Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Sự thất bại của thị trường

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
17
lượt xem
4
download

Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Sự thất bại của thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Sự thất bại của thị trường trình bày về giá trị thặng dư và điểm cân bằng, điểm cân bằng khi tối ưu hóa lợi nhuận, khả năng tự làm sạch của môi trường, điểm cân bằng khi có ô nhiễm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Sự thất bại của thị trường

11/07/2009<br /> <br /> Chương 3: Sự thất bại của thị trường<br /> TS Nguyễn Minh Đức<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giá trị thặng dư và điểm cân bằng<br /> P<br /> S<br /> CS<br /> P*<br /> PS<br /> <br /> D<br /> Q*<br /> <br /> Q<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> Điểm cân bằng khi tối ưu hóa lợi nhuận<br /> $<br /> S ~ MC<br /> Max π<br /> ⇔ P = MC=MR<br /> MR<br /> P*<br /> <br /> Q*<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> Q<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/07/2009<br /> <br /> Khả năng tự làm sạch của môi trường<br /> S<br /> lư ng<br /> ch t<br /> th i<br /> <br /> Lư ng ô nhi m<br /> <br /> Kh năng t<br /> làm s ch<br /> <br /> A<br /> <br /> QA<br /> <br /> Q<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 4<br /> <br /> Điểm cân bằng khi có ô nhiễm<br /> MC + Chi phí ô nhi m<br /> <br /> $<br /> <br /> MC<br /> Max π<br /> ⇔ P = MC=MR<br /> <br /> P’<br /> <br /> P*<br /> <br /> Q*<br /> <br /> Q<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 5<br /> <br /> Khả năng tự làm sạch của môi trường<br /> S<br /> lư ng<br /> ch t<br /> th i<br /> <br /> Lư ng ô nhi m<br /> <br /> Lư ng ô nhi m<br /> <br /> Kh năng t<br /> làm s ch<br /> <br /> A<br /> <br /> QA<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> Q<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/07/2009<br /> <br /> Thuế Pigou<br /> S’v<br /> P<br /> T<br /> <br /> Sv<br /> <br /> PSd<br /> <br /> Pp*<br /> <br /> A<br /> <br /> Pps<br /> <br /> Dv<br /> Q<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các loại hàng hóa<br /> •Hàng hóa tư nhân<br /> •Hàng hóa g n như tư nhân<br /> •Hàng hóa h u như công c ng<br /> •Hàng hóa công c ng<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 8<br /> <br /> Câu hỏi thảo luận<br /> • Phân lo i các công viên/khu du l ch công<br /> c ng sau đây thành các lo i hàng hóa khác<br /> nhau:<br /> • Công viên Tao Đàn<br /> • Khu Du l ch Văn Thánh<br /> • Khu Du l ch Su i Tiên<br /> • Sân Gôn Th Đ c<br /> • Công viên Đ m Sen<br /> • Khu Du l ch Đ i Nam<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/07/2009<br /> <br /> Ngoại tác (externality)<br /> Thu t ng “Ngo i tác” đ c p đ n nh ng tác đ ng ph<br /> do ho t đ ng c a m t đơn v kinh t t o ra nh hư ng<br /> đ n l i ích c a đơn v kinh t khác trong xã h i<br /> <br /> Một khu phố biệt thự được xây dựng<br /> Một trường đại học hay một bệnh viện được hình thành<br /> Một nhà máy sản xuất bột ngọt<br /> Một giàn khoan trên biển<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 10<br /> <br /> Ngoại tác<br /> Ngoại tác tích cực: gồm những lợi ích mà người khác, đơn vị<br /> kinh tế khác, những thực thể kinh tế khác được hưởng nhưng<br /> không phải trả tiền<br /> Giàn khoan dầu khí tạo ra một nơi lưu trú cho các loài sinh vật<br /> biển, nơi trú bão, cứu hộ cho ngư dân<br /> Một trường học tư nhân giúp nâng cao dân trí và giá trị đất đai<br /> của cả khu vực<br /> <br /> Ngoại tác tiêu cực: là những tác hại, thiệt thòi người khác, đơn<br /> vị kinh tế khác, những thực thể kinh tế khác phải gánh chịu<br /> nhưng không được đền bù<br /> Một nhà máy sản xuất xả chất thải trực tiếp ra môi trường, sông<br /> rạch. Vd: VEDAN<br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 11<br /> <br /> Ngoại tác<br /> Ngoại tác tích cực: gồm những lợi ích mà người khác, đơn vị<br /> kinh tế khác, những thực thể kinh tế khác được hưởng nhưng<br /> không phải trả tiền<br /> Giàn khoan dầu khí tạo ra một nơi lưu trú cho các loài sinh vật<br /> biển, nơi trú bão, cứu hộ cho ngư dân<br /> Một trường học tư nhân giúp nâng cao dân trí và giá trị đất đai<br /> của cả khu vực<br /> <br /> Ngoại tác tiêu cực: là những tác hại, thiệt thòi người khác, đơn<br /> vị kinh tế khác, những thực thể kinh tế khác phải gánh chịu<br /> nhưng không được đền bù<br /> Một nhà máy sản xuất xả chất thải trực tiếp ra môi trường, sông<br /> rạch. Vd: VEDAN<br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/07/2009<br /> <br /> Ngoại tác<br /> Phân tích ngoại tác của việc chuyển đổi Công viên Đầm Sen<br /> từ một khu vực công cộng thành một công viên vui chơi giải<br /> trí.<br /> Phân tích ngoại tác của việc đầu tư xây dựng Nhà hát Hòa<br /> Bình tại Q.10 TPHCM, ĐH Quốc Gia TPHCM tại Thủ Đức<br /> TPHCM<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 13<br /> <br /> Sự thất bại của thị trường<br /> Chi phí và lợi ích của ngoại tác không được đánh giá đúng<br /> Một nhà máy gây ô nhiễm không phải trả chi phí ô nhiễm mà<br /> toàn xã hội phái gánh chịu chi phí đó.<br /> Một vườn hoa, một ao cá của tư nhân tạo ra giá trị cho toàn xã hội<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 14<br /> <br /> Sự thất bại của các chính sách can thiệp<br /> Chính sách phát triển nuôi tôm, nuôi cá tra, basa<br /> Chính sách quản lý các hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo<br /> Chính sách thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên<br /> <br /> TS Nguyễn Minh Đức 2009<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản