intTypePromotion=3

Bài giảng môn Tổ chức quản lý thông tin trong doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:128

0
53
lượt xem
6
download

Bài giảng môn Tổ chức quản lý thông tin trong doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn "Tổ chức quản lý thông tin trong doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tiếp cận hệ thống, đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa, phân tích hệ thống có cấu trúc, đảm bảo độ tin cậy trong thiết kế, thiết kế theo chu trình. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tổ chức quản lý thông tin trong doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

 1. CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1
 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1. PP TIẾP CẬN HỆ THỐNG 2. ĐI TỪ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG ĐẾN MÔ HÌNH HÓA 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÓ CẤU TRÚC 4. ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY TRONG THIẾT KẾ 5. THIẾT KẾ THEO CHU TRÌNH 2
 3. PP TIẾP CẬN HỆ THỐNG • Yêu cầu :xem xét hệ thống thông tin trong tổng thể vốn có của nó cùng với các mối liên hệ của các phân hệ nội tại cũng như các mối liên hệ với các hệ thống bên ngoài . • Khi phân tích : xem xét một cách toàn diện các vấn đề kinh tế , kỹ thuật và tổ chức của hệ thống quản lý . • Ứng dụng pp tiếp cận hệ thống :phải xem xét doanh nghiệp như là một hệ thống thống nhất về mặt kinh tế, tổ chức, kỹ thuật; Sau đó mới đi vào các vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Trong mỗi lĩnh vực lại phân chia thành các vấn đề cụ thể ngày càng chi tiết hơn . • Đây chính là pp tiếp cận đi từ tổng quát đến cụ 3 thể, chi tiết
 4. sơ đồ hình cây           A      A1    A2      A11  A12  A13  A21  A22        A131  A132  A133    4
 5. ĐI TỪ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG ĐẾN MÔ HÌNH HÓA Bước 1 : Phải cómột kế hoạch phân tích tỷ mỹ, chu đáo đến từng khâu công việc .. Bước 2 : Phân tích chức năng của hệ thống thông tin ; phân tích dòng thông tin kinh doanh ; Tiến hành mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý bằng các mô hình như 1. BFD (Bussiness Function Diagram- sơ đồ chức năng kinh doanh); 2. DFD ( sơ đồ dòng dữ liệu - Data Flow Diagram ) 3. mô hình thông tin ma trận . Bước 3 : Báo cáo chi tiết toàn bộ những kết quả của quá trình phân tích hệ thống thông tin. 5
 6. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÓ CẤU TRÚC : sử sụng các mô hình sau : • Sơ đồ chức năng kinh doanh -Bussiness Function Diagram- BFD • Sơ đồ dòng dữ liệu - Data Flow Diagram - DFD • Các mô hình dữ liệu - Data Models - DM • Ngôn ngữ có cấu trúc - Structured Language - SL 6
 7. ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY TRONG THIẾT KẾ Hệ thống thông tin quản lý: • cung cấp thông tin cho toàn bộ hệ thống; trên cơ sở đó xây dựng và thông qua các quyết định chính xác; • trong hệ thống thông tin quản lý còn có các cơ sở dữ liệu có vai trò hệ trọng đối với hoạt động của hệ thống . • Do vậy vấn đề đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin quản lý có ý nghĩa rất quan trọng. 7
 8. • phải chú ý đến việc bảo mật thông tin trong hệ thống quản lý; • Việc truy cập vào hệ thống thông tin phải được sự đồng ý của người có tráchnhiệm; • các dữ liệu nhập từ bên ngoài vào phải qua bức tường lửa ( Fire wall ) 8
 9. THIẾT KẾ THEO CHU TRÌNH • phải tuân theo nguyên tắc tuần tự không được bỏ qua bất cứ công đọan nào; sau mỗi giai đoạn, trên cơ sở đánh giá bổ sung phương án được thiết kế , có thể quay lại giai đoạn trước đó để hoàn thiện thêm rồi mới chuyển sang thiết kế giai đoạn tiếp theo, theo cấu trúc chu trình ( repetition ) 9
 10.     Bươc i  ́       Bươc i + 1  ́     Bươc i +  2  ́   10
 11. ̀ ̣ ́hương đê  áp dụng đô thi co  ́ ̉ biểu diễn trình tự các bươc thự ́ c hiện .      3.1    1  2  3  3.2   4  5    3.3    1 Kế hoạch phát triển hệ thống 2 Phân tích hệ thống 3 Thiết kế hệ thống 3.1 thiết kế cơ sở dữ liệu 3.2 thiết kế phần mềm 3.3 thiết kế giao diện 4 Cài đặt hệ thống 5 Quản lý hệ thống . 11
 12. II- PHÂN TÍCH ; THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ • A- PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN Mục tiêu cần nắm vững các vấn đề sau : 1. Sử dụng các công cụ thu thập thông tin cho quá trình phân tích. 2. Mô hình hoá hệ thống thông tin như : Sơ đồ chức năng Sơ đồ dòng dữ liệu Sơ đồ ngữ cảnh 1. Mô hình thông tin ma trận . 12
 13. Một số phương pháp thu thập thông tin cho quá trình phân tích Yêu cầu chung : Kết quả của việc thu thập thông tin là làm sao có được các thông tin liên quan tới mục tiêu đã đặt ra với độ tin cậy cao và chuẩn xác . Thông tin thu thập gồm : • Thông tin chung về ngành của tổ chức • Thông tin về bản thân của tổ chức đó • Các thông tin về các bộ phận có liên quan trực tiếp đến vấn đề . 13
 14. 1-Nghiên cứu tài liệu về hệ thống • Mục đích thu nhận thông tin tổng quát về cấu trúc của tổ chức; cơ chế hoạt động, quy trình vận hành thông tin trong hệ thống . • Thu thập thông tin về môi trường của hệ thống thông tin hiện tại • Thu thập thông tin về thành phần của hệ thống thông tin hiện tại và sự hoạt động của nó . 14
 15. • Thu thập thông tin về môi trường của hệ thống thông tin hiện tại Gồm : • Môi trường bên ngoài: cạnh tranh; xu hướng công nghệ • Môi trường tổ chức : lịch sử hình thành doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh sản xuất ,nhân sự, tài chính …. • Môi trường vật lý : quy trình xử lý dữ liệu, độ tin cậy • Môi trường kỹ thuật : phần cứng; phần mềm; trang bị kỹ thuật khác ; cơ sở dữ liệu; đội ngũ cán bộ kỹ thuật tin học …. 15
 16. Thu thập thông tin về thành phần của hệ thống thông tin hiện tại và sự hoạt động của nó Thành phần của hệ thống • Dữ liệu đầu vào • Thông tin đầu ra • Quá trình xử lý • Cơ sở dữ liệu • Thiết bị ( phần cứng; phần mềm ) 16
 17. Hoạt động của hê ̣ thống    Cách  gia  tiếp  trao  đổi   Biểu  mẫu  báo  cáo  đang  thông tin  dùng  ̣ c phòng ban   Quan hê cá  Nhu  cầu  của  doanh  nghiệp    Khối lượng công việc  ̀ ̉n phẩm   Yêu cầu vê sa  Kho ́ khăn vương măcca ́ ́ ́c  nguồn thông tin sẳn có   thông tin   Các quy trình     17
 18. • Đề án • BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN • Tên người thực hiện: • Chủ đề nghiên cứu: • Thời gian ; ngày tháng năm địa điểm • Mục tiêu : • Nội dung nghiên cứu : • Hoạt động của hệ thống • Dữ liệu vào của hệ thống • Thông tin ra của hệ thống • Quá trình xử lý • Cơ sở dữ liệu của hệ thống • Tóm tắt chung : • Đánh giá tổng quát : • Người thực hiện 18
 19. 2) Phương pháp quan sát hệ thống • Mục tiêu nhằm thấy được một bức tranh khái quát về tổ chức và cách quản lý các hệ thống của tổ chức . Đồng thời cũng phải quan sát chi tiết để tìm ra những giải pháp tối ưu về kỹ thuật , tài chính , thời gian . 19
 20. Kết quả quan sát hệ thống là • báo cáo về yêu cầu của người sử dụng; xác định các dòng thông tin ; • đánh giá, lựa chọn các giải pháp • và cho lời khuyên đối với người sử dụng về hệ thống hiện tại và thực hiện những công việc trong tương lai . 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản