intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
110
lượt xem
16
download

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 2: Biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học, bao gồm nội dung là các hệ đếm và chuyển đổi, các thao tác số học lô gic. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Lý Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm biên soạn:2009
 2. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VÀ CÁC THAO TÁC SỐ HỌC Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 2009 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 2 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 3. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội Dung  Các hệ đếm và chuyển đổi  Các thao tác số học và lô gíc www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 3 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 4. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các hệ đếm • Hệ thập phân: – Định trị: 0,1,2,3…9 – Cơ số : 10 – 90=9*101+0*100 • Hệ nhị phân: – Định trị: 0,1 – Cơ số: 2 – 10 = 1*21+0*20 • Hệ thập lục phân: – Định trị: 0,1,2..9,A,B,…F – Cơ số: 16 – F0 = 15*161+0*160 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 4 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 5. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chuyển đổi hệ 10  hệ 2  Số nguyên:  Chia 2 đến khi thương số = 0,  Đảo ngược số dư thu đc số hệ 2  67  ? 33 16 8 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1  1000011 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 5 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 6. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chuyển đổi hệ 10  hệ 2  Phân số:  Nhân 2 đến khi kết quả = 0 hoặc đạt độ chính xác cần thiết  Phần nguyên của kết quả chứa bít chuyển đổi  0.575  ? 0.150 0.3 0.6 0.2 0.4 …. 1 0 0 1 0  10010 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 6 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 7. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán số học  Cộng 3 + 5 = ??? 3  0 1 1 5  1 0 1 1 0 0 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 7 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 8. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán số học • Trừ= Cộng với số bù 2 – Số bù 2: • x+y=0  x,y là 2 số bù • -3: 011  100 + 1  101 5  0 1 0 1 -3  1 1 0 1 1 0 0 1 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 8 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 9. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán số học • Nhân = Cộng & dịch trái 1 0 1 1 1 0 5=101 0 0 0 0 6=110
 10. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán số học 1010  100  Chia= Dịch & Trừ -Y 1 1 0 0 T  X/Y= T*Y+D 1. A=X-Y A 0 1 0 1 0  A>0: Ti = 1 -Y  1 1 0 0  AY & A0 < 0 0 1 0 < -Y  1 1 0 0 A = 1 1 1 0 1 0 Y + 0 1 0 0 = 0 0 1 0 1 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 10 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 11. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Biểu diễn số thực X= (Dấu)(Phần định trị )*(Cơ số) Số mũ Dấu Số mũ Phần định trị  Cộng/Trừ = Qui đồng số mũ + cộng/trừ định trị  X1Ym  X2Yn = (X1’ X2’)Ymax(m,n)  Nhân/Chia = Cộng/Trừ số mũ + Nhân/Chia phần định trị  X1Ym / X2Yn = X1 / X2Ymn www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 11 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 12. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán logic OR AND XOR www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 12 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản