intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật điện tử ( Nguyễn Duy Nhật Viễn) - Chương 6 Kỹ thuật số cơ bản

Chia sẻ: Le Xuan Manh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
88
lượt xem
19
download

Bài giảng Kỹ thuật điện tử ( Nguyễn Duy Nhật Viễn) - Chương 6 Kỹ thuật số cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Kỹ thuật số cơ bản trình bày các nội dung như khái niệm cơ sở, các phần từ logoc cơ bản, tối giản hàm logic. Các bài giảng được trình bày súc tích, khoa học và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật điện tử ( Nguyễn Duy Nhật Viễn) - Chương 6 Kỹ thuật số cơ bản

 1. Kỹ thuật điện tử Nguyễn Duy Nhật Viễn
 2. Chương 6 Kỹ thuật số cơ bản
 3. Nội dung  Cơ sở  Các phần tử logic cơ bản  Tối giản hàm logic
 4. Cơ sở
 5. Đại số logic  Phương tiện toán học để phân tích và tổng hợp các thiết bị và mạch số.  Nghiên cứu các mối liên hệ (các phép tóan logic) giữa các biến logic (chỉ nhận 1 trong 2 giá trị là “0” hoặc “1”).
 6. Các phép toán logic  Phép phủ định (đảo)  x=1, x=0 x=0, x=1 (x)=x (x)=x  Phép cộng logic  0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1  x+0=x x+1=1 x+x=x x+x=1  Phép nhân logic  0.0=0 0.1=0 1.0=0 1.1=1  x.0=0 x.1=x x.x=x x.x=0
 7. Các luật và định lý  Các luật  Định lý Demorgan  Luật hoán vị:  F(x,y,z,…,+,.)  x+y=y+x =F(x,y,z,…,.,+)  x.y=y.x  Ví dụ  Luật kết hợp  x+y+z=x.y.z  x+y+z=(x+y)+z=x+(y+z)  x.y.z=x+y+z  x.y.z=(x.y).z=x.(y.z)  Luật phân phối  x.(y+z)=x.y+x.z  x+(y.z)=(x+y)(x+z) Chứng minh?
 8. Bài tập  Chứng minh:
 9. Các phần tử logic cơ bản
 10. Phần tử phủ định (NO)  Ký hiệu x FNO  Phương trình FNO=x  Bảng trạng thái x FNO 0 1 1 0
 11. Phần tử hoặc (OR)  Ký hiệu x FOR y  Phương trình FOR=x+y  Bảng trạng thái X Y FOR 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
 12. Phần tử và (AND)  Ký hiệu x FAND y  Phương trình FAND=x.y  Bảng trạng thái X Y FAND 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
 13. Phần tử hoặc – phủ định (NOR)  Ký hiệu x FNOR y  Phương trình FNOR=x+y  Bảng trạng thái X Y FNOR 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
 14. Phần tử và –phủ định (NAND)  Ký hiệu x FNAND y  Phương trình FAND=x.y  Bảng trạng thái X Y FNAND 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
 15. Tối giản hàm logic
 16. Biểu diễn hàm logic  Dạng tổng của các tích  Dạng tích của các tổng  Chú ý:  Dạng tổng của các tích thuận tiện hơn trong tính toán.
 17. Ví dụ:  Thiết kế mạch logic với hàm: F ( x, y, z ) = x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z  Mạch thực hiện  (slide sau)  Nhận xét:  Mạch quá phức tạp, tốn kém linh kiện.  Giải pháp:  Tối giản hóa hàm logic
 18. x.y.z x.y.z x.y.z F x.y.z x.y.z x.y.z x y z x y z
 19. Tối giản hàm logic bằng định lý  Sử dụng các luật, định lý để tối giản hóa hàm logic.  Ví dụ 1: Tối giản bằng định lý hàm logic: F ( x, y, z ) = x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z F ( x, y, z ) = y.z + y.z + x.z F ( x, y, z ) = z + x.z F ( x, y, z ) = z + x.z + x.z F ( x, y, z ) = z + x.  Nhận xét: Không phải đơn giản trong việc tối giản, nhiều khi không xác định được phương h ướng
 20. Tối giản hóa bằng bìa Karnaugh  Bìa Karnaugh:  Chia thành các ô, biểu diễn giá trị của hàm theo các biến.  Các ô lân cận chỉ khác nhau 1 biến.  Ví dụ 2: AB AB AB AB AB C Không 00 01 11 10 lân cận 0 0 1 0 1 Lân cận 1 0 0 1 1 Lân cận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2