intTypePromotion=1

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 - Cao Ngọc Thủy

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
55
lượt xem
5
download

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 - Cao Ngọc Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận, với một khoản chi phí nhất định. Trong chương này sẽ trình bày một số nội dung cơ bản như: Các vấn đề cơ bản của tín dụng - ngân hàng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 - Cao Ngọc Thủy

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG Chương 3: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN  HÀNG
 2. Nội dung I Các vấn đề cơ bản II Quy trình tín dụng III Bảo đảm tín dụng
 3. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 1. Khái niệm: Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển  nhượng  quyền sử  dụng  vốn  từ ngân hàng  cho khách hàng trong một khoảng thời gian  đã thỏa thuận, với một khoản chi phí nhất  định.
 4. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM Chuyển nhượng quyền sử dụng vốn Hoàn trả 2. Đặc điểm Chi phí sử dụng vốn Nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn Tuân thủ chặt chẽ quy trình
 5. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3. Một số quy định về tín dụng: 3.1 Cơ sở pháp lý 3.2 Phạm vi áp dụng 3.3 Nguyên tắc 3.4 Điều kiện 3.5 Thời hạn 3.6 Lãi suất 3.7 Hạn mức tín dụng 3.8 Một số quy định khác
 6. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.1 Cơ sở pháp lý: Luật các tổ chức tín dụng 2010 Các văn bản luật khác (luật dân sự, luật đất đai, luật  doanh nghiệp…) Pháp lệnh quản lý ngoại hối Nghị định 163/2006/NĐ­CP ngày 29/12/2006 về Giao  dịch đảm bảo tiền vay Quyết  định  1627/2001/QĐ/NHNN  ngày  31/12/2001  của NHNN về Quy chế cho vay của TCTD đối với khách  hàng …
 7. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.2 Phạm vi áp dụng: a. Bên cấp tín dụng:  Đối với hoạt động cấp tín dụng bằng VND: Áp dụng cho tất cả các ngân hàng thương mại  Đối với hoạt động cấp tín dụng bằng ngoại tệ:  Áp dụng cho các ngân hàng được phép thực hiện  hoạt động kinh doanh ngoại hối
 8. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.2 Phạm vi áp dụng: b. Bên xin cấp tín dụng:  là pháp nhân,  cá nhân trong  và ngoài nước bao gồm Doanh nghiệp NN, Cty cổ phần, Cty TNHH Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân Các xí nghiệp, Cty liên doanh Các  công  ty,  xí  nghiệp  100%  vốn  nước  ngoài Cá nhân và hộ gia đình
 9. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.3 Nguyên tắc:  Vốn  tín  dụng  phải  sử  dụng  đúng  mục  đích  đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.  Vốn tín dụng phải được hoàn trả đầy đủ cả  phần  gốc  và  lãi  theo  đúng  thời  hạn  đã  cam  kết trong hợp đồng tín dụng.
 10. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3. 4 Điều kiện cấp tín dụng: Năng lực pháp lý Năng lực tài chính Phương án kinh doanh Mục đích sử dụng vốn Đảm bảo nợ vay
 11. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.5 Thời hạn cấp tín dụng: Thời  hạn  cấp  tín  dụng  là  khoảng  thời  gian  được  tính  từ  khi  khách  hàng  nhận  khoản nợ vay  đầu tiên cho đến khi trả hết  nợ gốc và lãi cho ngân hàng.
 12. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.5 Thời hạn cấp tín dụng: Căn cứ để xác định thời hạn cấp tín dụng: ­ Đặc điểm kinh doanh ­ Phương án kinh doanh ­ Khả năng trả nợ của khách hàng ­ Khả năng nguồn vốn của ngân hàng
 13. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM Tín dụng ngắn hạn Tín dụng dài hạn Phân loại Tín dụng trung hạn
 14. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.6 Lãi suất cấp tín dụng:  Khái niệm  Nguyên tắc xây dựng lãi suất ­   Trên cơ sở cung cầu tín dụng ­ Được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát ­ Đảm bảo bù đắp chi phí, có thu nhập cho ngân hàng ­ Mức độ rủi ro của khách hàng ­ Thời hạn cấp tín dụng
 15. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.6 Lãi suất cấp tín dụng:  Lãi suất trong hạn: Áp  dụng  để  tính  lãi  vay  cho  khoảng  thời  gian  còn trong thời hạn trả nợ.  Lãi suất quá hạn: Áp  dụng  để  tính  lãi  vay  kể  từ  thời  điểm  chuyển nợ quá hạn trở đi.
 16. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.7 Hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng là dư nợ tín dụng tối đa mà NH thỏa  thuận và cấp cho khách hàng trong một khoảng thời  gian nhất định. Hạn mức tín dụng bao gồm hạn mức tín dụng ngắn hạn  và hạn mức tín dụng trung dài hạn.
 17. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.7 Hạn mức tín dụng: Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng: ­ Tình hình sản xuất kinh doanh ­ Nhu cầu sử dụng vốn ­ Giá trị tài sản bảo đảm tín dụng ­ Khả năng trả nợ của khách hàng ­ Khả năng nguồn vốn của ngân hàng ­  Giới  hạn  cấp  tín  dụng  theo  quy  định  của  NHNN
 18. I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA  NHTM 3.8 Một số quy định khác: Những  nhu  cầu  vốn  không  được  cấp  tín  dụng Đối tượng không được cấp tín dụng Đối tượng hạn chế cấp tín dụng
 19. II. QUY TRÌNH TÍN DỤNG 
 20. II. QUY TRÌNH TÍN DỤNG 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2