intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web ASP.NET: Chương 8- ĐH Lạc Hồng

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

65
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Lập trình Web ASP.NET - Chương 8: Design Common Compoent" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thành phần của website, thiết kế cấu trúc website, xây dựng các thành phần dùng chung, xây dựng các trang đơn lẻ, quản lý và bảo hành web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.NET: Chương 8- ĐH Lạc Hồng

 1. Trường Đạ i Họ c Lạ c Hồ ng 2009 - 2010 LẬ P TRÌ NH WEB ASP.NET Ts. Vũ Đức Lung Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n Ks. Phan Hữu Tiế p Chương 8: Design Common Component 1 http://lhu.edu.vn LHU
 2. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Thiết kế tổng quan  Phân tích các thành phần của website  Thiết kế cấu trúc website  Xây dựng các phần dùng chung:  Namespace  Class  User Control  JavaScript Function  Masterpage  Xây dựng các trang đơn lẻ  Quản lý và bảo hành web 2 http:// lhu.edu.vn
 3. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Phân tích các phần của website  Phân tích ý tưởng, mục tiêu => Hoạch định cấu trúc website  Thiết kế CSDL  Xây dựng các phần chung của website:  Lớp xử lý (namespace, class),  Các đối tượng thể hiện giao diện (user control)  Các định dạng css dùng chung  Các hàm xử lý phía client (Javascript)  Các mẫu trang masterpage  Xây dựng các trang đơn lẻ 3 http:// lhu.edu.vn
 4. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Ví dụ cấu trúc website 4 http:// lhu.edu.vn
 5. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Nhận xét cho một website  Đối với mỗi trang web hầu như đều cần: • Có giao diện giống nhau, • Có chuỗi kết nối đến CSDL, • Thực hiện đọc bảng dữ liệu,  Các xử lý liên kết dữ liệu,  Các xử lý khác…  Số lượng xử lý các thao tác tăng =>số lượng dòng lệnh càng nhiều  Khi để các đoạn code rải rác trong website gây khó khăn:  Xây dựng ứng dụng web  Phát triển ứng dụng web  Bảo trì ứng dụng  => Cần có các lớp xử lý và đ ối tượng thể hiện dữ liệu chung 5 http:// lhu.edu.vn
 6. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Không gian tên miền, các lớp chung 6 http:// lhu.edu.vn
 7. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Ví dụ không gian tên miền 7 http:// lhu.edu.vn
 8. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Ví dụ Class chứa các hàm dùng chung 8 http:// lhu.edu.vn
 9. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Ví dụ một số hàm dùng chung 9 http:// lhu.edu.vn
 10. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Cách sử dụng biến global và hàm chung 10 http:// lhu.edu.vn
 11. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Các đối tượng thể hiện giao diện (user control) 11 http:// lhu.edu.vn
 12. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Sử dụng User control 12 http:// lhu.edu.vn
 13. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Sử dụng User control 13 http:// lhu.edu.vn
 14. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Các hàm xử lý phía client (Javascript) 14 http:// lhu.edu.vn
 15. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Ví dụ xây dựng lớp xử lý dữ liệu chung 15 http:// lhu.edu.vn
 16. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Khai báo biến thành viên 16 http:// lhu.edu.vn
 17. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Danh sách các thuộc tính 17 http:// lhu.edu.vn
 18. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Nhóm hàm khởi tạo đối tượng 18 http:// lhu.edu.vn
 19. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Nhóm hàm cung cấp thông tin 19 http:// lhu.edu.vn
 20. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Phan Hữu Tiế p Một số hàm xử lý 20 http:// lhu.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2