intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 7

Chia sẻ: Impossible_1 Impossible_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

58
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số lượng xử lý các thao tác tăng =số lượng dòng lệnh càng nhiều Khi để các đoạn code rải rác trong website gây khó khăn: Xây dựng ứng dụng web, Phát triển ứng dụng web, Bảo trì ứng dụng = Cần có các lớp xử lý và đối tượng thể hiện dữ liệu chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 7

 1. Chương VII: THIẾT KẾ TỔNG QUAN Phân tích các thành phần của website Thiết kế cấu trúc website Xây dựng các phần dù chung: Xâ d á hầ dùng h – Namespace – Class – User Control – JavaScript Function – Masterpage Xây dựng các trang đơn lẻ Quản lý và bảo hành web ý TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 1
 2. Phân tích các phần của website 1. Phân tích ý tưởng, mục tiêu => Hoạch định cấu trúc website 2. 2 Thiết kế CSDL 3. Xây dựng các phần chung của website: • lớp xử lý (namespace, class), • Các đối tượng thể hiện giao diện (user control) • Các định dạng css dùng chung • Các hàm xử lý phía client (Javascript) • Các mẫu trang masterpage 4. Xây dựng các trang đơn lẻ TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 2
 3. Ví dụ cấu trúc website TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 3
 4. Nhận xét cho một website Đối với mỗi trang web hầu như đều cần: – Có giao diện giống nhau, – Có chuỗi kết nối đến CSDL CSDL, – Thực hiện đọc bảng dữ liệu, – Các xử lý liên kết dữ liệu, – Các ử khá Cá xử lý khác… Số lượng xử lý các thao tác tăng =>số lượng dòng lệnh càng nhiều g Khi để các đoạn code rải rác trong website gây khó khăn: - Xây dựng ứng dụng web - Phát triển ứng dụng web - Bảo trì ứng dụng => Cần có các lớp xử lý và đối tượng thể hiện dữ liệu chung TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 4
 5. Không gian tên miền, các lớp chung Định dạng chung namespase TênNameSpase { #region “--- Tên phân vùng 1 ---” // Các lớp biến thuộc tính, hàm lớp, biến, tính #endregion #region “--- Tên phân vùng 2---” g p g // Các lớp, biến, thuộc tính, hàm #endregion using System; …… using System.Data; } using System.Data.SqlClient; using TenNameSpace; TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 5
 6. Ví dụ không gian tên miền TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 6
 7. Ví dụ Class chứa các hàm dùng chung TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 7
 8. Ví dụ một số hàm dùng chung static public St i G tU lI t ti bli String GetUrlImages()() { try { return ApplicationPath + "\\Themes\\Images\\"; } catch { return ""; } } static public string ApplicationPath { g get { string applicationPath = HttpContext.Current.Request.ApplicationPath; if (applicationPath == "/") { return string.Empty; } /) else { return applicationPath; } } } TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 8
 9. Cách sử dụng biến global và hàm chung Link đến một trang web nằm ở ngoài cùng của thư mục chứa website Trang Chủ Đường dẫn đến file hình ảnh TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 9
 10. Các đối tượng thể hiện giao diện (user control) g () g TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 10
 11. Sử dụng User control td / TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 11
 12. Sử dụng User control TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 12
 13. Các hàm xử lý phía client (Javascript) Các hàm PopUp Cá hà P U Các hàm xử lý kiểm tra phía Client Các hàm xử lý gõ tiếng Việt ….. TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 13
 14. Ví dụ xây dựng lớp xử lý dữ liệu chung TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 14
 15. Khai báo biến thành viên TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 15
 16. Danh sách các thuộc tính TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 16
 17. Nhóm hàm khởi tạo đối tượng TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 17
 18. Nhóm hàm cung cấp thông tin TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 18
 19. Một số hàm xử lý TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 19
 20. Sử dụng hàm dùng chung File default.aspx TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=58

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2