intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

144
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Kinh tế học chất lượng môi trường thuộc bài giảng kinh tế môi trường, trong chương học này trình bày kiến thức cần nghiên cứu thông qua các nội dung sau: kinh tế học cơ bản về môi trường, ngoại ứng và ô nhiễm môi trường, các giải pháp của thị trường đối với ô nhiễm, các giải pháp của Nhà nước đối với ô nhiễm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2

 1. Chương 2: KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 1.1 Kinh tế học cơ bản về môi trường 1.2 Ngoại ứng và ô nhiễm môi trường 1.3 Các giải pháp của thị trường đối với ô nhiễm 1.4 Các giải pháp của Nhà nước đối với ô nhiễm
 2. KINH TẾ HỌC CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG 1 Lợi ích cận biên 2 Chi phí cận biên 3 Hiệu quả xã hội link1 link2
 3. Lợi ích Lợi ích Lợi ích Lợi ích MB1 MB MB2 MB3 P 0q Q 0q Q 0 q 3 Q 0q + q + q 1 2 3 Q 1 2 người người người thị trường tiêu dùng tiêu dùng tiêu dùng 1 2 3
 4. ' dT B MB  TB Q  dQ Q TB   MB dQ 0
 5. Lợi ích ròng của Lợi ích người tiêu dùng A tiêu dùng= TB - TC B TBQ’ = MB P C E TCQ’ = MC MB = P = (P.Q)Q’ = P MB Q TB  0 Q1 Q Lượng  MBdQ  S 0 AEQ 0 tiêu dùng = SPAE TC = P.Q = S0PEQ So sánh Q Q1 và Q1: TB   MBdQ  S 0 ABQ 1 0 tiêu dùng = SPABC SCBE TC = P.Q1 = SPCOQ1
 6. CHI PHÍ CẬN BIÊN - Chi phí Chi phí là các khoản bỏ ra để sản xuất lượng hàng hoá/dịch vụ - Chi phí cận biên (MC) Là chi phí bổ sung để tạo ra thêm một đơn vị sản phẩm
 7. Chi phí ' dTC MC TC Q   MC dQ Q TC   MCdQ 0 0 Lượng
 8. Chi phí Chi phí Chi phí Chi phí MC1 MC2 MC3 MC = S P 0q Q 0q Q 0 q 3 Q 0q + q + q 1 2 3 Q 1 2 người người người thị trường sản xuất sản xuất sản xuất 1 2 3
 9. Lợi ích ròng của Chi phí người sản xuất sản xuất = TB - TC TBQ’ = MB P A E MC (P.Q)Q’ = P MC = P B TCQ’ = MC C TB = P.Q = S0PEQ 0 Q1 Q Lượng Q TC   MCdQ  S 0 CEQ sản xuất = SCPE 0 So sánh Q TC = P.Q1 = SPOAQ1 và Q1: Q1 sản xuất = SPABC SABE TC   MCdQ  S 0 CBQ 1 0
 10. Hiệu quả xã hội Lợi ích ròng của người tiêu dùng tại Q* P Q* TB  MBdQ*  S A MB = D  0 AEQ* tiêu dùng = SP*AE MC = S 0 TC = P*.Q* = S0P*EQ* B E P* Lợi ích ròng của người sản xuất tại Q* C TB = P*.Q* = S0P*EQ* Q* sản xuất = S0P*E 0 Q* Q1 Q TC   MCdQ*  S 0EQ* 0 Lợi ích ròng của thị trường tiêu dùng+ sản xuất= SP*AE + S0P*E = S0AE
 11. THẢO LUẬN Nhóm 1-3-5-7: Khi người tiêu dùng mong chờ giá sản phẩm giảm trong tương lai, điều gì sẽ xảy ra đối với đường tổng cầu? Có ngược với lý thuyết trong kinh tế học không? Nhóm 8-10-12-14: Đo lợi ích bằng giá sẵn lòng trả dẫn đến kết luận việc làm sạch không khí sẽ đem lại lợi ích ít hơn cho người có thu nhập thấp so với người có thu nhập cao. Kết luận này đúng hay sai? Nhóm 2-4-6: Ảnh hưởng của công nghệ đến chí phí sản xuất và đối với môi trường Nhóm 9-11-13-15: một người không học kinh tế cho rằng họ ra quyết định không cần dựa vào sự định giá biên, sử dụng các giá trị biên để thuyết phục người này
 12. 2. Ngoại ứng 2.1 Khái niệm ngoại ứng: Khi quyết định sản xuất/tiêu dùng của cá nhân tác động trực tiếp đến những người khác  giá không phản ánh đủ các lợi ích và chi phí đối với xã hội  thị trường sản xuất quá nhiều hoặc quá ít  lãng phí nguồn lực, tổn thất phúc lợi xã hội
 13. 2.2. Phân loại ngoại ứng: - Ngoại ứng tích cực - Ngoại ứng tiêu cực
 14. Ngoại ứng tích cực Ngoại ứng tích cực là hiện tượng khi quyết định thực hiện một hoạt động kinh tế, hoạt động này đã mang lại lợi ích một cách ngẫu nhiên cho các cá nhân, tổ chức khác mà không nhận được khoản thù lao thoả đáng Ví dụ, hoạt động trồng rừng Tăng thu nhập của nông dân Tăng thu nhập của những người làm trong ngành du lịch Giảm chi phí để nạo vét trầm tích lắng động của Nhà máy thuỷ điện
 15. P A MPC ≡ MSC B - Ngoại ứng E* P* tích cực MEB MSB = MPB+MEB Es MPB 0 Qs Q* Lợi ích ròng của xã hội tại Q* Q Q*  ( MSB  MSC ) dQ = S0AE*Q* - S0E*Q*= S0AE* 0 Lợi ích ròng của xã hội tại QS So sánh QS Q* và QS  ( MSB  MSC )dQ = S0ABQs - S0EsQs = S0ABQs SBE*Es 0
 16. Ngoại ứng tiêu cực Ngoại ứng tiêu cực là hiện tượng khi quyết định thực hiện một hoạt động kinh tế, hoạt động này đã áp đặt chi phí một cách ngẫu nhiên cho các cá nhân, tổ chức khác mà không phải đền chi trả bất cứ khoản tài chính nào Ví dụ, Nhà máy xả nước thải xuống dòng sông - Giảm thu nhập của ngư dân; -Giảm thu nhập của nông dân; -Phát sinh tiền viện phí và làm giảm thu nhập của người dân
 17. P MSC = MPC+MEC A MB = MSB - Ngoại ứng B MPC E* tiêu cực P* ES MEC F 0 Q* QS Q Lợi ích ròng của xã hội tại Q* Q* = S0AE*Q* - S0FE*Q* = S0AE*F  (MSB  MSC)dQ 0 Lợi ích ròng của xã hội tại QS So sánh QS Q* và QS  ( MSB  MSC )dQ = 0 S0AEs Qs - S0FBQs = S0AE*F-SE*BES SBE*Es
 18. có 2 cách tiếp cận ô nhiễm tối ưu: - ¤ nhiÔm tèi ­u (W*) khi sản xuÊt t¹i møc sản l­îng tèi ­u Q* - C©n b»ng giữa chi phÝ xö lý « nhiÔm cËn biªn (MAC) vµ chi phÝ thiÖt h¹i « nhiÔm cËn biªn (MDC)  W*
 19. Cách tiếp cận 1: ¤ nhiÔm tèi ­u (W*) t¹i Q* P MSC A MSB E* 0 Q* Qm Q 0 W* Wm W
 20. Chi phí thiệt hại môi trường • Chi phí thiệt hại môi trường (DC) là chi phí của tất cả những tác động bất lợi mà người sử dụng môi trường phải gánh chịu do môi trường bị ô nhiễm. • Chi phí thiệt hại môi trường biên (MDC) là mức thay đổi chi phí thiệt hại khi lượng chất thải hoặc nồng độ chất gây ô nhiễm trong môi trường thay đổi một đơn vị.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2