Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
15
lượt xem
1
download

Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Tổ chức dữ liệu và thông tin. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phân cấp dữ liệu, các phương pháp quản lý dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, các mô hình CSDL, hệ quản trị CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

Giáo viên: Hoàng Thanh Hòa<br /> <br /> thanhhoa48dhv@gmail.com<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Phân cấp dữ liệu<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Các phương pháp quản lý dữ liệu<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Mô hình hóa dữ liệu<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> Các mô hình CSDL<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> Hệ quản trị CSDL<br /> <br /> thanhhoa48dhv@gmail.com<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> First<br /> name<br /> <br /> Hire date<br /> <br /> 005-10-6321 Johns<br /> <br /> Francine<br /> <br /> 10/07/97<br /> <br /> 240<br /> <br /> 549-77-1001 Buckley<br /> <br /> Bill<br /> <br /> 21/02/69<br /> <br /> 560<br /> <br /> 098-40-1370 Fiske<br /> <br /> Steven<br /> <br /> 30/10/75<br /> <br /> 780<br /> <br /> 023-80-1564 Tom<br /> <br /> Michael<br /> <br /> 23/02/88<br /> <br /> 560<br /> <br /> 056-41-0012 Peter<br /> <br /> Wayner<br /> <br /> 17/11/85<br /> <br /> 120<br /> <br /> Employee ##<br /> <br /> Last<br /> name<br /> <br /> thanhhoa48dhv@gmail.com<br /> <br /> Dept.<br /> number<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> thanhhoa48dhv@gmail.com<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> - Database: sẽ có một hoặc nhiều file dữ liệu, mỗi file<br /> chứa dữ liệu về một lĩnh vực nào đó cần quản lý.<br /> - File: bao gồm một tập các bản ghi có liên quan.<br /> - Records: đại diện cho một thực thể dữ liệu, tập hợp các<br /> trường có liên quan.<br /> - Fields: là một thuộc tính của đối tượng dữ liệu<br /> <br /> thanhhoa48dhv@gmail.com<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản