intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Giới thiệu môn học - Hồ Văn Dũng

Chia sẻ: Money Money | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Giới thiệu môn học - Hồ Văn Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế quốc tế gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Nhập môn Kinh tế quốc tế, học thuyết thương mại quốc tế, chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế, chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế, rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế, chính sách tài chính tiền tệ trong thương mại quốc tế, toàn cầu hóa kinh tế, các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Giới thiệu môn học - Hồ Văn Dũng

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM<br /> Khoa Thương mại - Du lịch<br /> <br /> 25-Dec-16<br /> <br /> International<br /> Economics<br /> <br /> KINH TẾ QUỐC TẾ<br /> International<br /> <br /> GV: HỒ VĂN DŨNG<br /> KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH<br /> ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM<br /> <br /> 25-Dec-16<br /> <br /> Hồ Văn Dũng<br /> <br /> Chương 1. Nhập môn Kinh tế quốc tế<br /> Chương 2. Học thuyết thương mại quốc tế<br />  Chương 3. Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế<br />  Chương 4. Chính sách thuế quan trong TMQT<br />  Chương 5. Rào cản phi thuế quan trong TMQT<br />  Chương 6. Chính sách tài chính tiền tệ trong TMQT<br />  Chương 7. Toàn cầu hóa kinh tế<br />  Chương 8. Các định chế kinh tế thế giới và sự hội<br /> nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam<br /> 3<br /> <br /> Tài liệu môn học:<br /> <br /> https://sites.google.com/site/<br /> dunghovanthuongmai<br /> <br /> 25-Dec-16<br /> <br /> Hồ Văn Dũng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Sách tham khảo<br /> Krugman, P.R. và Obstfeld, M., (1996), ''Kinh tế học quốc tế<br /> - Lý thuyết và chính sách'', Tập 1: Những vấn đề về thương<br /> mại quốc tế, Nhà xuất bản chính trị quốc gia - Hà Nội.<br />  Krugman, P.R., Obstfeld, M., và Melitz M.J<br /> (2012), ''International Economics, Theory and Policy'' 9th<br /> Edition, Addison-Wesley.<br />  Pugel, T.A., (2007), “International Economics” 13th edition,<br /> Mc Graw Hill.<br />  Salvatore, D., (2011), “International Economics: Trade and<br /> Finance” 10th edition, John Wiley & Sons, Inc.<br /> <br /> <br />  Hồ<br /> <br /> Văn Dũng, Khoa Thương mại - Du lịch,<br /> Đại học Công nghiệp Tp.HCM, Bài giảng<br /> môn Kinh tế quốc tế.<br /> <br />  Nguyễn<br /> <br /> Phú Tụ và Trần Thị Bích Vân (2012),<br /> Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà Xuất bản<br /> Tổng hợp Tp.HCM.<br /> <br /> Hồ Văn Dũng<br /> <br /> Open economy<br /> macroeconomics<br /> <br /> Tài liệu môn học:<br /> <br /> Bắt buộc<br /> <br /> Hồ Văn Dũng<br /> <br /> Balance of<br /> payments<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế Quốc tế lưu tại:<br /> <br /> <br /> <br /> 25-Dec-16<br /> <br /> International<br /> Trade Policy<br /> <br /> Foreign exchange<br /> markets<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> Hồ Văn Dũng<br /> <br /> Finance<br /> <br /> International<br /> Trade Theory<br /> <br /> Nội dung môn học:<br /> <br /> 25-Dec-16<br /> <br /> International<br /> <br /> Trade<br /> <br /> (INTERNATIONAL ECONOMICS)<br /> <br /> 5<br /> <br /> 25-Dec-16<br /> <br /> Hồ Văn Dũng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2