intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 7: Ghép nối 8088 với thiết bị vào ra

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
156
lượt xem
29
download

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 7: Ghép nối 8088 với thiết bị vào ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý của TS.Phạm Hoàng Duy chương 7 ghép nối 8088 với thiết bị vào ra, dành cho các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin đang học bộ môn khoa học máy tính tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 7: Ghép nối 8088 với thiết bị vào ra

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Lý Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm biên soạn:2009
 2. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG GHÉP NỐI 8088 VỚI THIẾT BỊ VÀO/RA Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 2009 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 2 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 3. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội dung  Phân loại  Giải mã địa chỉ  Phương pháp lập trình vào ra www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 3 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 4. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối thiết bị vào ra Địa chỉ Giao tiếp Địa chỉ Bộ nhớ & bộ nhớ Điều khiển Dữ liệu CPU Địa chỉ IO Thế giới bên & Giao tiếp ngoài Điều vào/ra khiển www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 4 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 5. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Phân loại thiết bị vào/ra  Thiết bị vào/ra có không  Thiết bị vào/ra dùng gian địa chỉ tách biệt chung không gian địa chỉ với bộ nhớ 00000 0000 00000 Địa chỉ vào/ Địa chỉ bộ ra Địa chỉ bộ nhớ FFFF nhớ Vào ra FFFFF FFFFF www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 5 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 6. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Phân loại thiết bị vào/ra  Thao tác đọc/ghi dữ  Thao tác đọc/ghi dữ liệu liệu  IN AX,[Địa chỉ cổng]  MOV [địa chỉ cổng],AX  OUT [Địa chỉ cổng], AX  Đọc: MOV AX,[Địa chỉ  Địa chỉ cổng vào/ra cổng]  0000-FFFF: Lưu trong  Địa chỉ cổng vào/ra DX  00000-FFFFF  00-FF: địa chỉ trực tiếp www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 6 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 7. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Giải mã địa chỉ  Tổ hợp các tín hiệu địa chỉ và điều khiển thành xung đọc/ghi  Địa chỉ riêng • IO + RD~ + Ai…Aj = IN • IO + WR~ + Ai…Aj = OUT  Địa chỉ chung với bộ nhớ • M~ + RD~ + Ai…Aj = IN • M~ + WR~ + Ai…Aj = OUT www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 7 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 8. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Bài tập  Xây dựng mạch giải mã cho thiết bị đọc có địa chỉ cổng: 8000H www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 8 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 9. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ 1 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 9 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 10. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ 2 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 10 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 11. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ G A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 O0O1O2O3O4O5O6O7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 11 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 12. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Giao tiếp vào ra  Đệm dữ liệu Phía CPU Phía thiết  Thực hiện giao bị thức điều khiển thiết bị Dữ liệu Cổng vào Thanh ghi đệm  Chuyển đổi định dữ liệu dạng dữ liệu Địa chỉ Thanh ghi trạng Cổng ra  Phát hiện và sửa thái lỗi Điều khiển giao thức vào/ra Điều Điều khiển IO khiển www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 12 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 13. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Phương pháp lập trình vào ra  Vào ra lập trình  CPU thăm dò trạng thái thiết bị vào/ra  Thực hiện các thao tác đọc/ghi số liệu  Vào ra sử dụng ngắt  Thiết bị vào ra thông báo cho CPU về tình trạng hoạt động  CPU thực hiện thao tác đọc/ghi số liệu  Vào ra trực tiếp bộ nhớ  Yêu cầu phần cứng đặc biệt  CPU không phải thực hiện thao tác số liệu www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 13 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 14. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ ghép nối bàn phím www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 14 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 15. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chương trình đọc bàn phím www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 15 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 16. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chương trình đọc bàn phím  Biết cổng ghi A  Biết cổng đọc B  Trễ ~4000 NOP  Chương trình =?? www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 16 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 17. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối hiển thị số www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 17 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 18. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối hiển thị số www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 18 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 19. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối hiển thị số  Cổng A: chọn số  Cổng B: giá trị  Chương trình!!! www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 19 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 20. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Điều khiển đèn báo hiệu www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 20 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản