intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 4 - Dương Thành Phết

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
16
lượt xem
3
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 4 - Dương Thành Phết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Các điều khiển kiểm tra dữ liệu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về điều khiển kiểm tra dữ liệu - Validation Control như: điều khiển Required Field Validator, điều khiển Compare Validator, điều khiển Range Validator, điều khiển Regular Expression Validator, điều khiển Custom Validator, điều khiển Validation Summary. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 4 - Dương Thành Phết

Chương 4<br /> Các ði u Khi n Ki m Tra D Li u<br /> 1. Gi i thi u chung<br /> 2. Các ði u khi n ki m tra d li u - Validation Controls<br /> <br /> 1<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1. Gi i thi u chung<br /> <br /> 2<br /> <br /> M i khi PostBack v Server, trang Web luôn ki m tra tính<br /> h p l d li u (n u có yêu c u khi thi t k ). N u d li u<br /> không h p l (b tr ng, vi ph m mi n giá tr , m t kh u<br /> nh p l i không ñúng, …), trang web s không th<br /> PostBack v Server.<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 3<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 2 ði u khi n ki m tra d li u-Validation Control<br /> 2.1. ði u khi n Required Field Validator<br /> 2.2. ði u khi n Compare Validator<br /> 2.3. ði u khi n Range Validator<br /> 2.4. ði u khi n Regular Expression Validator<br /> 2.5. ði u khi n Custom Validator<br /> 2.6. ði u khi n Validation Summary<br /> <br /> 4<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 2.1. ði u khi n Required Field Validator<br /> Công d ng:<br /> Dùng ñ ki m tra giá tr trong ñi u khi n ph i<br /> ñư c nh p. ð ki m tra ràng bu c khác r ng (Not null)<br /> Thu c tính:<br /> InitialValue: Giá tr kh i ñ ng.<br /> <br /> 5<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản