intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Nguyễn Văn Thọ

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
12
download

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Nguyễn Văn Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Kỹ thuật vi xử lý Chương 5 Giao tiếp vi xử lý với thiết bị ngoại vi nhằm trình bày về các kiểu giao tiếp với ngoại vi, các kiểu giao tiếp với ngoại vi, các kiểu ghép nối vào ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Nguyễn Văn Thọ

 1. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHƯƠNG 5 GIAO TIẾP VI XỬ LÝ VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI Nguyễn Văn Thọ Khoa Điện tử viễn thông Đại học Duy Tân – 2010 Nguyen Van Tho – Duy Tan University CÁC KIỂU GIAO TIẾP VỚI NGOẠI VI Memory bus CPU Memory Bus Adapter I/O Bus I/O I/O I/O Controller Controller Controller I/O I/O I/O Device Device Device 4-2
 2. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University CÁC KIỂU GIAO TIẾP VỚI NGOẠI VI Giao tiếp kiểu thăm dò, móc nối (handshaking) 1. CPU kiểm tra trạng thái của thiết bị ngoại vi 2. Nếu thiết bị ngoại vi sẵn sàng trao đối dữ liệu việc trao đối sẽ được thực hiện bởi tín hiệu móc nối 3. Nếu thiết bị ngoại vi chưa sẵn sàng, CPU sẽ thực hiện công việc khác và quay lại bước 1 Giao tiếp bằng ngắt (Interrupt) 1. Thiết bị ngoại vi muốn trao đổi dữ liệu với CPU, nó sẽ gửi tín hiệu yêu cầu ngắt tới chân INTR của CPU 2. CPU chấp nhận yêu cầu ngắt bằng cách gửi tín hiệu INTA tới thiết bị ngoại vi 3. CPU thực hiện chương trình con phục vụ ngắt Giao tiếp bằng truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) 1. Thiết bị ngoại vi muốn truy cập trực tiếp bộ nhớ không thông qua CPU, nó đưa tín hiệu yêu cầu tới chân HOLD của CPU thông qua khối điều khiển DMA 2. CPU chấp nhận và gửi tín hiệu HLDA tới khối điều khiển DMA và treo các bus 3. Khối điều khiển DMA sẽ điều khiển việc trao đổi dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và bộ nhớ 4-3 Nguyen Van Tho – Duy Tan University CÁC KIỂU GHÉP NỐI VÀO/RA Thiết bị vào/ra có không gian địa chỉ cách biệt Địa chỉ: 0000H-FFFFH M/IO=0 Vào/ra dữ liệu bằng lệnh IN, OUT Ví dụ: IN AX, 00H IN AL, F0H IN AX, DX OUT 00H, AX OUT F0H, AL OUT DX, AX 4-4
 3. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University CÁC KIỂU GHÉP NỐI VÀO/RA Thiết bị vào/ra có cùng không gian địa chỉ với bộ nhớ FFFFF IO/M=1 Vào ra dữ liệu bằng bất kỳ lệnh di chuyển dữ liệu nào giữa CPU và bộ nhớ Ví dụ: MOV AX, [0FF3H] 00000 Memory + I/O 4-5 Nguyen Van Tho – Duy Tan University VI MẠCH GHÉP NỐI VÀO RA SONG SONG 8255 Giao tiếp các thiết bị tương thích TTL với vi xử lý Thường được dùng để giao tiếp bàn phím và máy in trong các máy tính PC (dưới dạng là một khối trong chíp tích hợp) Cần chèn trạng thái đợi khi làm việc với vi xử lý >8 Mhz Có 24 đường vào ra và có 3 chế độ làm việc Trong các máy PC, địa chỉ cổng của 8255 là 60H-63H 4-6
 4. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University SƠ ĐỒ KHỐI CỦA 8255 4-7 Nguyen Van Tho – Duy Tan University CẤU TRÚC CỦA 8255 A1 A0 Thanh ghi Chức năng 0 0 PA Port A 0 1 PB Port B 1 0 PC Port C 1 1 CWR Từ điều khiển 4-8
 5. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University CÁC CHẾ ĐỘ (MODE) LÀM VIỆC CỦA 8255 MODE 0 : Chế độ vào/ra cơ sở Các cổng PA, PB, PC có thể được định nghĩa là các cổng vào hoặc ra MODE 1 : Chế độ vào/ra có xung cho phép Các cổng PA, PB có thể định nghĩa là các cổng vào hoặc ra với các tín hiệu móc nối (handshaking) do các chân của cổng PC đảm nhận MODE 2 : Chế độ vào/ra 2 chiều -Cổng PA có thể được định nghĩa là cổng vào/ra 2 chiều với các tín hiệu móc nối (handshaking) do các chân của cổng PC đảm nhận - Lúc này cổng PB có thể làm việc ở chế độ 0 hoặc 1 4-9 Nguyen Van Tho – Duy Tan University ĐỊNH NGHĨA CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CHO CÁC CỔNG Để thiết lập chế độ làm việc cho các cổng PA,PB,PC ta thiết lập thanh ghi từ điều khiển thích hợp 4-10
 6. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University TÍN HIỆU HANDSHARING Ở MODE 1 PA output PA input OBF : bộ đệm phát đầy IBF : bộ đệm thu đầy ACK : đã nhận được dữ liệu STB: cho phép chốt dữ liệu INTR : tín hiệu yêu cầu ngắt của 8255 4-11 Nguyen Van Tho – Duy Tan University TÍN HIỆU HANDSHARING Ở MODE 1 PB output PB input 4-12
 7. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University TÍN HIỆU HANDSHARING Ở MODE 2 4-13 Nguyen Van Tho – Duy Tan University GHÉP NỐI 8255 VỚI VI XỬ LÝ INTR D0-D7 D0-D7 INTRA RD RD INTRB WR WR Reset RST PA0-PA7 Thiết bị μP A0 A1 A0 A1 8255 ngoại vi PB0-PB7 Thiết bị ngoại vi GIẢI MÃ A2-An ĐỊA CHỈ PC0-PC7 CAO Thiết bị CS ngoại vi 4-14
 8. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP TRÌNH CHO 8255 Ví dụ 1 : Giả sử chip 8255 có địa chỉ 60h, thiết lập để 8255 làm việc ở chế độ sau : Port A : mode 0 , vào Port B : mode 0 , ra Port C cao : mode 0 , vào Port C thấp : mode 0 , ra BÀI GIẢI : Từ điều khiển : CWR = 10011000B = 98h Địa chỉ từ điều khiển = 63h Chương trình : MOV AL, 98h OUT DX, 63h 4-15 Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP TRÌNH CHO 8255 Ví dụ 2 : Giả sử chip 8255 có địa chỉ 60h a- Thiết lập để 8255 làm việc ở chế độ sau : Port A : mode 2 Port B : mode 1 , ra Port C cao : mode 0 , vào Port C thấp : mode 0 , ra b- Vẽ các chân tín hiệu của 8255 c- Port C còn bao nhiêu bit để làm cổng I/O? 4-16
 9. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP TRÌNH CHO 8255 BÀI GIẢI : Từ điều khiển : CWR = 11001100B = CCh MOV AL, 98h Địa chỉ từ điều khiển = 63h OUT DX, 63h PA0 – PA7 PC3 INTRA INTRB PC0 PC4 STBA IBFB PC1 PC5 IBFA STBB PC2 PC6 ACKA PC7 OBFA PB0 – PB7 c- Các chân của PC đã dùng hết để làm các tín hiệu Hanshaking cho PA và PC nên PC không còn chân nào để làm cổng I/O cả 4-17 Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP TRÌNH CHO 8255 Ví dụ 3 : Chip 8255 có phối ghép như hình bên. Nó được cấu hình để làm việc như sau :PA (mode0, input); PB(mode0 , output); PC(mode0 , output) a- Xác định địa chỉ PA,PB,PC,CWR b- Xác định từ điều khiển D0-D7 D0-D7 PA c- Viết chương trình đọc từ cổng PA và xuất giá trị vừa IOW WR PB đọc ra cổng PB và PC IOR RD A0 A0 A2 A3 A1 A1 PCH A4 A5 CS PCL A6 A7 4-18
 10. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP TRÌNH CHO 8255 a- 8255 hoạt động khi tín hiệu đưa vào CS=0 A7-A2 = 010100 A7-A2 A1A0 Address Port 010100 00 50h PA 010100 01 51h PB 010100 10 52h PC 010100 11 53h CWR b- Từ điều khiển = 10010000b=90h c- Chương trình MOV AL,90H ; đưa từ điều khiển vào AL OUT 53H,AL ; gửi từ điều khiển đến CWR IN AL,50H ; đọc từ port A vào thanh ghi AL OUT 51H,AL ; xuất AL ra port B 4-19 OUT 52H,AL ; xuất AL ra port C Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP/XÓA BIT Khi các bit của port C dùng làm các tín hiệu Hanshacking cho portA và portB trong mode1 hoặc mode2. Các bit này có thể được set/clear (lập/xóa) Để lập hoặc xóa 1 bit của PC ta dùng từ điều khiển sau: 7 6 5 4 3 2 1 0 0 X X X SELEC BIT 1=SET 0=CLEAR PC BIT 0 1 2 3 4 5 6 7 C 3 0 0 0 0 1 1 1 1 W 2 0 0 1 1 0 0 1 1 R 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4-20
 11. DuyTan University Kỹ thuật Vi xử lý Nguyen Van Tho – Duy Tan University LẬP/XÓA BIT Ví dụ : Giả sử địa chỉ của 8255 là 60h Clear bit 6 của PC OUT 63H, 0CH ; 00001100B =0CH Set bit 7 của PC OUT 63H, 0FH ; 00001111B =0FH 4-21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản