Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 15a

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
74
lượt xem
22
download

Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 15a

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước thực hiện phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, một số vấn đề liên quan trong nghiên cứu CVM; phân tích số liệu;..được trình bày trong Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 15a: Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 15a

 1. Kinh tế Môi trường Bài giảng 15a Phưong pháp đánh giá ngau nhien
 2. Đề cương đề nghị A. Giới thiệu B. Các bước thực hiện C. Một số vấn đề liên quan trong nghiên cứu CVM D. Nhận xét E. Phân tích số liệu F. Bảng câu hỏi G. Bài tập
 3. A. Giới thiệu  Ước lượng giá trị của một hàng hóa hay dịch vụ môi trường bằng cách hỏi trực tiếp giá sẵn lòng trả (WTP) hay giá sãn lòng chấp nhận (WTA) cho một sự thay đổi trong việc cung cấp một hàng hóa môi trường, thường bằng bảng câu hỏi khảo sát.
 4. A. Giới thiệu  WTP tối đa hay WTA đền bù tối thiểu của cá nhân cho một sự thay đổi môi trường được cho là giá trị mà cá nhận đó gán cho sự thay đổi như thế.  Ưu điểm của CVM so với các phương pháp khác là có thể suy ra cả giá trị sử dụng và giá trị không sử dụng, và là phương pháp duy nhất có thể đánh giá giá trị không sử dụng.
 5. A. Giới thiệu  CVM có thể được áp dụng ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau tùy theo sự sẵn có về thời gian và khả năng tài chính; vàtùy theo cách thức khảo sát được chọn.
 6. A. Giới thiệu Thay đổi môi trường có thể:  Cải thiện môi trường: Giá trị của sự cải thiện môi trường có thể được đo lường:  WTP tối đa của cá nhân để có được sự cải thiện (được ước lượng bằng thặng dư đền bù)  WTA tối thiểu của cá nhân như một sự đền bù để hy sinh sự cải thiện môi trường (được ước lượng bằng thặng dư tương đương)
 7. A. Giới thiệu Thay đổi môi trường có thể:  Thiệt hại môi trường: Giá trị của sự thiệt hại môi trường có thể được đo lường:  WTP tối đa của cá nhân để tránh thiệt hại môi trường (được ước lượng bằng thặng dư tương đương)  WTA đền bù tối thiểu của cá nhân để đồng ý cho sự thiệt hại môi trường (được ước lượng bằng thặng du đền bù)
 8. A. Giới thiệu  Vấn đề cơ bản trong các nghiên cứu CVM là lựa chọn giữa việc hỏi các cá nhân WTP tố đa hay WTA tối thiểu cho một sự thay đổi môi trường nhất định.  Giả sử xét trường hợp cải thiện môi trường (xem đồ thị), mức thỏa dụng U0 sẽ tăng lên U1.
 9. X m3 ESU m0 = m2 CSU m1 U1 U0 E0 E1 E
 10. A. Giới thiệu o Khoản tiền tối đa cá nhân sẵn lòng trả để có sự cải thiên này là khỏan tiền mà sau khi đã trả cá nhân đó sẽ có được mức thỏa dụng là U0. Khoản tiền tối đa này chính là thặng dư đền bù (CSU).
 11. A. Giới thiệu o Nếu cá nhân hiện đang hưởng thụ sự cải thiện rồi, và có mức thỏa dụng U1, nên cá nhân này xem như bị mất mát nếu phải từ bỏ sự cải thiện này và yêu cầu được đền bù cho sự mất mát này. Để tính mức đền bù tối thiểu là bao nhiêu để cá nhân chấp nhận một mức thỏa dụng thấp hơn U0. Như thế cá nhân này sẽ đòi hỏi một khoản tiền đền bù ít nhất đủ để đạt lại mức U1. Đây chính là thặng dư tương đương (ESU).
 12. B. Phương pháp luận
 13. C. Một số vấn đề liên quan
 14. D. Nhận xét phương pháp
 15. D. Nhận xét phương pháp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản