intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

85
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing ngân hàng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại, các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mại, các quyết định về XTTM của ngân hàng thương mại, các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại, các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Thương Mại

H<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> Banking Marketing<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Bắt buộc<br /> <br /> TM<br /> <br /> [1] Trịnh Quốc Trung (2014), Marketing ngân hàng, NXB<br /> Lao động-Xã hội<br /> <br /> _T<br /> <br /> [2] Koch, Mcdonald (2015), Bank Management, 8th<br /> Edition, Cengage Learning<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> [3] Christine Ennew and Nigel Waite (2013), Financial<br /> Services Marketing: An international guide to principles<br /> and practice, Elsevier<br /> <br /> Banking Marketing<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Khuyến khích<br /> <br /> TM<br /> <br /> [4] Hooman Estelami (2012),<br /> Services, 2th Edition, Pearson.<br /> <br /> Marketing<br /> <br /> Financial<br /> <br /> Banking Marketing<br /> <br /> U<br /> <br /> [7] Harvard Business Review<br /> <br /> M<br /> <br /> [6] Journal of Marketing<br /> <br /> _T<br /> <br /> [5] Võ Tường Oanh (2014), Marketing ngân hàng,<br /> Hutech.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kết cấu chương trình<br /> <br /> D<br /> <br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị<br /> trên thị trường mục tiêu của NHTM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các quyết định về sản phẩm của NHTM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các quyết định về XTTM của NHTM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Banking Marketing<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kết cấu chương trình<br /> <br /> D<br /> <br /> Các quyết định về định giá của NHTM<br /> <br /> 6<br /> <br /> Các quyết định về phân phối của NHTM<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các quyết định về con người, bằng chứng<br /> vật chất và quy trình cung ứng dịch vụ của<br /> NHTM<br /> <br /> 8<br /> <br /> Thực thi và kiểm soát marketing của NHTM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Banking Marketing<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2