intTypePromotion=1

Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
53
lượt xem
10
download

Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 (phần 3) - Động cơ DC. Nội dung chính trong phần này gồm có: Nguyên lý hoạt động, phân loại động cơ DC, kích từ độc lập, kích từ song song (phổ biến), kích từ nối tiếp, kích từ hỗn hợp, động cơ DC kích từ song song,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

 1. Chương: V ĐỘNG CƠ DC Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50
 2. Nguyên lý * Quá trình điện từ Cung cấp điện • Phần cảm (tạo kt ) • Phần ứng (tạo Iư) Các thanh dẫn phần ứng • Mang dòng Iư, • Đặt trong từ trường kt Tạo lực F Tạo sức phản điện động E –E ngược chiều Iư Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 2 ICA Lab
 3. Phân loại ĐC DC * Kích từ độc lập * Kích từ song song (phổ biến) * Kích từ nối tiếp * Kích từ hỗn hợp Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 3 ICA Lab
 4. ĐCDC kích từ độc lập Vkt = Rf.Ikt E = KE.Φ kt.n V = E + R�.I� Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 4 ICA Lab
 5. Pt cân bằng năng lượng V = E + R�.I� V.I� = E.I� + R�.I� 2 P�ie� nt� � = E.I� P�ie� n�� ng = V.I� � P�ie� n�� ng = P�ie� nt� � + Pj �� ng Pj �� ng = R 2 .I � � P�ie� n ca� m = Pj ca� m = V .I kt kt = R .I 2 f f Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 5 ICA Lab
 6. Giản đồ phần bố công suất Pdt P2 P1 = Pu + Pkt Pu Pkt PJ u Pkt Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 6 ICA Lab
 7. VD 4 Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 7 ICA Lab
 8. Đặc tính tốc độ E = KE.Φ kt.n V − R�.I� �−R￶ � � V � n= n= � .I￶ + � � � KE.Φ kt �K .Φ � � K .Φ � V = E + R�.I� � E kt � � E kt � Tốc độ không tải lý tưởng V Tốc độ định mức I� = Inm = kh� �i� o�ng R￶ Dòng điện V n = no = ngắn mạch kho� ng ta� i KE.Φ kt Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 8 ICA Lab
 9. Đặc tính moment:M�t = f( I�) Ikt = const P�t E.I� P�t = E.I� M�t = 9,55. = 9,55. n n KE.Φ kt.n.I￶ M�t = 9,55. = 9,55.KE.Φ kt.I� n Đặc tính là đường thẳng qua góc tọa độ Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 9 ICA Lab
 10. Đặc tính cơ �−R￶ � � V � n= � .I + �K .Φ ��￶ � �K .Φ � � �−R� �� M�t �� V � � E kt � � E kt � n= � �.� �+� � �K .Φ � �9,54.K .Φ � �K .Φ � � E kt �� E kt � � E kt � M�t = 9,55.KE.Φ kt.I� �−R .M � �V � n= � � � t �+ � � �9,54.K2 � � K � � M � �M � Đặc tính là đường thẳng Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 10 ICA Lab
 11. Chương: V ĐỘNG CƠ DC KÍCH TỪ SONG SONG Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50
 12. Mạch tương đương và Pt điện ( ) V = Rf + Rkt .Ikt V = E + R�.I� E = KE.Φ kt.n In = I� + Ikt Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 12 ICA Lab
 13. Cân bằng năng lượng – hiệu suất V.I� = E.I� + R .I 2 � � ( ) V. In − Ikt = E.I� + R .I 2 � � V.In = E.I� + R .I + V.Ikt 2 � � Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 13 ICA Lab
 14. Cân bằng năng lượng – hiệu suất P2 Co� ng sua� t c�ra (� a�tr� �Pmq+The� p ) η= = P1 Co� ng sua� t�ie� n ca� p va� o�o� ng c� �P2 � η% = � � .100 �P � �1 � Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 14 ICA Lab
 15. Đặc tính làm việc Giống động cơ kích từ độc lập Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 15 ICA Lab
 16. VD 5 Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 16 ICA Lab
 17. Vd 6 Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 17 ICA Lab
 18. Vd 6 tt Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 18 ICA Lab
 19. Chương: V ĐỘNG CƠ DC KÍCH TỪ NỐI TiẾP Presenter: Trịnh Hoàng Hơn Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com 22/07/16 00:50
 20. Mạch tương đương, Pt điện áp Trịnh Hoàng Hơn 22/07/16 00:50 20 ICA Lab
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2