2 QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 3 SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 4 NHẬN XÉT 5 KIẾN NGHỊ
 3. MỞ ĐẦU - Tỉnh Đồng Nai, với quá trình Vị trí công nghiệp hóa diễn ra nhanh, thu hút nhiều doanh 400 360 nghiệp đầu tư, nhiều KCN tập 320 288 trung được thành lập đã tạo ra 263 280 sức ép về môi trường. 240 - Xác định được vấn đề này, 200 160 Đồng Nai đã thiết lập mạng 160 120 lưới quan trắc môi trường từ 80 35 năm 1998. 40 20 - Đến nay, mạng lưới quan 0 trắc môi trường gồm 5 thành 1998­2004 2005­2007 2008­2011 2012­2013 2012­2013 phần môi trường: nước mặt, Gián đoạn Tự động không khí, nước dưới đất, tài nguyên nước và môi trường Hình 1: Vị trí quan trắc từ năm 1998­2013 đất với tổng số vị trí quan trắc là 288.
 4. MỞ ĐẦU (tt) 04 trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục trên sông Đồng Nai ĐẦU TƯ CÁC 02 trạm quan trắc không khí tự động cố định TRẠM tại TP. Biên Hòa QUAN TRẮC TỰ 01 trạm quan trắc không khí tự động di động ĐỘNG 13 trạm quan trắc nước thải tự động tại HTXLNTTT của các KCN
 5. QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Hệ quản trị cơ sở dữ liệu về môi trường được thiết lập: Năm 2007, gồm cơ Tri ệu sở dữ liệu về quan (đồng) trắc nước mặt và 30000 không khí. 25000 24.543 20.053 18.898 20000 Năm 2009, bổ sung 15000 15.201 11.925 thành phần dữ liệu 10000 quan trắc nước 6534 3904 dưới đất, đất. 5000 1739 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Năm 2012, bổ sung thành phần dữ liệu Hình 2: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quan trắc   giai đoạn 2006­2013 quan trắc tự động
 6. QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (tt) Hình thức lưu trữ để quản lý số liệu quan trắc môi trường: Dữ liệu quan trắc tự động được lưu trữ và sao lưu hàng ngày tại Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc STNMT). TTQT&KTMT thông qua tài khoản được cấp phát tiến hành để xử lý dữ liệu phục vụ cho công tác công khai thông tin, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường. Dữ liệu quan trắc gián đoạn được TTQT&KTMT cập nhật hàng quý vào hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường (do Trung tâm Công nghệ Thông tin quản lý) để cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác theo quy định.
 7. SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Công bố cho cộng đồng trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và công bố trên Pano điện tử Công khai kết quả quan trắc không  Công khai kết quả quan trắc không  khí gián đoạn khí  tự động
 8. SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (tt) Công khai kết quả quan trắc  Công khai kết quả quan trắc  nước mặt gián đoạn nước mặt tự động
 9. SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (tt) Bảng pano để công khai thông tin đặt tại đường số 2A, KCN Biên Hoà 2, Tp.Biên Hoà.
 10. SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (tt) Xử lý vi phạm hành chính đối với kết quả quan trắc nước thải vượt quy chuẩn cho phép Lập các báo cáo quan trắc môi trường hàng năm, lập báo cáo hiện SỬ DỤNG SỐ LIỆU trạng môi trường, cập nhật vào Atlas Đồng Nai,… QUAN TRẮC Chia sẻ với các đơn vị sau: Trung tâm Quan trắc Môi trường (Tổng cục Môi trường), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ,… Cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu
 11. SỬ DỤNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (tt) Tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu Inventia IO-expender Trung tâm Internet công nghệ thông tin Trạm quan  trắc tự động Các cơ quan quản lý nhà Trung tâm Quan  nước trắc và Kỹ thuật  Môi trường Sơ đồ quản lý và sử dụng kết quả quan trắc
 12. NHẬN XÉT - Cung cấp thông tin kịp thời kết quả quan trắc đến cộng đồng. lợ i - Cung cấp số liệu để đánh giá tác động ận Thu do hoạt động sản xuất, đánh giá mức độ ô nhiễm phục vụ công tác quản lý môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh. - Việc chia sẻ dữ liệu quan trắc thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia đối với các vị trí Khó quan trắc trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời. khă n - Thiếu các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về hiệu chuẩn để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu quan trắc tự động.
 13. KIẾN NGHỊ Về hệ thống văn bản hướng dẫn kỹ thuật Về tài chính - Sớm ban hành các tài liệu hướng dẫn quy trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất -Bộ sớm ban hành định mức lượng (QA/QC) của hoạt động quan trắc tự động liên tục. kinh tế-kỹ thuật cho hoạt động - Cần có quy định bắt buộc việc quan trắc tự động, liên tục. lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động, liên tục đối với các - Hướng dẫn các quy định về nhà máy, xí nghiệp có nguồn thải thông số quan trắc cho từng lớn. loại trạm (nhóm thông số cơ - Cần có sự phối hợp chặt chẽ bản, mở rộng,...). giữa các địa phương giáp ranh trong công tác quan trắc đặc biệt trong việc phối hợp lập kế hoạch và chia sẻ dữ liệu quan trắc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2